Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 394
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0400
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
3p4 - Vlyssis Aldrouandi

MYSTICA, ET MOR.ALIA:""""

■•■"^X^Naphtha, seuPetrolcoaliquod pium,&Christiaiia;re]igioni vttic oleum eli.
$*P-i$. W^ clpotest. Lcgimusenim apud lob: .-hi.-^doitnrJ-■■■>■ pidt.. ;>cesbniy-o,ayt!r.-.s,^_

m-^i diitimihirinitotei. DiuusThomas,ad litteram,bonita tcm,& abundantiamihi
Zr.19.m0- etuum «tponit. DiuusautcinGregorius,ommissalincra;expoiitione,inhisverbisiny^
r.il-rns.i 1. ster jumrimatur,dum in Ecclcsu vigilantiam Pra;conum Euangelij msditatur,quacd0

enimdicitur: petrafundcbacmihi riuos olci,nominc pctra-Christus intiiliei;>IL)V.

Ad CV- Diuus Pauius Apostoiusaiseuerantiiisdixit,Pttranine!neraichnjlits. qua;vidclicetpe,

rimh.i.ca, traad vsumSan&a;Eccfcsia;riuosofcifuudir;dum ApostolosranquamEuangelijPre,

lo. conesmdiucrsasOrbispartesniisit ;\nde f-cstcalodiiTniPraxoncsEuagclijriiiiDij

esse perhibentur.Item,nomincoiei, jpsa San<3i Spiritus vnclio dcsignaiipotcsijdecua
Ca/.io. ^pudlhmn <.V.chui. cr,>,./:it!r,/iei /.-rgKb: ^f.iit ol.i. lugum antem ifacic cfcicomputie. f

scit,dumgratiadiuiniSpiritiisvn£imur,aseruitutccaptiuitatis nostra; hberauiur, &
ln lob. cat>. dum superbum maligni Spiritns dominium i epellitur, iuxta expolstionem Diui Hiero-
19, nymi,iugumcontcritur,quo]ibcrtatis nostra; collum preniebatur.

Amplius doflrina; moralis prjccptorcs Naphtham tanquam amoris symbolum pto-

nuotiarunt.Vnde, inhuiusassertjconfirmaiioncm, Caummts monimcntis mandauit
l*b.\.$ym: Chald*os,subConstantii)oMagno,tommterraruniOrbemlustiassc,vtD>.-uni,quem,

subspecie ignis,colcbant,omnibus Dijspi astantini emreipsa conuinccrcnt. Hisad-

damus,quodignistanquanihierog'yphJCUmdiuinitatisanniitisponitur,quarcMoy-
ap.4. sesinDeuteronomio,&DinusPaulusscribensad Hebrjos, Deum nostrumesseignan,
Caf.ii. sijquidemconsumentemtestificatisunt. Dchoc,apudLucam, vcrbafiunt. igmm.vm
Cap.it. «/iatrrn/ttrram.Etcniittbur.c igncmniisitj&accendit.qiiandoapparuciuutDiscipuIis

eiusdispertita:lingua;ranqiiam ignis,scdjtq, supersingulos coium,& omncs Spititu
Cs.t. Sanclorepfctisuntjvclutiin Actis Apostolorumkgitur. Hiiicco]ligendumcil,quod,(i
• Deusest ignis,nosNaphtha;naturamdcbcmusa:mulari,& ipsum,ignetn ncmpcDcum,G

adnosaliiccre.

ExalteraparreNaphtba ad venuitatem,&ignisadamorempotestcomparari:natn

qucmadmodum Naphtha natiuaelonginquoigncmrapiensinssammatur;paritetve-

nustas, & pufchtitudo,qua? iuxta ientenriam Platonis, in Phcedo,est amoris Naphcha,

eminus quoq,- amotis incendium concipere traditur Qtiod autcoi amor igni aptecom-

j>araripossir,noncst indubiumreuocandum.Primum,quoniammemininiusinhocge-

ncre hoc distichon legisse;

■:, Stdsiit/Jiiims .'!,:„!, tr/nirig.Kgmni. ,

DeindcaIiquandoOuidiusvinumtanquamigneum,&Vencrcmpariterigntame-
ditatus, cccinit hunc in modum.

F.iVibnswvuns, ie/i/sh./gm su:,

ImmoquandoPoewfabulantur, ad conimiinJeandamaIicuiamorisf!amm3m,Cu-
pidinemVcncris, &Mcrcurijfjlium,s:igittisillumfigcrc, potisisasserercdibuisscntil-n
Judscrrum volatileNaphhta fuisseperuncioi) :(:qi:kk-iii ,Sai;it:aiijIVi!uH.m,li8C)0lim
siia spiculalinibant, vt accensa,& in hostcs ciacuJata,non soium illos,Icdctiam «>»
Itim satcinas ad incendium compcllcrent. Csrei um non solum Cupido, vt aiunt.natu-
ra; ignea; estc dicirur, vcrum quoqj sagitti cx eius arcu m aliquem excusfe, etiamsiex
niueconcretafabiicats.-,iaic(jini!;i)cami!^ui!^nii:r>r,i:eiii:tit[ir.Adrein recitabimus
•■■ ' distichon aquodam acris ingcnij copositum,qui cum senlissc-i scniac perculsuma uiu-

lieredotibus formKin%nita,perfencstrain,i]licdaraorcilIiusssagrasseretulitieltau-
tem distichon huius tenoris.

Cumiinc c.i,.,A>.<i/-i,i!-i».'! i.nt/i,rtitir
Igne eartrc niuem, nix tnmer, igxis ernl.

Qcnts. Innumeri posscnt amoris igncs vcnustate Naphtha; rapti reccnseri, sed ominiii1sps0_

Ctj>.6. faniss intucamur memoratosinSacrisBiblijs,quibusarserefilij Dei in filias lioii"lllul1'

Crf.it. vtlegitutiiiGcncsi:deindc Pharao amorem inSatramsuscepic,vxorPuiiphanis1,u'
loading ...