Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 368
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0374
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
368 -Vlyiiis Aidrouandi
vcroSulpimrprebct. Alij vcroiian-antjJ-.auc insulam EaiHaSisIphurismatcmoliin^ I
abundalle,vtspatioscptemannoriimconssagrauciir. ' ' E
PamphiliaSulphurisopibuspcJiacri-.idiLUi.ciii:; mtijr.is Iiuiiisrcgioiiislocisinccii 1
diaapparcaiitivbiiiull.-Bprorsuspiaiita-coiirpiciuiitiuitcrracnimiJla.obinccnduhi,'
morecarct, quoheibas nutrircpoilit. In Pannonia irifcrioriaqiia: aiiLJl",I:im n-;^
fontisodorcrnSulphurcurnsparyiiL-.i^iiiijnusiiioiisiiqLioictiialbiim.Sulpluirisfiiiidjj
Patauinnm tcrritorium multa habet balnca Sulphiuea, iedpotiiTirmim Aponciysc de
quo Mantuanus sic cecinit.
HiBc /ipoxi'•/«■■" iile letus lc:o it. ilylus wbe
Exit m JitiginMuitts.jltiuiitme^taltauin
Stttphttic,j!iiri-<ci:si?;C.s!:,iii't-r,.c>i:ib!!sbauri!,
Phlega;; campi comprchcndunt ilam planiticin Sulphurcam, qtiam Forum Vulea-
ninuricupant,vbisuntcollcsleucogi.'i,dc()Liil)L!.<paul(j:i[itckiii'.oiii!t Habitus.PoIonie
regnumSuIphurissodinasinmontiuiiiiugisliabcreOrtcliustraclidit. Cii ca Puteoloi
Iocaardentia,obexhalationesSulphiiiciis,vil;ii>mr,X: (:i';;i;;u,'s Varroifrcouciitibuj
lib.fydtuj ptitcisssuntcniincircahuiiclocumaqii.iHUiiiJ.i^Lt i;ii;i;!:L')ciuitatemhancinCampa-
lin^Mt. niafeliciiitamdeuominatamiiiiiT^crcdidL-rit:u:hi]aii iiuis.iuxtaconimuiiemseiiKn-. p
tiam,aputoredii!iLiseslhuiusmodjlocus,quoniamgr;uiibiisSuIphiuis,&Altiniiiii5o.
doribus sit putidus. DemnmcircaPyreneosmontesniincrani Sulphuream Andrcas
Bacciusconstituit.
ApudSabinoslabitur sliiuiusNar cognominatusa Veseuio Montc ortum duccns,
&aquasalbas, & Sulpliurcas ostcntans, dcqtio Ausoniusiiccecinitin Monoiticliis.
rhminibits ItdtsfrefiitensSuifhareus Nar.
Quamobreinnoncritmiraiidmii, siSulphureussitlapisSabiniiSjSalcntinus.&Sidki-
Ltb.io.de nus,quoniamlvccloca plcua ciicSMJpiiiii-cCicoriniis ALj.ricoiaptonunciauit. Samatta
natstfs. montenihabctcontinuaseuomentem ssammasi ide6qi iu-eiiihilaSulpluircisdiuitijsse
iaflarcnondcsinit. Ncq;silcntioinuoIuei3dacstSardinia, quamPliniuSjobvenasSti].
£1^.31.«. pl,uris,pra.'dicat.Scotiaopibus .Sii!j>iiuj-;i,--;cri;ttiir.IiiScncnsiagroest balneumSaii-
14- ' aiPhilippij&nonproculabilloSulphui-fabricatur. In Septcntrionis Hnibiis,vbi
trium mensium dics cst longa, Sulphurcs vena; rcpcriunttir.cuin, tcste Baccio,in mul-
tisAgriiIliuslocis,tcrraardeat;qiicin;Lt'iii:),liii!iinnii>ntibiisIslan()ia;conilagtatcdi-Q
citur.Siciliamultahabct locafodinisSulphureiscckbrata, vt FaceIIus,in historiaRe.
gionis, exarauit Siciliam Italiaiolimconiuii<aam fuissc constat, scd cum ciset natura
Sulphurea:,farta!Tisvioleiitiaaccei)s! ignis, ieparata fuit.Id Virgiliusoptimeexprcllit
his versibus.
lik^.Ae- H&iMtviquondWj&wtjliiiMimlsirmm
xcid. Dissolnissijcruns, < ii!uf.ictinn; -.s\rgut tetius
Vnasiru &c. 1
Lear.derrecitaiisSiciliarhiltoriaSjiiatiMiSuIphuiismcminitjCumlnbcat locum-j
SuIphurcocdncrematumjnccndio^quiadhucvtilgo/./scw.^appdlatur^namibiiiii-
nerasSiiIp!iiiii;ci'I^c<,^riG;ci!ii:i|ii(,ptci;ic]iu.!,qii,-L';:;iaLici;i.Sii!psiiirisodorcmspirat.
PrasterquamquodiiiL.tdciii.SicLiiaiiucr A«rigciniiiii,& ilibonaivijlscnscst noiiiine_Jt
Bisana,qui pmereuntium naribus Sulphurcum odorem «impcrtitur. In Syria: lacu
■(^/"snuncupatonasciturSuIpliur.vtloaiinesBotctuscsttestihcatus.
TcneriflainsuIahabccniotitem,cciiiuscacumincSulpIi!ii-ciIapideseuulsiinHisp3-H

VeseuiusvuIg6ol!wr('d's.V()!>!dprocLi]dubi6optileiitiaSulpbi!i'is,bitnminisJ&alumi-
nistumidussuperbit,quoniamconstatcvpcrit:iiti.i,&;ciU!iji;:iio Vimiuij,Strabonis,&
aliorumAuthorum Vctcruin,nonsolumsub Vcscuio, sed ctiamsub.ilijs montibnsil;
liusoraniaritima-, ignescxSulphurCj&bituminei:)ceniosi;;til)i:i,L:-i.!Ji;iL;i:!ii::lii'-Lli
montiscauernasincendijs ni.i io!ibiiiiii(!ii::;?.gitata.':oniiriiis)&-rcii-;jiiotibusintcrdrim
ingcntibusconcutiuntur,vttantacineriscopiaindecxeat,vt,obscuratoSoIe,inAsrica,
in Acgyptum,&Romam vsquc pcrucuciii ,& hac de causa, aqua: sontium huins 'oci
sempcrbuHientesobseruantitr.IteinViterbienlislacusnostracctatccstiamosiiSjViiIgo
JSa/^TO.abcfiLCH!, (•uoniaiii ■-;',,cxhalationes Sulphureas, buliire nunquamceski.
Quare autem aliquar aqua; Sulphurea: bullian t, ali« autem calidc tantummodosint, &
loading ...