Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 316
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0322
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Locus Salis
„.„/i. ■3i(S VlyisisAldrouandi
VSVS IN SVPPLICUS.
LE GIM V S apud Vlpianum, quod Prisci Reos oiim ad mctaUa danuwiw
(iiicniadmodiim in primo JibrotxpJicauinitisiicd iamina;in minisicjium u-,';' |'
licorum,veIinpcrpctuum,\xIadiciiiptisdamnari Jolebant. Eodeniniedo ii'.
quitVJpianuSjfAuiiina^&iii.Saliiiasii-Icgabaiitui-j&^tiidciiiiiiptijittuiiin^uasifcru'
pa-narum constitucrcntur. PariteroIimTyranninominis Christiaiiihosks infcnsiilj'
mi,ad cruciatus Martyrum^qua^oqiSalcmadhjInTcioick.i-.iicrc:;;!::!!-::!:::!:-, ;., .-...;
Sancti Tharaci,& Sociorumhsc vcrba. Maximus Pratscsdixittaflmc accrumcuniSa
le,&innarcsilliusfuiidite.
! VSVS 1N CIBIS. '
HO C spectat ad dignitatem Salis, vt sit condinicntumii?cundiiIiimim,& a!io.
rumetiamcoiidinieiitori:incondiiiiciun>ii:l:ii;c iacriiin t-stjtssit: P!iir«sch;.,ic
Gratiarum nomcn Salibus iniponcrctitrjqu.ipropter Plautini Sales apud Ho.
ratiuinArtcpocticjkgiiiitiir.lcaniVc-tcrcsc-CiniucikTLuitoiiiniumpriiniiinmeii&Sa-
linumapponeic,i]LKmi,tin -Suii <:uaiiicianiicii;;i<;:ii;iimclk' put;;b;:iit: vndcGrxct>«u;
«A«<dixcrunt.Quinitv.6, suiipliti 5;i.'i. appoiiduic, iiio-tiuin ttnccraiia-edebar.tjhinc
aJiquaudoAinobiusscripsitisacrasfacitemciisasSalinorum apposiiu.Vciuniciuidciw
est,qudd oitinium ciciilciitorttni SJ piimai inmuila occLiparciicbctterciiiintaniaest
SaiiscumgustufainiliaricaSjVtnoniviagis itue Salc mcns,i,qu,tmiinc iucunditatcfo-
licitasvitKConstarcpossitiidcircoSaliiiTiiiuuiiLtis^appoiiitui^^vltimusamciisarc-
jnouetur,vt cpulas pauJatiniiHatas coiitii;i;o iapon; (uo, qiiasilpiuidoreperfuridat.
HinccolIiginiiispropriiim,&pr;vcip!Ui:i-i .Sjmlocnuicilc nicdiun: nicusa?, t7uch*c or-
bkulata,siue quadtata fuerit. Nonnulli tamen fucrunt,qui Salcm uienfc priinoappo- G
nendum, sed primum etiamrepoucnduin cisedixerunt,vt coira t in Kexaltkhodclau-
dibus Salis dccantato,quod hic recensere cst ncceiTarium,cuiu,qua; hacientisdc cxccl-
lentiaSalis in mcniisdissa stint, stabilire vidcatur.
Salpri>/ii:i;;j"l,.,' riil:t,/r,;ijiiii,.:'j; fljioi;:,
.\'ii:.-ijiVi: :■,.:■:,./■: riln poaitm al/si; Salt.
EXornaBcgHm'mcnsitSd cMra-uimcm
Cottdimenta ctfos Saifait esje bortos.
Salcm cum pane Antiqui csirabaiirjproptejcajVarroncainhorc, Sal tunc rcipporis
puImentarijviceadhibcbarur.l-lincPyihagorasSalcmpi.rcipui: inir.cnsaponendum
eiTesanxi t;quem morem a policrioribus diligeuter sct uatum cise constatJ vnde ad reirj
HoratiusiuOdissic cecinit.
Firtitrirpariio/ieic.ciiipater/trim
Spktdct in meisi ttntii Salintrm.
Nostra etiam a'tate,vt intclkximus, jn Confinijs Liruatwa;, & Pomcrania; ad Aqui- H
Ionemsuntmjlites(quos vulgo CotTacos vc.c;'. 111)1:1 pi;vsitiijs ad tucndos finesabexcur.
iionibusholtiitm,&quartoqiioqj,inctiiciu ivluiscoJlocaiitur.qui nonfrumcuruiii,veI
aliumcomeatum sectim ferunt,pra;tciqi],'.:vi s.icculu'n ,Sa!is,& v[!;cTi!uniaceti,quil>us
Feras,quasarcuj,& sagittis necatlt, condircpoUint j sic enim abunde susientanttir, &
horucorporahuiusmodi alimfrofiimioiacuadimtiquareSal quotidianovkhiicoiii-
modiiIimum,&reliquorumciboi'uiiicaputeiTecoii!tat:vndeinpro;ierbijcoiisuctudi-
ncm vcnit, vnum Salis condinientiim onmibus aroma tum condituiis prasstare jquan-
doquidem in cibis fastidium arcct ,nauseam proliibet, & edcudi auiditatcm cxcitat.
Hinc Ausonius inter vcrsus monosyllabis terminatos sic luiit.
Nectto/trosrcticcb • ■■ 'ios,quoipriscutiahli/iss
2rritamemii?ri '/:■/!>::: .iildttnr xqnoreitniSal.
Scholaigitur Salcrnitana.interprete ArnoJdo VilJanouano,mitIta commoda reccn-
setjquataSaleinmensapositodimanant. PrimoielutSariveneitodicitur.quoniaSai
. ;,-; vclic-
loading ...