Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 370
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0376
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
,po Vlyssiv Aldrouandi

rcmSuJphuris, qua;quartumgradumatt:"ugcrcvidcrur.

QuatcnostiaiMercstrccenscre symptomata,qua:huiusmbdi vcncnatamtnaEctiam ,

,. in corporc humanoopcrantcmconscquuntur. Ardoynus Pisaurensis, Inrcr hac &„,
enumer3tingLmtcimotiuscorporiscalorem,dolorcm !ieparafssigcntetn,cViiiteltino'
rHmtorsioncmjsiquidcmcalorexccdcniatempcratijra^Li^pliiai^^^Jidiriiiuin-in.is^
callsadoloiishqistricsi iliiusiiiilammaiiiij nccnoii sariguinisacccnsio in iccoic ,^'ni.

' rari. Dcindc torquentur intestinaa mordicatiouc,qua;atcnuiSuIphurissiibltanti:iJ
promanat. His acceditgraucdoIingua'>& stomachi proptcr siccitatem supcrssuaircj
qua: huiusmodi parrss, & prajsertiui linguam admotum ineptam reddit. Tatidcnu
aJuiisliuxuve\atur,quoniamintc(tinorummembrana:vcl!icantur, &ptuigunturabcs.
CcdcnticaliditatCj&tenuitatc SuJphuris: quaproprciintcstina adproducendumil^Cummcdicis;nissitliumanumcorpusCurationesanare,animaduertenduniest,cura.
tioncmhuiusvencni cisefere similemmedcia-aigemi vitiistmiimat:, Srcascss: JdciL-cO

adiIIaprclidiacritc6fugicndii.All)Ucasistamcn,incapitcdcpotiiSii!phuris,potbnciii

Secaniabin Saccrtarini,ncmpeSyrupumacetost!m Imiphccu: ,-'i:"ii:ii«ianatorum,8[

ptisanam hordeaccamesihibet. PliniusSecundus,m capitedemcdicinisexvsu laciis, p

Lik %%. adGypsum, adCerusiam,ad Argentum viuum,&adSulphur,lacaliDinumpropina[.

b>st' ' HaJiabasinregaJidispositirssic, laudat o-cisir, Sc!aiiii;&aqu:;m calidam,authnyruiri

Li^ 4- calidum, v t Patiensetiomat. Deinde iura pinguia,mticilagines scminumPsillij.S:cly.

Pra3.ca?. ilercscumaqua Hordei,&olco violaccccomicniiinr. Tandem ChristophoriisdcHo-

'**■ ncstiSjinsnis Probkmatibus,pro bc2a;irticomedicamenroSulphuris,cryitalIumtri.

tum cum vino ad drachmam, prreseribit.

DENOMINATA.

10N desttn£multa'tamanimara,quaminaiiimata ,qua:aSulphuredeiiominari

posTunt. Inprimis Pluto Sulphurcus fuit cognominatus ,quoniam locisstibtet-

1 rancis,&pia'lertimnatalibiisS::]phurisdominai'iperliibctur:idcirc6Poeta-de

ntiptijs Proscrpina; vcrba f acientcs sic cccinerunt. G

Tetafy Snlpburtt mitit BreserpinA liiti.

UlapJanta. qua; LatinisPcuceda]ius,&Pcucedanum,&Gra>cisparitcr ■vtmtSun

appcliatur,quoniamfoliaPinussimiIiagei'at:eteniiii sn^napad Gra-cosPinusrapo.

Pttttedn- r,jtun &ut potiusdenominatura piceoia-torci vndeGermani lingua vernacula,Peu-

'■"•'■ cedanumSchuuefenehetz.nemperadicemSulphuream indigitarunt. InsuperMelilo-

tusilkvulgaris,scuTriiblium odoratumDodonei.nostri Rhizotomi Setfintlh,sdcst

y.tiihm Sulfuratumcognominant,cumciusssosncscioquidodoiisStiJphureispiret. Ludoui-

•unlgms. eusDukisqtiamdamgcm!!!:.:!! [iicmor;iiKaiiiaii,aut Kakaman nuncupatam,varijsq;co-

loribusdistinstam,quc aloconataliSulphuraria possct indigkari:ipsecnimputat di*

stain a XatiiiLitc, tiempihili iticciuii>, cmii nonnisi in Jocis Sulphtireisinucniatur.Dein-

deaccedetibus ad loca dcnominata k Stilphurc,primo scse offertForum Vtilcaniiru

AgroNeapolitano situm,quod hodie vulgo vocatur U So/soiw.i copia Sulphuris,

quod ibi gencratur. Apud Piinium,& Solinum hatc loca Campi Phlcga;i,qiiaii SaJphu-

reibijnucnrossagrantcsdicuntur. IdtcstiiieaturSiliusItalicnshisvcrijbtis. H

Phkg.tiltgtrcsittts.

Vndc postea Poeta; Gigantcs his in locis ctim Hcrcule stii (sc pra-lia tos, & horum vui-

neraaquarumbuIIicntit:m,&incendiort:m Jocicansainiiiisicfmxcrtint. Adlocaspe-

ctateriamSuIphuraria,quod vocabulum aliqtiandoindicatfornaccmSiiiphureanvn

qua faflicium Sulphur cia boi atnr, &quandocj; denotat fod jnam,vnde Sulpur eruitur.

At Sulphuratio cst nomen verbalc,& Sulphureitasfixacst nomcn a Chymistisfiauffl,

sicuti &an>ciircir:is iixain profundo substantiai auri ,&argcnti ,quibus racibus,deli-

Mcphitis gnantsubiiantiam subtiliilimam,&purisfimam,qua;faciIe,admodumccrrJiqucscit.

qnid. MephitisquoqiSuJphureaappellatur. EstaiitemmephitisproprieputorterrayutiaD

Sttyr.k. aquis Sulphurcis dimaiiat: quarc huc rcspiciens Pcrsius,cecinithunc in modum.

Guttsre
loading ...