Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 352
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0358
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
352 VI yisis Aldrouandi

vicissiinCarjulcummultisinlocisimicnirisolcat. Qyare Arrricnium poillimusaupc'],
C aruleum apud Armenos genitum.

Quoad vsuin mcdicum, Armenium virrute abstcrgendi, & sacultatc !>JIis atra-pu
gandaipotitur. Huiusvirtutis]icetGaicnus,&alij Antiquiorcsnonmeminerint polJ
riores tameri Gr.rci, vt Alexander Tralianus, Paulus,£gincta,& /Etius, necnon to»
Arabum salnilia id monimcntis mandaiunr.

DE &RVG1NE, ET FERRVGINE.
Cap. X.

NTER succos concrctos macros poslremum locnm ^Erugo, & Fcrrusn
occupant, quorum, licet primo libro, intcr rccremcnta metallorttniL

, meminerimusi3ttameuhocctiamincapitctJlisproprio,nonnul!adc F

cis rccenseredecreuimus. Itaq, ^Ertigo,scu jErucadupiexconstiti,).

_™j tur,ncmpenariua,&saeticia. Primaestsuctusmetaliicus ina-rarijs-

'A""*-* $&wkt<$$&^\ mccallis concretus,qui gcncratur.dumsuccus vchemcnteracidusa.jis

, ?—*■ materiamcroscritibuiusduogeneraDioscorides in CypiiisaTrarijsconstituit.Primum

cxigua: tantiun cjuantitatiscirca lapidssn:rt>sosefssorelcitiscciindumcquodainspeci,

astjuisOnicula-diebus,probicoIoris,&copiosum,sed vitiosumdeltillat.Eii.&tertiuii!

Ltb ■>a. «ruginisgerius,quodiil]iiii;i[i:iiii;evLin::iimeia^"KnDiosco]idcsnominauit.AtDa.

etpli'% ^chamPiils,nAnnotationibusadPiinium Jegit*£^A;iiojqua(iinplaccntulas1&veIuti

' ' jnrotundos,&cxiguospanesfbrmatiim;&huiuscrrorisauthoremtitatPIinium.Tc&.

tusautemDioscoridis,qui Pliniumfcfcllit,sicsc habct. '{■wic■&ruyt:is tck-n fi,6-(irin-

ha.{umbxc.Teritur aatem,dt>BCc vin(/c sitt, ct,i::r ".h.-ic,;f ,i.-.\ri,.i(iiU'ini !pccie;ii»dtt^m.

.«». Hic animaduettendum est,quod Plinius studio tacuitRhodiorumvocabuIum,

cumexplicarcnescieret,ciuaiesRhodijvcrmcscsicnt.Dioscoridcsigitiirnonexpeaan-G

dumesie iubet,dbnec boc genusartuginis in vctmictilos sc scc6trahat,vt Plinittsintcj.

lexit, sed cum satis spissasirmianibus fbrmari ii-. -e«i«« paiixx.nu 0A*3i*?,quoddcveniii.

Likj. Ar. busno est exponendu; ftebat cnim aptid Rhodiosprobafissima in ugc in exiguospanes

chriee.atp. formata,vtannotauit Vitruuius,qui posteaquamCeruslreapud Hliodios coniicicnda:

12. modumassignalTct,cac!cm,inquit;r3tiont, circalamellasxrcasversaWseffinguarzrU-

ginem,qua:a'rucaappcllatur. IdeocxbccViiruuijlccosatisconstatquidDioscori-

des, per toAWBttspoAaVoK o«riw intelligere voiucrit. Errant igitur, qui nMSutcfeAiii

malcinteipretanturnonpIaeentascRbodo Insula, sed pastilsosocularioscxrosiscon-

feclos,ad quein vsum,pastillietiam exarugine parabamur.Quocircaex hactcnusdiSis

manifestarium cuasit Plinium in exploranda hac Dioscoridis kntcntiadiallucinatuirLj

fuiiTe,dumcorruptoe\empJarivsusest.

Praterea facticia; arruginis tria similiter gcneraostcndunturj veJ enim abraditurab

tA.rt!ginis ;ere,quod Gra-ci sjuoloi appeilant,vel inpastillos,& piacetulassex Dalccbampijsemctia,

ssclitis namomnesalijAuthorcs Plinium sccuti,invcrmeshabcnt?forinatiir:velabOpificibtisH

Jseties. paratutmortatioj&pistilloCipriJKiriSjCumvfinapueriimpiibiSjquaaurufciftimint-

tur. HancspcciemnomineChrysocolla;,veIBoracissiuxtiii5iixni:u:itiiiuus. Color

a;ruginisinca;rulcoest stibcandiduSjsaporcestacris, &ii)(ignisatuttatcpotitut,inli-

tjuanda non solijm ccnera, sed etiam duracarne.

Ferrugo,scu Rubibo ferri, veluti arrugo a;ris cst vitia,& scabrcs qu.i'dam,qua ferrum

F"r"^t Immorccontaituminfestatur. Colorllliincstr-uber, scii im;ti-Jrn'j pui:,iyu.i: vtidciu-

l1"" • & biginisctiamnomcninucnic VisilliuSjitislarChalcanthi^eJtastringens;mjnustam"»

V* *• erodcs,quadecausa hodie in Gtrmania sutoresillam in tciuiiori Ccrtiiilia disiblutint,

& cotia tingunt. Nostri verd Coriarijin Italia, ferrum vctus, & mbiginosumin vino

putref'aciunt,quodcindecorianigrocoloreinficiunt. HacTclcphumsanasseAchiUes

pcrhibetur,quiproptcrcaapudVeteicsegladiodccuticnsrubigiiicmpingcbatur.

Rubigoaquiuocationenoncarct, csteniiivmaIumc»Ieste,&communis-Vinearuni>
&srwgum pestis, cutus gratia, RubigaliaapudRomanosa Numa Pompilio inititut—*

sue.


loading ...