Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 330
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0336
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
330 - Vlyisis Aldruuandi

DIFFERENTI£

PfRISCI Authorcs.vt Dioscorides,& Galcmis, tria tantuin Aluminis gCnera, ntrn-
peliqu:di!mJrotundL:is,&lci,'ii'i.'ii'tci'!(K.'!ii!n^ciuapropterMarcellLis admira"
tur.curt.iatantuAIuminisgcneraDioscoridi cognitafucrinfccumtameinultj

plurainucniantut. Verdm ani.i!;i(:;;Lir;..... ', i. i ^ioicc-kN-;;:: rt:..i; _-:

<j_.a.nobisitisinu,uitea tantlim Aluminis gencraa Dioicoride fuiiic mcmorata. n„2

vsui Mcdico inseruire possunt. Itaquenos in pra.scr.tia omncs differentias enumerar.

conabiinur. PrimaigiturfacicAlumenini.ariuum, &fa(__icium c.tdistribu_dun.:riir-

- _usvtrumq;:nliquidiim,&concmumcssediuitiendum. Liquidum plcrumq;na_citur

&rardconficirur.Concrctumssspcoritur, Sisa-peeriamarteparatur.LiqLiididtioFc!

neraassignantur, quorum altcrum puruiiitst ,&iaitcicolor.s,3<-■.«!« Cra-ci !v.iut!u?s_

runt, quiavilipretio,&vuigd vri_cc_seper_iibcreiur. Ait«umitspurum.palii4um,&

multissordibusinquinatumiproptcrea Gra;ci ssBfs-S-.i-., qu..si abijcienduiii cogno. F

minarunt. Concreti verd AIuminis,obv3rietarcmfigur__',LmI.,-econstiruuntur"dif-

ferentia'. Priiiiitusrecenscttirscjssilc, quodGia.'Ciaji«ivocaiit,quodaliquantisjn;rva-

Ahimims r_3t:namquandoq;obserua.urvelu.issosnatiuiA]m.iinis,&cancsccniibusc3pi!Iis.i-

■Dncritrv/i mi_e-tuncq.G--_cisTrichiteditIrur.Aut A!unit'ticoiK.ctue_.rorundum,ideoq; Stron-

txjftties. gylonnuncupatum:c)uamuisnonnullia Scroncylc iiiiiiliitknomiioriiiiicsseveliritiidq;

triplcKostcnditurjquiavelinstarbulIarumii.tiiLnesci^.vcliistuloruLi.estranquaspon.

gia,velcitso]idum,&Taloasfiniilaturiidedq;Astragalotenuncupatuin. Autl.ab.t-i.

guramlatcriS,&P]inthitedicitut.Auttieniq;Cj. crustisintcgratur,&PIacite nomina-

tur.HocpostreinumAluminisgenusDioscori(lcsB-.Ai'™.tjuasiglobosuiiicognoLninare

vidctur. Huiusmodi genuinaalnmina annis tlapsisnemini feref iteruiit cognita:qua-

ptoptcr cxillorum ignorantia.Medici inlabyrintos variosIabcbarur,cum tameiilptid

. antiquoscsrentnotissiina.Nostraautcatate,diuinaope,notantumgeneraPriscisnoti,

i"edmult3aliaiIIiscongencianobisinnotueiunt.Primus,quihasAluminumspeciesaJ

recentcm rediwit notitia, fuit Bartholomeus Maranta dilige tissiimis rcrum naturalium G

Marwte tnuestigatpr,quiin_ulphurari;s,&alijsfodinisPuteo!anispropeNcapoliin, &ina.ij.

;.■._-, fi.i.TnlU^iDiiibiis :iii!c<.i.. illasqjclarisiimis ,&doclissimis viris Mattliiolo,Ghino,k

Aldrouando humatiiter communkauit.Propterea harumspecierumrnuitas icouesin

hac tabclla dclineatas repr.tsentamus.

Primadi_FcrentiacstAIumensci_siletionpurum,seds(|[phuri,atq;Mclantheri_;per-
mixtum i quemadmodum odor, sapor ,& color indicabant.

Subnumeto i.designatur fragmentum AluminissciisilisVoIarcrrani,addifFerentiam
illius, quod Puteoliseftbditur . Hocfragmenturncr_.tpiirJllimum,quibuidaiiiinloci5
petforatunij&ssauescens^coloristamenaibi, facultatisaitringentisjvtnaturaoninium
Aiuminum cxpostular.

Subnumcr03.ping._nr Alumcnrotundiici.tnsuaminera erutum cxfodinisPuteo-
Janis. Estcniiiitalisininciainatrix,e_:quaAliimcncincrgit;quoiiiam inillaeonspi-
ciunturgranarotunda,subrotunda, &intcrdumobIong.T:figurii::quaproprCTr3tionc
huiusitgiita.,non immcritdStrongylon suitnuncupatum ,colorisCratcaiididi,Riatri>:H
cumgrsnisabillacfstiiciitili-.i^qio.' oir.nia iniconeapparent.

Sub numcro 4. cxhibetur figura fragmcn ti cuiusdam Aluminis, quod nominc Adir-
ciido<stisiimoAIdrouandosuitcon.munic3tiim:nibilominusiocatumf'uitinrcrspKies
_^iunlinis,proptcrinsigncma_frictioncm,qu3po]kb3ticoloriseratsuba]biadfusciini
tendentis, & quibusdam filainciitisconstare v.idcbati.r.

Subnumcro ^.exhibetur icon Aluminissci.dilis in Ariminc-siagroeftbssi.St-Ccusqui-
demconcrctus crat,sed ita durus,vtpotiusIapidem,qu_.mAIumen;«nularetu_,«l
Amiantolapidiassimilabaturjautpotiusmateriamgypscaniimitabanu', & pr__sertim
]apidemspccularcmilicetnoncisetlcissilis,sedfragi]isadmodum,&fri;ibilisjvrpotids
intcr Gypsigcncr^j qi;;iin iruu Akmina essc-t rcponendum. Particula hoc in loco de-
pjctanoneratcrassiotannuiaridigitocumiiucisperlongitudiiicduciisihiiinssupsr-
f_cies,&planicicseratiuicicoloiis,&cortcxsuperiordensiorcrat, quamins'crior,&
demummatcria internac_.ndid3,&pcliucid_. Sub
loading ...