Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 319
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0325
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musaei MetalJici Lib.JH. 319
jfthumani cranij inafscclibus tamum capitis,& poriiiimum inmorbo comiriali .i Medicit
vsurpstur. SalCoraliotuminaifcctibuscxsangumcputridoortis locum babct
OnonidisinNephi-itJdtiiiiigiiifitaiiir.DcniHucSaNticriacaliiGalciiiitaiiuacupatU!
Honquiatheriacam ingrcdiaru:,icd quia iiLiidcm viribuspollcar, inexpugnand'
iienis,inrescrandisobliru;"(:c:;:bus.in morbu n.-;>i'i} in SpicneticiSjin Hydropici:
Colicisj&aiijsinfinitismorbisiiisigncmliabctpncrogatiuam.
VSVS APVD AGRlCOLAS,
& Pastores.

>'

AGRICOL^ SaIisnattTramoptimcnorunt;quonjamSoIosalsiiginoso talis
jnutacstvispiiiguis, \:0'i.v, sinj;u!rsan(iisiniiislociscresccnrcS)dummodo
eaJcstis.pIuuiafaueatjsuo ftuetuejsuberant; quauiolei vberr.atcm5aliattri-
B buendam ejTccenicmus; 1" ciiidciuisiimo cxpcritnento populi Illicit.ini obseruant: nam
quaodovbcriorcmfnitlumex aliqtia 01ea,velex vniucrso olmeto percipere delidc-
rant, tertiammodioliSalispartctri cuiuiaimq;oles radiciaddunr, atquesalsaaqu.Lj
irrigantjCiuasempcrabundaresolentjagrodeindcdiligcnter^ccatOj&pluuialiaqua
jdcntidemasperso, tiincduplkatosinde fru-tus pcrcipiunt. Hoc cxperimentum in-j
palroiserianiproaeandisobscruatuKsicjuidemPlbiusdeBalmisvcrhafeciens ita_j ,
scribit. Dis:ii/;:ts !■:![::»; j&: ;ssi/aw<•/%/; i^ii:/;iiiic/i'i.ik,Sa/.»:x.'ier:>n;;;:/z?:r.tdictbits,•/*-I3><"'4
sidfwlbltmgittt. PariterGoniesiusadr-emnarrat.in HortOCuiusdSOppidani Palmam ,,, ,
anteafettilissimamjintcrcapedineqninqucnnijjafru-Sucessallc^atq.ferepcnituscMa- ','U ~'
ruilsCiscdeammoxcxcauatamjinicctisiHbus.^alisinodiolis^&postcairrigatampri- . '
iiintcsamtatifiiissercititutam.Quitiimdfrumcntictiam incredibiJisAMHisqLuaiibtCo-
spcctafertilitas ijsdcm llliciianis propter Saleptoucnir. Apulia quoq;Prouincia, qui»
maritimacll,&salsuginosogaudcc Solo tanqnam vberrima commcndiitut, &alendis
pccoribusomniumlta]i,c:c:::tjiiu r. inngi: fcrrilissirna. Pra-tcrca vitcsii Jacrymosa: sint,
Csquasalsaradicibusaffusa, illicosanantur. [temRaphanus, Beta,Rtita, & Cunila,Pli-
nioteste,sa!iisaquis delectaimir.
Authorcs,quidererusticaagunt,mulriplice Saiis vsum ad pccudcs,armcnta,Sc iu-
iiicntameLnorant:quandoquidemPastoresSaIempecudibusinterdumpr.Tbcnt,vtab '
illisfast!diumpabuliaufcrant,namq;buiusmodianimanteseosaporeadcibij,&potura
inaximesollicitantunprarterquaniqi: Jdi.iL i:idciargiiisc:itL-rgit, &c,lIcus gtistuigra- jr,## j.
tioredadiuIdVkgitoelegantissimeeipKssitMsversibus. Gear^,
Mettt l.;ci'■;.<.!/;,:,: C\i:/::;;: , h: s:.j;s:"(qtttntts
lpsim*mi,silsisi]/:rsll,r*jls:b::;hai><tn
Hitte &.11;;. :;>://■■ tnosT/i,ig;s. cr ".-//'■' ~.i">',itc»ditnt
Btsilliiocciiliih: ycflii:;;: .'/;/.;,:'/,'sifSTCm.
Insiipernimiamping[icdinem,quampccoiinoxiamcssepan:orescognoscunr,SaIe
abiunicre,&discutcrcnitunturiQiicmadmoduniPsutarclitisaliquandodecIaraiiit.Sal
quoq;oucsad Vencrcmstiimilarcfcict: qiraproptcrantecongressiimillisprsbciiduin
^clTe Aristotelcsconsulit.AmpliuSjquiCanibusalcndisopcramnauant, quadoillosad nyje^m,
coieumignauiorescbscruanr, Salcm cormrcil>i;pcnnilcent,vt langucntcmcorumli- ^>ra„ ,9;
bidincm sustcntenc. SaHcdinicnim vmiinelkpiciiikain CNpcricr.ria docet, qurSna-
uesSalem vehcntesincredibilcinmuriiimcopiainprcdi:cii:!L-):.',!i;i;:iLH.-u)LJrcs'adcon-
gressuin slimulantc. Hinc colligit Plueatchus rationcm,proptcr quam Poeta' Vcnerciti
«Mariortamfinxcrint,nimirum,vt,Iioc intioIucro,vimSalisprolificLTclTecxprimereti,
idcoq;Deosctiammarinosf"arctmdos,&miiltoriimlibcroramparentcscoiistituerunt.
Inim6)Vtvcritaiemfatc,iniiir,nuilumanimalmarinoixcundiusinuenj[ur.
Jt&. il& *£&.
loading ...