Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 370
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0376
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
,po Vlyssiv Aldrouandi
rcmSuJphuris, qua;quartumgradumatt:"ugcrcvidcrur.
QuatcnostiaiMercstrccenscre symptomata,qua:huiusmbdi vcncnatamtnaEctiam ,
,. in corporc humanoopcrantcmconscquuntur. Ardoynus Pisaurensis, Inrcr hac &„,
enumer3tingLmtcimotiuscorporiscalorem,dolorcm !ieparafssigcntetn,cViiiteltino'
rHmtorsioncmjsiquidcmcalorexccdcniatempcratijra^Li^pliiai^^^Jidiriiiuin-in.is^
callsadoloiishqistricsi iliiusiiiilammaiiiij nccnoii sariguinisacccnsio in iccoic ,^'ni.
' rari. Dcindc torquentur intestinaa mordicatiouc,qua;atcnuiSuIphurissiibltanti:iJ
promanat. His acceditgraucdoIingua'>& stomachi proptcr siccitatem supcrssuaircj
qua: huiusmodi parrss, & prajsertiui linguam admotum ineptam reddit. Tatidcnu
aJuiisliuxuve\atur,quoniamintc(tinorummembrana:vcl!icantur, &ptuigunturabcs.
CcdcnticaliditatCj&tenuitatc SuJphuris: quaproprciintcstina adproducendumil^Cummcdicis;nissitliumanumcorpusCurationesanare,animaduertenduniest,cura.
tioncmhuiusvencni cisefere similemmedcia-aigemi vitiistmiimat:, Srcascss: JdciL-cO
adiIIaprclidiacritc6fugicndii.All)Ucasistamcn,incapitcdcpotiiSii!phuris,potbnciii
Secaniabin Saccrtarini,ncmpeSyrupumacetost!m Imiphccu: ,-'i:"ii:ii«ianatorum,8[
ptisanam hordeaccamesihibet. PliniusSecundus,m capitedemcdicinisexvsu laciis, p
Lik %%. adGypsum, adCerusiam,ad Argentum viuum,&adSulphur,lacaliDinumpropina[.
b>st' ' HaJiabasinregaJidispositirssic, laudat o-cisir, Sc!aiiii;&aqu:;m calidam,authnyruiri
Li^ 4- calidum, v t Patiensetiomat. Deinde iura pinguia,mticilagines scminumPsillij.S:cly.
Pra3.ca?. ilercscumaqua Hordei,&olco violaccccomicniiinr. Tandem ChristophoriisdcHo-
'**■ ncstiSjinsnis Probkmatibus,pro bc2a;irticomedicamenroSulphuris,cryitalIumtri.
tum cum vino ad drachmam, prreseribit.
DENOMINATA.
10N desttn£multa'tamanimara,quaminaiiimata ,qua:aSulphuredeiiominari
posTunt. Inprimis Pluto Sulphurcus fuit cognominatus ,quoniam locisstibtet-
1 rancis,&pia'lertimnatalibiisS::]phurisdominai'iperliibctur:idcirc6Poeta-de
ntiptijs Proscrpina; vcrba f acientcs sic cccinerunt. G
Tetafy Snlpburtt mitit BreserpinA liiti.
UlapJanta. qua; LatinisPcuceda]ius,&Pcucedanum,&Gra>cisparitcr ■vtmtSun
appcliatur,quoniamfoliaPinussimiIiagei'at:eteniiii sn^napad Gra-cosPinusrapo.
Pttttedn- r,jtun &ut potiusdenominatura piceoia-torci vndeGermani lingua vernacula,Peu-
'■"•'■ cedanumSchuuefenehetz.nemperadicemSulphuream indigitarunt. InsuperMelilo-
tusilkvulgaris,scuTriiblium odoratumDodonei.nostri Rhizotomi Setfintlh,sdcst
y.tiihm Sulfuratumcognominant,cumciusssosncscioquidodoiisStiJphureispiret. Ludoui-
•unlgms. eusDukisqtiamdamgcm!!!:.:!! [iicmor;iiKaiiiaii,aut Kakaman nuncupatam,varijsq;co-
loribusdistinstam,quc aloconataliSulphuraria possct indigkari:ipsecnimputat di*
stain a XatiiiLitc, tiempihili iticciuii>, cmii nonnisi in Jocis Sulphtireisinucniatur.Dein-
deaccedetibus ad loca dcnominata k Stilphurc,primo scse offertForum Vtilcaniiru
AgroNeapolitano situm,quod hodie vulgo vocatur U So/soiw.i copia Sulphuris,
quod ibi gencratur. Apud Piinium,& Solinum hatc loca Campi Phlcga;i,qiiaii SaJphu-
reibijnucnrossagrantcsdicuntur. IdtcstiiieaturSiliusItalicnshisvcrijbtis. H
Phkg.tiltgtrcsittts.
Vndc postea Poeta; Gigantcs his in locis ctim Hcrcule stii (sc pra-lia tos, & horum vui-
neraaquarumbuIIicntit:m,&incendiort:m Jocicansainiiiisicfmxcrtint. Adlocaspe-
ctateriamSuIphuraria,quod vocabulum aliqtiandoindicatfornaccmSiiiphureanvn
qua faflicium Sulphur cia boi atnr, &quandocj; denotat fod jnam,vnde Sulpur eruitur.
At Sulphuratio cst nomen verbalc,& Sulphureitasfixacst nomcn a Chymistisfiauffl,
sicuti &an>ciircir:is iixain profundo substantiai auri ,&argcnti ,quibus racibus,deli-
Mcphitis gnantsubiiantiam subtiliilimam,&purisfimam,qua;faciIe,admodumccrrJiqucscit.
qnid. MephitisquoqiSuJphureaappellatur. EstaiitemmephitisproprieputorterrayutiaD
Sttyr.k. aquis Sulphurcis dimaiiat: quarc huc rcspiciens Pcrsius,cecinithunc in modum.
Guttsre
loading ...