Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 365
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0371
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusieiMetailici Lib.ill.
A sedWvMditatessaiiefcenijpr^*terJs,aP]iniocoiTimciiclatirni.iremSuIpIiurapyroiij
;nstarhTtcduI:j:radians,colorc!utco;Kl vitiditatcii tciuk-i!-.:, qi:od Dioscoridcs Aa«_
w.Jf;;«'aj)I>clIauit.Nec(ipi-;vtcr;ii!!tCi:<!t;iii i (t Suiplnii' c::icici:::: c\' N::eai;i!;[i,i nouiOr-
lijshouiiiciaadttcistuin, q(iocidciii"u:ii,g^boit:ii), i- iiiiiiiaicpcilucidumcst. Ampiius
.Siiipliurviuitmiiigriim.rubriiin.ttiltiii!,^ nw.Uorditauul,quod colorum varictatc cst
toiisniciiitiTi. Sulr.IujrvisjurLicoIort^ibssauoviriitniis-citiojJiiJriciilpoinc-coiissiigriiri;
tibus,in subiimc clatutncirca lapidesconerescjtj&proptereasubliwaiumiiuiicupatur.
Conipjcari ctiamsum-ssiilpliurvirginciiinpiiiissinmmcolorislutci, colleCtum inilJa s"1.
planitieSulphurca,quamForumVukaiii cognominant. NecjiomJttimusSuIphurvi- •>*,
uumcircaracIiccsinoiKis^itiniircolleisttimjCuiusmaiorparspingncciinisab ineeiidio ?'w'
Biontiscst consumpta.
Pr,rterhasmnph'cesSulphiiiisdiforctitias,ncnnullasquoqj eompositas obscruaui.
miis,ncmpeSulphmviuu Ititcum ctim Alumine.cum Nirro.cum Atramcrosutorio, nec-
noncumAluminescitfIi,&McIanccri,i. Ircmcum Pilliiphaltodclatiim.iSamnitibus,
quoshodic Aprutiosnominant. Nupcrhabitiimfuitcx Agro Ncapolitano SuJphur
natiiiuui«!n<iiJiim,&iiquiciii:n pnrrioni Almniuis permixttim,qtiodiiiiinciantcccr- . ,
B tistemporibu.hcu (quicontinuo feiiict.&cbiiiliY; in iupcsitc:-.- tcn;c c<jiligirur,&:
CKCOoJcum ad mtilta vtiltfsimum cxprimitur. Tandevn Sulphtir auti parriceps eic
Comir~tuTyroIen(i Iiabuiiiius :i- cuius cciiLiiui i:b::s di.nitii.t v::ci,t auij purissimj-ex-
THIOTOPOGRAPHIA.

AGRICOLA monimentismandauitSuIpliurplerumquecirealocaardcntiaj Lib. j.Wfe
reperJririiquidcmtCiraconssagiatis susnci-as-Siilphuris, &bitiiiiiiiiiscotiunc- orm sab-
rcpcrhibctur. Paritcrloca aqtiiscalidis scatcntia Suiphur,etiam habe(e__j ta-.
dicuntur.Agricolaautciiil;,!iic;Ki'.i:":timi c^itd^atcma bitimnY.ept.-jiiircvo.iiittscdsen-
tentia tanti viri a mustis Authoribus,& pra-serrimabAndrea J3accioreprobatur,qui Lik i. de
causam aquarum calidarum Sulphtiri assignauit. Id videturconhrmatum abOuidio, T//er. eap.
Cdum cccinit. 17.
ggidrtserim Ba'mpr.!ti:".;-r,i:!:,;-;i--c!i::, Lik \. de
Elijus di 1 .dids Snijd.nr, ,- snre.il .'.qtl.1. ArU.
QuandoquidemnoiinuIIiiontcsadcofctueiitjVtotiainfusapcrtoquaiirj&animalia
quoqiuiillisdemersadepileiit. Id in Gciiiiaitia, ic.'k Ces.Upino, contim;n-<: rradunt.
Itcmin Agro Volaterranoiiqua itaicTinMsiniicitiru:, vi c-lsl;i!7:i!-i;i.tit;l>ti-; iuiccns ,it!o-
dicotempoiisspatio^oIiaYuitLiniacaiujbias:!'.:<!,>tao;ri;:hcitirti:-. Aiiiilaiaciita-in Agro
RomanonbalbocoJorcctis;;io[r,;ii>.t<r ,<jticji;i inLvtione .Si!!:>liiii'isac,!;:i<-ui:t. Corscna
inAgroLuccnl1,&PoreistanainAgroiionoTiieiiit,SuJpl',iirc<,,&AItiitii:toI'.cstittr;ideo-
queafontecaiiiiissiiiiccgic-diaitiLs.AJuiiic-iiitiitcLiiii.iictcipascdictintiii-jctimStiiphu-
riscombullio Aluiiiciirc-dditt.l^tiicr.tc.tuv malc o7ciiiesplciuiiiq,ad'!ii::ti.S,i;pIiiiiis .. .
sunt indiciuin. Tonsiu Heldcsheimio fsrdum puSueris pyrij extineli odorem (jwrgit,
&aqita htiitis fontis lapidescirctimiaccntcslimoobdticit, qtti dcralns, &c^siccatus
genuiuam Sulphuris materiam refert. Tetrum quoqjodorem Sulphuris spirabat Fons,-
DquinupcrcritpiicMtiouribiispvo>;i:iii'i .Sc,:::-:tia;ropnid!) ;u Vallc Miitrclaaa lico, cum-
terrcinotibusconquaiTjretur, scdpaulopol!, cc(Tantctcriii:iuotii,cJ;siccatiS est, Tan-
demPlumhum in sua mincra r.onnihil Sulphtiris conrincrc traditur: qnocirca cre-
dendumestaliquidetiamSuIphurisrc-pciiiipoiTein vcnis,inqtiib»spluinbimatcri')_j
gerieratur. ,
lamnostra inrcrcst ad peculiaria Stilphtiris loca, iuxta scricm alphabcticsm reccn- .
scnda accedere. Aeolia: insiiJa? adiaccntes Sici;in:;qn,i-i"ej:;cni ab Authoribus nti.
• mcrantur, nempc Lipara ,Hicra, Strongylc, Didyiiic, F.;icu!a .Phctiicusa, & Euo- ',
nimus, Scntiiiititai c-.iY noucm rerulit ,&Facellus,in Historia Sicilia:,decem,iuj.- ^ "'"'''''
ta Etbulas Tolomci, dcsctiplit ; ita nuncupat* , quoniam tcinporibtis Iliacis ibi
Aeolus rcgnasseercdirur; itcmVti)ca::i.c dicl.r, quoniani hatitm omnitim naturcua
lit Sulphurea, & pcr interualla, tanquam cx fornacibus Vnlcani, ignis euoinatur.
Hh 3 la .
loading ...