Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 384
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0390
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
N>

384. - Vijssis Mdrouandi

. nemcnAiuojsjiusiillumvirinSj&fug.^nsillicoseparatiir. H]ncnonnu!lifsbulatatn.c

Csttigendt sieBrasauolOjilJucIBitunicnsacui AspliaititisscnicnhnlTevirorumjCumlcntoiislit,;

modiis.. tenacis, vtnonnisi mcnstruis ia.'minarmn cxeremcnrisa seimiicun k-grcgctur. HocOE.

rum csse nugamcntmn afnrmamus, scd pliiloiophiceloquendo , id in senlii causali, not|

autem sormalia veritatealicnumesse r.on videtur;dum Sodoma,alia-q; vrbcs pra™

flcra Vcnerc iniamcs,Ca;Io vindicc,in birummosum hunc Asphaltitem Lacum,'ieuma"

re mortuum conucrsa; sint. Vei um, his omissis, de collclione huius Biiuminis dicetidQ

estvnacumgnaris Iocornm,g](bashuiusBirumhiisad liriispclli, &manu pra-hendi

qua:cumvaporcterra;,& virtuteSolisarucrint,sccuijbus,&cuneis,more lignormtL

t.f finduntur.

SYMPATHIA, ET ANTIPATHlA.

T ONNVLLI proprietatemquamdamBituminis occiiltamponderantes^Synj.p
1 pathiacsseassirniarimtjquamhicsuccusconcreuisctimmenstruosanguinciia.
I bere PJinrus perhibet. Is cnim in Lacu Asphaltitc, certo anni tempore, Bitnv
meninnatarccradir,quodalioquincstscqua:t,nccitonki]cori.s,& visciditatis iraai
miranda-esl particcps,vt sibicohairensnuHa aliarc, quam filomeiistruo sanguinein.
feclo Icparari, & auclli queat. Nos taincn hanc proprietatcm pro Antipathia diuntgj,
musrproptereaqiisirl hoc Bitumen mcnsttua labe contaCtum siatim abinuiccmlepara-
tur,quasiob antipathiam illum sanguincm euitare conctur. Tcrtullianus quoquehanc ■
proprietatemiriBjtumine,ve]potiusantiparhiamconsiderauit,quando inhajcvwb»
prorupit,

2l/!»iseJpstttelatttnsadntttitt mercis ttdsrtts
X^aHigy,fretitt!ttq\dttbitjiromtneretitrgo,

NipUgttct>r,tip;-:i,q;'.;t/,i »tt; /i:sminttiittlit.

losephus tamen, qui dc Bello ludaico historiarii conscripsit, hanc operationemnoti

■ sus s°Iumsangul"nemen2ruo,sedetiamvrjnapueripcragendamessbdiijuJgat.Coracliiis(;

. jjmjJ cmmTacicushunclacum Asphalcitemgau(!ereaIiaproprictatetradit,dLisiitgularcin

" ' cum vcntisSympathiamgcrit;quandoquidemnulIo ventorun)impulsudiinouciu!,lc<i

illissummaquicrercluitarur. Ca;teriim manircstascum piscjbus,&alijs b^stijsaqua

dele^antibusgcritininiicitiasjcumnuIlasprorstisanimanicsadmittat.Aliuderiaiiu

jummaadmirationcdignum dchocLacucst pronuncianduit), quddl omnesljuenaci-

tionisperiti, siueimpcritihuiusmodi aquarsupernarant;immd nec submergi quidein

Lib. 6. de possunticumcadauerainicitalubitodenicrganttir Parirerlucernseardenrcslniicaquc

Anim. innatare,extinc>a; verosubmcrgifcruntur.Hosautem effcSusnonhuicLaeuiAspha!.

Cbttrit- titi,scdpotiiisBitumini ibidemgcnitoattr bucndoscsseccnscmus. Hisadderclibct

drius, tiut antipathian),quam AelianiisinterBitumcn,&CharaJriumaLicm,ieu Hiatiailam ca-

HituieuLt. dercmonctjquandoquidem Bituminisqualitatequadamocculraintcrimitur.

DENOMINATA. „

BITVMINEVM,&bitumjnosumappeIlatur,quodexBitumineconstat:it!circo
vena;,&gleba;bituminosa;aiVsetaIIarijsnuncupatut,equibus Jjituinen elicitur.
Bituminatumautem vocatur, cui Bitumcn est admixrum, vt naucs bituminata',
oua;huiusmodisuccosuntillita;,&aqua;bituminata;dicuntur,qua; pcrsubterrancos
specustranscuntes, venambituminttam lambunt, Quoniam autem apud Gixcos*t~
«a^significatBitumenthiiicIcgiturapudSuidam^ss^^./^i^MncmpciacusBitu*
menf'undens.QuinctiamlacusIudea;appellattirAsphaltitcs,inquoingcnscopiaBi-
tuminis generatur. Grcci poflea a voce »^*;»7m nomiullaiormant veiba, vt ittta^p-
apud Dioscoridcm, quod dcnotat, Bitumen refero, & £--ah'iu in Gcncsi, Bitumine
illino: vndeorituroViaAiassJibituminatio. AtTWo-aia«^":nomcn est compositun>j
quodlatinesonat Picibitumen, est enim Bituminisgenus,odorcmpicis,& BitoiniDi*
lpargcns,de quo suoloco vcibafient.

Iti*
loading ...