Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 361
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0367
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusjeiMctallici LsoMs. $5i
mluteuin jpwe#ria pulchcrriiiium clicjunt,colorcm ssoiis calcndul«amaufantcntj»,

" nuemnostriPiiSorcs&V.i/aV.i.'!-, :ui[A.™:.oyoiusii[.
QupadlocumnJtiilciii.imiciiinii Sai]<l:-.r.;ciia in ijsdem fbdinisniniaurarijs^umai-
rL!itarijs,inquibiis AurijMtjiiicmiiiniiatiirali; crcicitjcjuadecausajinrerharcduosossi-
ii',i, m;i.xiii;j(iiLjnoiciLLLrs:iinit.ii. H;:ic 5"(:..!i_'CTali(]uando proni.iiKiaui.t frustillaquic- -*"■"■
aamrubicundainAuripigmentivcnainueriirijCsuainilaliudjnisiSandaracharhsapiut. 10+;
5;rcs]'icianiiniC-is)]:'.:\---\';;ioi'.i!i'.S.i:nliti'.i.-l.a iii Topa/oMarisrnliri iniKla,qiue-au- ,.
thorePlinio.ad :-"osii'jl; affbtur. .V ii;;,:;: ic.ircnti.nn Agric(jla',crcscit"in MyiiaHcl- "35' ' "
IcspontijinPoiiiOiid iUmicni nijpaiini, in Aslaminorc, in fj"ni!>i!s\i:;i,!idlj:,& Ephesi
in Cappadocia, in Piinoliseno tratitu Paphlagonij, & tandcm in Casriiania-
VSVS IN MEDICINA.
B ynVM Saiidaracha-natunAuripigmeuto vaIdesitaffinis,viresetiam,adinstM
I . Auripigincnti, iiimcdicinacxcrcercpotcrit.nioscoridcsicripiirS^darachaiii'
^—■* cumrciiiiainiKtam Alopecij.Miicdcii ,c;un picc scaliias \'n!;ii;spciicrc,cum_j
'oleo,pcdiciiiosisprodciitriic'cnonnaiiuiii,&OLi.s viLciiliiisi)pi;ti!ari,&cii.nrosacco '"''
CKtcrispuIiuIanisiiiira-sidijsiioiicctLcrc. Dioscoridcs amcin, (;ui,i .Saiidaracliam Auri-
pigmcntomitiorcrncogiiosdt, Illammcdicamentis intcrnisad purulcntosjicrmiicuir,
&patientibiisantiqiiam tussiui, !uiiusi;i:iii;i:: pci (Istiilam rcccptum , tanquam comii .-,'M
modum.&salutaiciciiicditiinpra-scjipiit.^ndcirijrandiunnone^siAuiccnnas&ipsc .-•_
Atissnicuiiiincdic;:;ncniis JiitciiiisaciLLdcri^qu-.iidoqiiidcin \ is liuiusmedicamenti in
irtodicaquatitatecxhibiti,cumlic[uoribus,&icsinisobtunditur,&tcmpcratur. Namq; .'■„.■
cumniulsoputulenta;cxcretionipra:bctur,&cuminclIC3ntiqun? tuisi, &raucitaime-t/ts*M«rl/*a«
• dctur. QuocircacstnotandaAgiIcola-sentcntia,qiiiprodidit,Zama.'inAfricai(;:,tciit iw<.
cste,quocanora?voceseuadunt,cuiusesfeisr.ushaiKeiTe causam opinatur,quiahuius- Lib.<)dr—>
modiaqua;Sandarachamparticipcnt. TandemGalenushuicFossilitanquamArsenii tfnj/. mcd.
q cofacultatcmvtcntemailignat,idcoq;digcientibus,&extergentibuspcrmisccr. \s«c. (ap.de
SnffdariK.

VSVS 1N VARIIS.

PLVRIMOS vsushabereSadarachaabAuthoribustraditur.InptimisPiaores "
'illavtunrurj&praiserrimquoniamsitaviSiinor ^pwua, nimirumquoniamcolorem "
Roridum icpriesentet: hinc HesychiusantonomasticcSandarachama-ssupinex-
posuit,cumolimintcrssoridos colores reponerctur. Erantenimsloridicolores,<juos.
Dominuspingcnti pr.-estabar :quandoquidcm,cumprctioiicisent,legibuscxcipieban- r > ,,^
tur.vtiiDominOj&nonaHcdcniptorereprarscntarentiujnamquiextrueiidamdomuin ■.■ ."?•
recipiebat tales adhiberc colores ad pingendum cogi non poterat,quia pretiosiores es- '
sent ;scd tantummodo coloribus vulgaribus vtitcnebatur,nisifortepriusdeboc pacti '
iuiiscnt. Insuper inter iincmgata poteit rccenseri,cu Plinius, ad delendas facjei lcntes L^ .-*. '
rjacetum Sandarachatu.n admima>rissquamacommendet.Dcmum ad rabricam San- ,/■ ■
dycisconcurrereSandaracliania!iquiamtinant.Nam,IicetSandyx, iuxta communem
Authorumscntcntiam,ex combusta Cerussa pra-paretur, qiiem colorcm PJiniusSan- .,'
darachimadulterinamappellat inihilominusscriptumreliquitVolaterranus, Sandy- *^*'a7- ■
ccmex^quisportionibiisSaudaracha;, &ltubrica:pra!parari.

,S.<2£.'»'.125iS.*T
loading ...