Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 398
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0404
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
3p8 -Vlyssis Aldrouandi

Pi^diiSisaddimuijPissasphaltumnaturalitc^iuxrarcnceiniaiiiAiiicenn^ralitJnm
esseinfine secundigradus, &(iccum inprimo. Prauerca iaculrate roborandi spjrjiu
pollec, ipsumqi lcntor adiuuat, quo spiri tus solidare potest. Serapio s ex authoritatc
Ataba2is,caliduin,&teiiuiumpartiunitsiescripsir,omniaqipr*startvoJuit,quaIlim.
menciunPioe mixtum, e\mente Dioscoridis,operatur.

Tandcin .ommissis diffcrcntjjs, quai a natiuo, & ritclicio Pissasphalto suini pessimt
brcuicerillasrecenscbimus,quasdiurumitaeeccniporis,obseruauimus. Inrerhx<{>■'■'
sasphaIrigeiiera,vnumestcxSamnitibus(' Abrutiosvocaot) iransmissum, quodnonl
nihil Sulphuris admixtum habuir.Itemaljud ,quodalbo succo pcrmixtum, full jm "
rum.Pra*tcr ha:c,aliiid quoddamconspicati sumus, quod copiosissimum cffodimrpro-
peoppidumLcsch,vesOIcst, quo Incola?, Picis loco, vtuntur cum oleo Cannabiiad
axescurruuininungendosijjd^nietiamjocoluccrns.incimiiiisadhiba. Qpa decaust
suinma tencmuradmiratione, cur ,in Historia Polonia:, Cromcrius Pissasphalti huius
nonmeniincnt>ilcutincc;iNaphtha?Jqua;adBctyoppidumgcncrarisoIet. Adiinccon. p
spicatisumusquamda Pissasphalcjspccicm maculis quibus dam rcfcrtam, & iinpurami

d;

L O C V S.

iIOSCOBIDES, circa Epidaurumin Apollonitarum ag.o , Pissasphulium

J nasciscribitjqnodCeraunjjsmoncibusdeuoIutumvioIcntiassuminisrapitur,

& ad ripas reicctum, instar Pi'cis,ibi desatur. Bcllonius quoq; Dioscoridi /ub-

scribir,asseritq;propcEpidaurum ,duoriimdieruuinauigationc,lociimEpirofiniti-

mum esse, vnde naues Pissasphaltum petunc, quod postea per vniucrsum litus Anconi-

tanum,&Venetumdefcrunt. Hocpaslim Vcnctijs.m PharmiaipoIaiumOssiciiiiirepe-

ritur,& vili prctio veuditur. Paritcr hoc,interdum verum, &genuinum est, quandoqi

faisum ,& adulteriniimconspicicur, Plinius id ciica paludcm Mcocidcm generaripro-

. mulgauic.In Albania-quoqucdescripcioiie.inquic.vleraColchicha esicsoliiudincs.in

quamm latcrc versus Ceraunios Auncnochalybes habicant,mr>neesargenrei.vulg6di. ss

cuntur, excjuorumradicibtis Pjssasphaltum ergjrur. Ctesiasdelndiascribens.mrrauir

apud Zazynthum inlndiafontescsicpiki.LkiciIcSja qnibusPix( «ipsercfctt)edu.

cicur, hancPissasphaltUmcssecicdimus.qiionjaniBitumen cum Picemixtumredolcre

perhibeiur.HodieverumPisi'asphaItunicxApoIlonia.Epiri(hunclocuinVulgusVa!-

lonamappellat)defci'turiqtiaiid(!q;c:iaincxDalmatia, ' biprope Lesiiitimprouenie.

Lib. i de ItemcxPannoniaaduchitur. LeoiiardusITucIisiusPissasphaltum propelspruchisucni-

tm.mtd. ricradit,quod,voccgermaiiica,TnischtnbJucvocitant.Matthiohisautcm,incapiee

deBitumiiic,eumtaxacdicciislebuiusinodiIocadiIigencei'lustrasse,&nHnquamPis-

sasphaltum, scd raiitiimiiiodoG:'.;:.itan iiitienissc:haiicq;suamopinionemrobotatbac

Gngwsrg ratione,quoniamGagatcs instarligni, vel c.-cda:, ardescit.pissasphaltumaucemigm

pjsssp/j-.L admotumliqucscit. Catcn'mi,vt vcritatcmiatcamur.Fuchiiusalibi.reaccurariuscoa- I

«reft^-sideratajdehocerroreseexuisauit. Ouiedus tandcm,inHistoria,India?Piccinquani- j

""■• dam nigram fosiilem meinorat, quam eamdem esse cum Pissasphalto suspicamur-

VSVS IN MEDICINA ET ALIIS.

MVLTI medici,aueIioricateKlia(ts,fultidoIoribuscapicis^pituita,vcIfrigo-
rcortis,Hemicrani.r,Rcsolutis,Cynica-co1iut!lsioni,Coniitialibus,&yer-
tiginolispisiiilpn.ileuni. i:i:iiiJpo!idti-i.-,naiibuicurriaquajnaioraiieinditum
surr.mopereopitulariasscruiir, In Scoipionisi^ibusrenKdiuinefficacissimupra-dicane.
dummodojpondercchuli.cj: vino iiKi,icioiisiimattir,&cunibubaIobutyio,vulneriilli-
niatlir.Sci.ipiottia liiii rcIatumcsTe sa ibi',quc:iui:i adeocoiiiosimi (ntiguincmreiecis-
i"c,vtnullamedicinacoerccripossct,lLdl»i/l:!spli;ilrocrivinoadpondustriugriinorussi
ejthibico,continuu sanguinis ssuxumsuppressum fuissc. Bcllonius aliquando affitmauic
millos anciqttosGrarcos,scd tantumodoArabcs Pissasphalto vircs medicasassjgnassc,
■ ■ , , Dioico,
loading ...