Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 384
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0390
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
N>

384. - Vijssis Mdrouandi
. nemcnAiuojsjiusiillumvirinSj&fug.^nsillicoseparatiir. H]ncnonnu!lifsbulatatn.c
Csttigendt sieBrasauolOjilJucIBitunicnsacui AspliaititisscnicnhnlTevirorumjCumlcntoiislit,;
modiis.. tenacis, vtnonnisi mcnstruis ia.'minarmn cxeremcnrisa seimiicun k-grcgctur. HocOE.
rum csse nugamcntmn afnrmamus, scd pliiloiophiceloquendo , id in senlii causali, not|
autem sormalia veritatealicnumesse r.on videtur;dum Sodoma,alia-q; vrbcs pra™
flcra Vcnerc iniamcs,Ca;Io vindicc,in birummosum hunc Asphaltitem Lacum,'ieuma"
re mortuum conucrsa; sint. Vei um, his omissis, de collclione huius Biiuminis dicetidQ
estvnacumgnaris Iocornm,g](bashuiusBirumhiisad liriispclli, &manu pra-hendi
qua:cumvaporcterra;,& virtuteSolisarucrint,sccuijbus,&cuneis,more lignormtL
t.f finduntur.
SYMPATHIA, ET ANTIPATHlA.
T ONNVLLI proprietatemquamdamBituminis occiiltamponderantes^Synj.p
1 pathiacsseassirniarimtjquamhicsuccusconcreuisctimmenstruosanguinciia.
I bere PJinrus perhibet. Is cnim in Lacu Asphaltitc, certo anni tempore, Bitnv
meninnatarccradir,quodalioquincstscqua:t,nccitonki]cori.s,& visciditatis iraai
miranda-esl particcps,vt sibicohairensnuHa aliarc, quam filomeiistruo sanguinein.
feclo Icparari, & auclli queat. Nos taincn hanc proprietatcm pro Antipathia diuntgj,
musrproptereaqiisirl hoc Bitumen mcnsttua labe contaCtum siatim abinuiccmlepara-
tur,quasiob antipathiam illum sanguincm euitare conctur. Tcrtullianus quoquehanc ■
proprietatemiriBjtumine,ve]potiusantiparhiamconsiderauit,quando inhajcvwb»
prorupit,
2l/!»iseJpstttelatttnsadntttitt mercis ttdsrtts
X^aHigy,fretitt!ttq\dttbitjiromtneretitrgo,
NipUgttct>r,tip;-:i,q;'.;t/,i »tt; /i:sminttiittlit.
losephus tamen, qui dc Bello ludaico historiarii conscripsit, hanc operationemnoti
■ sus s°Iumsangul"nemen2ruo,sedetiamvrjnapueripcragendamessbdiijuJgat.Coracliiis(;
. jjmjJ cmmTacicushunclacum Asphalcitemgau(!ereaIiaproprictatetradit,dLisiitgularcin
" ' cum vcntisSympathiamgcrit;quandoquidemnulIo ventorun)impulsudiinouciu!,lc<i
illissummaquicrercluitarur. Ca;teriim manircstascum piscjbus,&alijs b^stijsaqua
dele^antibusgcritininiicitiasjcumnuIlasprorstisanimanicsadmittat.Aliuderiaiiu
jummaadmirationcdignum dchocLacucst pronuncianduit), quddl omnesljuenaci-
tionisperiti, siueimpcritihuiusmodi aquarsupernarant;immd nec submergi quidein
Lib. 6. de possunticumcadauerainicitalubitodenicrganttir Parirerlucernseardenrcslniicaquc
Anim. innatare,extinc>a; verosubmcrgifcruntur.Hosautem effcSusnonhuicLaeuiAspha!.
Cbttrit- titi,scdpotiiisBitumini ibidemgcnitoattr bucndoscsseccnscmus. Hisadderclibct
drius, tiut antipathian),quam AelianiisinterBitumcn,&CharaJriumaLicm,ieu Hiatiailam ca-
HituieuLt. dercmonctjquandoquidem Bituminisqualitatequadamocculraintcrimitur.
DENOMINATA. „
BITVMINEVM,&bitumjnosumappeIlatur,quodexBitumineconstat:it!circo
vena;,&gleba;bituminosa;aiVsetaIIarijsnuncupatut,equibus Jjituinen elicitur.
Bituminatumautem vocatur, cui Bitumcn est admixrum, vt naucs bituminata',
oua;huiusmodisuccosuntillita;,&aqua;bituminata;dicuntur,qua; pcrsubterrancos
specustranscuntes, venambituminttam lambunt, Quoniam autem apud Gixcos*t~
«a^significatBitumenthiiicIcgiturapudSuidam^ss^^./^i^MncmpciacusBitu*
menf'undens.QuinctiamlacusIudea;appellattirAsphaltitcs,inquoingcnscopiaBi-
tuminis generatur. Grcci poflea a voce »^*;»7m nomiullaiormant veiba, vt ittta^p-
apud Dioscoridcm, quod dcnotat, Bitumen refero, & £--ah'iu in Gcncsi, Bitumine
illino: vndeorituroViaAiassJibituminatio. AtTWo-aia«^":nomcn est compositun>j
quodlatinesonat Picibitumen, est enim Bituminisgenus,odorcmpicis,& BitoiniDi*
lpargcns,de quo suoloco vcibafient.
Iti*
loading ...