Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 374
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0380
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
374 ■ " Vijisis Aldrouandi

tur. Scabremdcknr, vlccrasanant ,]c-ntigincs toliiiiit ,viti!i<;i:-.cscni(-ntIanf,.[]o't>i'(!-
Jccoris,Lienis,&vctc:risedant,nccr.onti>mor« mhuiulmodi yiseenbus ,
magnolabox-iciolmmt. Ilti:ns cdiidiriotijssiitir baliieapauuinamincupara Ancut.-1'
lia.qucimm sinc l:ili<:ic jna-dictis inorhis nicdcantur.

TandcmolcumSitljiliiiiiSjCjui.diii Oiticinis ;-.d ntt-iosvsusinedicosseruatur,iionso.

'lumvtilitCTiulhilx-ttni.vKTitis ad d-.-iitcuL-aJba.idsis, ;;d Li: di.-atcs cmi.s iUikrciKL».«.

jn iih. 4i ad vkcrav.cnereasaiW!ida,nani,tcstc-railoiipi<',!incpLiiitii'.;itaeti,ii^£;aJLk;i(iij'tl,tjlj|1_

Tam. f>rx- tur,scd ctiam intcrius sinnitur,sdclimiiiaiidsjsilios,;tt'.dt:.s,qniasiatibus,ciaiii^tcrii

ter.cf.iS- f"rit;itIactaiui>&.|Hitiiri,occciiintJJc[it'qiitjqi:!ncaisi!!.:y!:ot.sladimtiiculo,Epi|cpii„

Asthmati.&miiitisaliiw^ritudii-ibiispuiiiii.-iiis^iiciiiii j^u;i,vtIaliodcc'jc{(j jj,,,,^

suniatur.Odonta]gia-ctiaiiipiuriniimicoiiimodir"atisas!'.':(,li illodtnttsatkciil-;:,;-^

contangantur. Dtnitji oiiimi.Stilplniri.sin ■ncdiciiuill.t-vcsvrcct vi:ts,qua.itic ii.ii;jru

ChalcantJii in proprio capiicrccitauimus.

Ad finemThcophrastusParacelsus^&cliymiciaiTecl^infiiiitasvirtutcsSijlpl,!,,^

^potissimumoleoasHgnantjquorc-deadiiiiiiiitiatt^oiiiiK-smtiiboscitiJtiaiiciK-^i.j;,:^

[ercaipsiexsioribusSulphuiiscimiTcrtbcntliitia mixtis, ik id caloremficcuni.alinitot ^

dies,digcstisliquorem,initai iitbiisi.cxtiahiint, dunticnicT.slinuiii 'cpaiant.vtteina.

neat olcumSulphurisrubicundisTrniiiii.quod , nv>:c cliyirico ,ctmi ceLiostagraatecir-

culatumrcddirSulphurisbttls.imum, cuiiisLrc.MiItiiMtiitirgurtasinSuspiriosis^Pii.

nilentismirabiliaopc.-aridiuulgatir. RiirsiisSulpliuiter^&quatcrcun-iCoicotarcsu.

blimanti vtab immundicijs leparerur, dtindc ex illo purificato vtililsimamedicainenta

Bdfamttm cum s"actliaro' aa mcdeLm Asthmiiris, parant - quoniam Sulphut balsamumpulnioniim

pttLnmii, csfcpra?dic3iit:Quinim6cxSu!phiircsalemquoqicliciunt,cuiusgrana triacumPuInio.

* ' nariataqua tusiieiiribu.spropinanr/.t pariter tti;: g-ana cmv drachma b.iJiami Sulphu-

ris,aduerlusJ;hrhisim,commcndant. Itcui Croiiius in I>,:si:icach m ica scri pGt lai; Siit

phuristircbaliamumhuinidiradicalis: hacdc t;;n';t in Hccncis ,&aridis:dmaxiiuo;

pcreconuenirc retuht. Vciiim ,pacc tanti viri , lue lcntcntia artctotraiiiitcrcced(tic

videtur,quandoc[uidcm hoc pia-sulium ]Jiiih;[ic"s tantmnmotlti icuart: potcliexlic.

cando vlcusiCumradicaJc huniidum augcrc miiiiitic qocat: Hoc cnim nonnisi alimen-

tishumcstantibuscotiscruatur.&insiauiatui. Sul| hurautf iii vtliitii'oililt,a:ininmle

nona!it,lcd ,inilar igni.s.consumit,idtoq;i;inium abcst ,'\ t Hccticis iit emolumcnto,

VEpotitisillis pliu-imtaiinsiccicpcilir. Dtmiim iiiOrricitiis CliyniistarumparaturSul-

Snlphnrvi pliurvitrJolatunijquodaftirocliciiiirj&CrocusctiaiiiMartisappellaturiseddeliii:

..... opcrationesuoiocohabituscstsermoi

VSVS IN SVPPLICHS.

jELIVS Khodiytniismoninic-iiti.s inandaiiii ApoJidasscruos vilesnuncirparii
lurcconluliis, qui [i'it ciuitatc iti npcs tniJlicLim pc>pctuodabantur,&inin-
" 'tsdeportabantur, siueinministcriuin iiietalloriini.adqua'. fa-miiiEqttoct;
oamnartmpcrpetuumsolebant, vttestaturctism Vljitaiiusiiticiti ottin.is.ise-niASiil-
phurarias.Cumautcmiii Agro NeapoliMnbmiximaSiilphuriscopiaeruar«sivetisioM-S
leestloca Sulphurariaa Iuiccousuhis sarpc nominatain eodcm rcgnofiuub, ad qn*"
©limmittcbanturRci.vtcoiiimciiniisiaviiidkartntur- Stdquidpcrprophanavaga-
mur, cutnsacricodicc; (imiiciii (iiliVrcndimatcriam nobissuppcditcnt i Nam 1'ttmiinis
rerum Opifex scelcrum omnium punfcor, ad diuinain inatiitcstandasss lustitianuu
Sulphurc,& ignesnpplicium nefandis Ciuitaiibus imposuit,vr in Gentsi iegitur.

Igimr Domimispiitit sttptr Sodomsm ,& Go///</irb ■;/ .'.,/iphsr ,,y,■-/,::?,■/.': aw,»n dtCslo,& (
fubittrtit cittiimcs hxs ,& o»,nein circa regio/i:n/ i/,:n;:-/i,s b.:/,/i,:t/,r,s (;.fc. & <//"</■]">'
rt ■vireatie, Pariter in Dcuteronomio verba fitmt de Supplicijs, quibus Dctis Omnipo-
tensPopuIumHatbraicumconstrinxit,&inttr ha-c Sulphur,&ardor5oIis reccnseD-

!lir. '>.'!' '</.V'' :<■■>/!!(«.<. -.'■,.«-.;,'.',-', &///11, ,j/!-,/><st\,,!:,-,-j^;i,li-p,vy<r,:»i;,::,ip'-dclw%tQ<ll<-
tintVidcHttl pLggs tcrrsiUii,! ,&i://n////-U<s ,<jmbi:s s/uz/^hxah D,r,m/i//S Sttlphttrt.&Si- '
lis ardorcxombtireris, nmi t'i:.: ,/si, siraiur, i/cci-iitri:s,iiiipt.-,»i «i;r.-/uic!. ItemPsaimogra-

phus mcmorai torrcntem Sulphuris , qucm diuiua Sapicntia in supplicijs exercuit.

^- »5- V-^ /ELI\
lcc. amiq. s ii,rc<:
loading ...