Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 318
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0324
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile


jiS yiyisis Aldrouandi

ttisq\r<>fo (ji-.;:;:tw; >.:".t::: iij jirikcxdat
Cumqinim^.iyiwonnsiiiinbin-eSdc.
Hordctujtiait fiar.r.t t!,';sit./iir,th :>,:;;,orou,
/3ctjHtMe.\pcnsti atm.K- I, t/.nr., rtsis.
Nei3liehocadmii-.'iri(ii.Lcni'ii)i]ii(![jj::uiiiiii!ciAui!]Orcsprodideriint,panccumSj.
Jcfrequeiiti.i-iiiaiilb, voiciini colovcmycni.scoiiciliari. 5itutcsccnd:i;nii.sad partcsin-
fracaputarfcctas,compcricniusSakmc.\mclk,accto,&okoAt)gii),i.-vii:;tc; ilji.iri^
S&lisgcmci muitoslincluSalistuiliinaiuiquamlcdatc.dumrriodoSalgcmiTieusadhuncvsiiriitra.
vis, hatur.Deindeatgritudinibusstomachi magnovsuicsiliitLnns, qiioniam acrimoniij
suaexilioresmcatusreleransitaopci-atiir,vtaliiiientumtaci!ius,&mcliusioticorpo-
ri diltribuatur i quare Apollonius Herophili discipultis homines graciles dbissalsu,
ginolis, non autcm dulcibuSj& glutinosis alebat. Pra-tcrquamquod Salssarusattenuat
ventremmoilit, corporisstipcriHiitatcscducit^&faciiItatcm cxpiiitritcmsuiossicijad!
monct. Huiusmodiautemopcrationes inaquis tl!Crmalibussaliisiiianifcstantur,qu*
multbrumdierumintescapedinehausta:pkuitampellunr, aquara intercutcm cxliccat jj
obcsacorporaextenuant, frigidiim vcntrjctiluiiic.ik-faciuiit.&oniniaintcltinarobo-
rant.IreaiPatientesseucophlernatiam Sale, &olcoinunguntur. QmdamHydropici
Saledecumbcntesradijssolaribussccxponunt: OportecautemiSalisaltitudjnenVnon
minorcm clic tribtis palniis,nciiliii.sca:i(iituifac:k diisictLir. Sas Tormina,& Colicam
sanatclylteribusinkctns, &sitcciills cti.un itiiposittjs,^ applkauis.C^iidamsaccuhm ■
Sale vsto implcnt, & regioni slomachi calidum aprant,vt n:uikam,& voniitum sedent,
SdJndNm ItemSal '° v'no naustusomniuinlumbricorum genera extcrminarc dkitur.Tandcmin
sem. morbis pedum no vulgarcin habet prarogatiuam: quandoqoidem Sal cum farina, tnel-
Ie,&olcotritusinPodagrarcmediumcommodumclt,&saliitare:qiiinimbanteqiiaiB
do!oicsartriticivrgeain,SaIcumokominutislimt:triLus,&lupraarticiilosfricatusnic-
dicamcnpra;municnseuaditprKiL;LiiLi!!iiiiuin. I'C(Icss;Lioq;SakfriCiitiacIauis,&pcr-
j^wOTwnioiiibuslibcratnur.AnipiiusincutancisaftcctioiiibiisSalpluriniumcomirioditatisaf-
bisFcdum- fcrt,dumpruritumscdat, &scabiemtollit. VnlgusSakmcumtelaarancarumlcuioti
■ vulneri imponit, cum sanguinis ssuxum cohibeat, &putredincm arccat. Deindepcsti-G
fcrisanthracibusimponitur,necnonad sacros igncs,& vlccraicrpcutia cumaccto ad-
Iiibctur:quapropter,vagaiitepc-sLilc-ijLii-;,ci:i()si,::s(>sconucniremultiopinantiir.Qiii-
dam fcruorcs fcbrium,authorc PIinio,vnguincSalis,&olei mitigarunc.Itcm Prisci te.
mulentosSak,&olcoliiiibant,idqiicaduersuscbrietatemicmedium prarclarissimum
iudicabant.AdfinemSa]iuuareilcrilitatemdicjtur:nammulkresobes^,&pingucs,
quatvtplurimumsuiitukriles, Salis moderatoincondinicntis vsu fccundat euadtint.
lodociusinEnchiridioSimpliciumconaturvirtutcsSalisexaFarehisverfibus,
Vindicnt'Ijitnui:;::/'..!!.■ J/.-.v itnetarxes,
Atlji :tni ■HCt.-irn /it ctttosUjmtpolctis.
lltkits ttiigi;tr.;i71 .-,■.■■.,-.- <t//;i i/nlk, &acito,
Assrictu gt/tit:.' tnt:: siiieq;!!JPn l/jdrofs.
Obsijtit tyrojimtli r.,tionc ■vcneno;
Ttttn fitros tgncs, •vlctrnsiutt regit.
Hakhcmia; profcssorcs conficiunt olcum Salis,liquorcm.Salis, Salem vitrioIi,q!iin- H
tam esTentiam, & florem Salis,ncmpc Salem stiblimatum,qua? omnes operatjonesapud ,
Libauiu, &MyIiumlegis!olsimt.Itcm Sapphirumrediguntin Salem.quemputantlon-

^wjw„$cmaiorcspoJndctcvircML^^
CbymicxStt lnta'«mrcducunt,&s|Mii;u\:n: :i..:,■..::;■:; ,::r;: i;c :lc-'t I I^.L^t,,;;;:.(:. ;::).;::c:::. ruiido
II* vasis, rursusad cakemreducunt,& toties destilhnt,doncc in visoliqucseat,& tandem
in coquendo Salproucniat,qui inlocohtimidolocatusabitiiilmagilterium, &ioli-
quorcmsoluitur:namqiadaficctionescordisjadpestcm, &ad vcncna summoperCj
commcndanr.
Reliquuincstjvtdcalijssalibusfaaicijsvcrbasiant^quiejitriplkifainiliaplaiarum,
scilicet=animalium,&f(iss;lit!mclici possuni: communcs tamen in pra'scmia,& vlttatio-
Tdrisqu.ir rcsreccsebimus. Primum paratur Sal Absynthijjqui inafs&2ibus stoniachi,& in febri.
tan&rtmt. busJaudatur, Sal baccatumluniperi, qtn"pcstiaducrsatur,Salsucciniin cpiJcpsjacxj-
ditim. mras,Saldeo(libushumanis, quemineliminandafcbrcquartana adhibcnt, namSal
loading ...