Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 328
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0334
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
«$ Vlylsis Aldrouandi

pGribu^adhibentdiudgeiiusNinTfaaicijexpknraialsaginpstcremaEa^iiaSodj^ j

, velKalivocantihaiicitutfialcsrcrvnluiunis. Acgypiijo!iiiiSaIe,&aiiqiiaiidoctialrL
' Nitro eadaucracondiebanr, ejuia iioc absiiuienscarnesi pellemtantiim cuinossibusrc.
Jiiiqucbat.

SalnitruinadmuitnsaikJSvsLis t:-:il-.i:ur. Primitns diiigcsiLC-i-pivv-siararuoi in duplo
aceti albisoluitur,moxinipib, i.licin;«iiralis i!-at:o,c!!yd:itium\ilinuminfunditur
dcindcabacctociCiiip:vm,ilccatiiiadSokm,&inluccrna,vcl lampadeadhibetu/
quia neqifumumedit.neqifunguniprodit. AJijrccipiunt partem vnam Salnitricum
quinta partc thu:-is,rjlc;comiimn:i,htflis iaiiiyijdis.&dccimampartcm sulphutis
<]uibuscci\TQimidiumaddiint,&candelamcomponiint,c[ua-caIorc,odore,rnotu1&
flrcpitucstmirabilis. Pra.-tcrca,adformandasf'accsIvcntisjncxtingtiibiJes,elJy1:j1tiia
SaJcnitro,&acjuafcrttcfaciunt,deii)dccxsiccata,Sulphuie,&aquaardentiniar!cfa-
ciunt, InsupciSrJnitio, ,Sulph;i:-c,&carboncadparandupyrinmpuliierem,vttiiitur.
Siquidemcxvirtute5a]nitrivisAi'"morssamni,-tcRK>r«i:,c^-Suip;iuic.-!Ll.-viioprodis'
!■ &carboinccniioncmaccdIerat. Idcd(ipuluisqu,i:raiurpiiamabsquc strepitu proij* p
ciens, Salnitrum debilirarc oportet, qtiod tauri giutine, & butyro pr.tstaicpoiTunius
aitthore Porta. Verum cuiri puluis tantum strcpitum no Jit produ(3ura,minorcmetiani|
&sereiiulliiiiiJmpulsumino]ictur.

D E A L V M 1 N E.
Cap. V.

EQVWOCA, SYNONIMA, ETYMVM.

ATINI hocsucciconcrctigenus salsugincmtcrra,&AIumenetiam

cognoriiinarunt.tquoniamlumccoIoribuspannosiiificientibuspratLteitG

nihiIomintisAlumenainbiguitatcmsonitur,qiiandoquidcin,inlatosi.

gnisicatusumptumjvocatiirjquodtinauraminaliquocorporeligatja:

vcluti diucrsa? tihfluraM'noeniuntur:paritervariaetiamaluminivailli--

gnantur.Etenimqua;libett:ncturasiioaIumincindiget,sinequoteiiii-

Jiciendar imprimincqtiaquainpoilct: hincnoiieritdicendum,vtquidamputant,quod

Aiumendetlumcn,sedqudditaoperattir, vtJume,nempecoJorrcbusadh,mat.C!ua-

proptcrGalla ad inficit-tiucoriunitinc~iura-nigraa Alumenvocabitur. Vndecocluden.

duin crit Alumen non prabere coloiibus Jtimcn,sed opcrari, vtrcbusluinen,nimiruro

hthttminfr co^or adha:r cat. Hinc aluminosum, & aluminatum vocatur, qudd naturam Aluminis

tiu participat;cuiusconditionissunraquLEpervcnasaIuminisdilabentcs. Alumeriaverd

estiodina,ex qua Alumc cruitur.AIitcr ,i tatinisAIumcniiuciipaturStypterianomiiie

a Graicis detorto, qui FooiV.wsidcantass»> *S sSEJt.nimirumabassringendo. De-

Stypterttt, muin4iumcn liquiduin appcllsri cttpcrosam,testis est Ccsalpinus,quandoscribir.ff!>-

dicisti>iisd!ti*.>.C.l)--!k--!.-i>!. cjcn n!r.i,,:ti.rciticrcsiitjplttgiiifiu-

' A'sicic,tt,hrepMid>>,CttpcrssiniVMn»:.Reeeritt>r,& sisidm

qiios,spwl'c t/iti>-t,i gciia .'.>,; J !t>-:,-- hi(.!.>.-.hiituijnii/i:r,;s :.ici.:>i: :>■:.!,& t.tiide>tsvbilt!jiis&t>-

ritii ewtittclnr, cjHCttt Pimitis C,j,:t: iti;i: s«/. rnitis c xcwph neii incpii iitul/c Ctt/icmsitf iisc/mt,

tioa si/itni C.li.ilcn!,;.', Cs c>»,gcticy,. ctt:s , sidcti:», ,iit:i„i„,>i/>s >j,!!i:>.:. i-.t patild inferiiisaddit

hsscvcrba. Cnpcrcfi. nnltro r-/:itij},iv>!<titur c!t,:,i, iniriiiscns.td-ja.ci.-.i,d?ptshtn.prtteipiti

wdidt, tjiMt» ^Jlumcii Hiiinr:.>„• cis t/iiiii.it.■-'. Alumenrupcumapud Chymiitasvocatitr
iaIe,quonia ghcki facis amuktur. ScA varis paitkulariumAluminisspccierum
iiomina,incnarraiidisdifrerentijs,rcccnscbimus.Nenominaspccicbusconuenientia,
gcneriassignentur.AlumenHicbreisdiciturNetcr.GaJlisAIun.ItilisAlume.Gcrnia-
nis AJunj AJat. Hispanis Alumbre.

H'

JUtttaU, '

Ct.pac.si,
loading ...