Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 376
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0382
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
375 VlyssisAldrouandi
VSVS I N VARIIS.

m

T V LTI OpificcsSulpliur adhibcrc soletit. MamFullones vestimenra ]ixiiij0
sablutamSuIpliuris gcnere su sliunt.quod JuxtamcntciiiPlinij.glebj
itur.SicutilnrL-ckji-L-s iii1iiraiiiiigioLunaru[iieovtutur,qiiodEguUna_
minatur:quoiiiamlii!iusluffituiariiscandorcmj&moIlitierncomuriicart'iiit(i!iLLir.A!ii,
Vtaboperibusinauiatisdctrahatit AiMum,iL!'pl;u: .".dhifciit.dnni ;-t:!i:crcm Sulplm.
rissuprainaurata inspcrgunt,&aecedunt, dcindcsnpracarinummateriamckaiiiLii^
etenimc;uodctimSuIphutecaditcritaurum,quod;purgatoSnlphuic,saciIceMrahi> I
tur. AmpliusSulphuri inest vissegregandiaurtimaliaiyciiic,;?.. luiulinijdiratioapud
• J-ik io.dc GeorgiumAgricolainkgendaest. Cliymista-arrcuerantSulphur, adproducendumau.
remetal. ium,maximeprodesse,cjuiacokrem,&splendorcmiiietallisim! ertiiut.Sulphiiretiam
teste HcnnolaoBarbaro, vstumcuma-rc,coloremviolaceum, &cu argento,carulsum p
producit. Auriiices, in colorando auro, vel alio operc inaurato,sumunt atquani portio.
neniSulphuris,&tartari,additosaIismodico. vclsecundtun aliospoitione' cticnrms;
omniacumaquaadlcntumigncminoIIaferuesiunt.Tuncrescolorandapri&sdiijgeii.
Krlotioabstersa,&funicu)oappensaiiipredissamateriamergitur,dciiiucexira3a,si
perfeistcfueritcolorata,liutcoej:iiccatur:linsecus,toticsinfunditur,dontcpcrfc(aum
auri colorem acquiiiuerit.
QuoniamTetra;motus,&ir,ccndia subterranen cx SuJphurcpotissimum prouenirc
soknt:hinchumauuiniiipcniumexcogitatiittormentabe]lica,ciuibns,orcpyrijpul.
ueris, globiftrrei.vclpliimbci, imitatitiiHtuIiiiinisiiTipclluntur. Constatautemhuiiis-
fnluispy~ modipnluis quartiorpaitibusHalinitri,vna SuJpluim,&aIia Carbonis,qua: oninij
riasixqui trita,&pcrincerniculum transmiisa,ccnos!agmatcniilcentur,dtindcesiiccatainpuU
hitstwjlct. uerempyiiumconucriuntur.Fomesignis.qLiem Vulgusckamvocar, paraturexfungis
arboruma panelignosaseparatis,&in IsxiuiococU;, sed horumvnkniq; libri,SuI-
phurisduarvnciajadduntur. Snlpi;i:ra;a ,(iuii>tis'371115 c\snice,& sstroe»cl(!uselkirG
iur,Sulphureparantur. EtenimSulphuradtijamkumtsl ignis,vt iilovixtac5oliatim
accendatur: hac dccausa noiinulJi luccrnam accensam ilatu eKtinguunr,& parictiad-
mo,am,magnaspessantiiiiiiadmiiationc,ilh'c6reaccendunt. Vcrumadmjratioccua-
icdcbct,inquit Galcnus, c]uoiiiam;murus anrea Sul| hurc iuerat illirus.Quideiidvrjiit
..... . . lapid«i),quiret;iiniida,velspu£otac'tL!S igutmexcittt, sumant iaridcm calciriunj,»,
. . ^m,&.aquaasptrgont,niuiadtoiiic;::tktt,\-tadmotoSiiJphL!re,flamma!r.tuiiKat,&
lifisdijm pulueicmpytiuminssammct. Aliterrecipitura-qualepondusSulphurisviui.&Hali1)'"
•vel Jputo tri, Camphorar duplum, harccum cakcinmoitariopriustcnuisslnic riit!,& :it'vndone
tassttsig»c llgata,& vak ctslsccc; L?EiLis;i, siii\aiiaigi]larimis,infoinacefTguIoruni,adt:oitionciil
txtittws. vasorumponatur. Dcindeapcrtaolla,eiitinlapidcm |)i-a-dict;intatcii,i. tiuiilmutata,
quiadpradicrum csicssum erit idoneus,
Nonmilli,opeSulphuris,procnrantignem,cuiusincendijvisneq;pIuuia,ne<s ven-
tiselangucat. Qitaproptcicandclaui inaquaardeiittm parant cxvncijs duabus Sul-
phurisapyi;, c.ilcis\iu,i', tcrchcnthinaf,&ialjsammoniacJ, vncianaphths,&diniidia'ii
,, ..■ s camphota-,iii-raitmiskadditaccra-. Etcnimcandcla-.facts ctiosaJncaitris.&bellis
HofluriiisvsurpatiBdiutisliu cpcrduraiiEC-s,ventis,&pluuijsrtiistc'incsabsq;Siilphure
tik 3. dc nonconficiuntur,quartimv3ri-TdescriptJonesapud VtiechcriQ.,& apudCancparium
secr. kguntur. Aliquiprocurantigiicm,cuiusincci-.diumnulla acitia-.vioJentiarcsidcafcnsOl
In M>. de exSulphutCjpkenaualijtartaioJarcocolJajh-ilinitrOj&iiJpliihajadditocalcisvJus
Atrtm. d.uplo,Cum luteisouorutr^pashiitcoiiip.c-nunt, &infimocqumC! kptlitint. AtijvaS
ameumamplum,&rotundum vnico foraminciir.plcnta;quispoi-tiei::husc;dd.s viii."L',S
Su!phuris,&stipatoo!iIiciG,i"i;diiifoiitc',vcIputcpcollocant,&ac]uaincalidiusci'fe'1
IHult0tiuiid:C'iuuii;\!tJO(.:ii::i,n;-. ■
.. .Sulplinradii:K-L,n',.:i:ii:ti;:;utinercintcllc>:imiis.NaVirgmcs,vtka,evcnitsLit;«^
videatUi,dccoraiacjtiii.Si!lphi!rttcdduiit:!iinc.S:ilphurvn-gi.icucognominaturnfuil-
semuitipCi!iibci.Atviciaiiiiciusdt-i'umusfacicm,pcralIquodttmporisspatiumdccti-
lorat. Quociicaquimaceraiionem,&e>:tcnuatioiicni(iuiularcsoknt,SuJphuicvtuntur.
. | ■ Hypo-
loading ...