Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 410
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0416
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
Vlyssis Aldrouandi

S.mlrt

4lO

tioinalijsSuccinispcciebusnonobseiuatur. Estaliud Succinumdurujworurn^n-!,^.

odorisjleucramcn, &]ignofcrcliiiii!c,hocSamothraciagcmmaPlmijcssep«hibctO[

■ cxinliila eiu(deninoniinisde'ata, Ambra nigra vulgo nuneupatur. Gagatesr<>nc,$:jn

Compostella Hispaniarumregionc gtncratur,Of hac ImaginesD.lacobttreprjfentan,

tesformanruijCuiussacrumcorpusillo in Joco diligcntei cuitodiiutjtiuasposlmodom

Jinagines,&glol)!iIos(.-[:;lpicc;ir:oscKeadtmm;Lici-ialal;r:catr)sPeregriniexillijrfc.

giouibusadnosdcfersit.Apud Authores memoiatur aliaSutcini specicscolotibntva..

rijsignobilioribustKdata, cuiussiibstantiacstpinguisquedamCKhalatio&bituininal

sa.qiia? vna cum terrestri,& nitrosamatcriaconcrescit.Quoadaliasqualitates,&potjfe

simC quoad colorem,Succinum inuenitur candidunvci cii, salernum, igneum.&suluii,

quodaliquandoest pelIucidum,&qujsivitreum:quapropterVetereshocpoftremum

a perspicukate vitr i, Glessum cognominarun t: nam Gcrmani vitra illa perspicua Glcs.

!"sernuncupant Succinum candidum ,quin Jcuins,&adoratius cst oprimum cenietut:

'' quinimoad Camphoramm3gisacct'dit,& hodie inmaioriest existimatione. Aurcus

ctiamcolor iu Succino obseruaiur,& fortalliscnt illa spccies, quam Plinius Chrysele. p

fliumappellauit,hocamiciilimuiniguis,8cinatutiiio aspestugratilTimumpriedicauit,

HocposteaasuluoSnccinononinultuiniccedcrecrcdimus. Apud Indos quoqjmulti-

plex colorinSuccinoobseruatur,nimirumflauus,flammcus,diIutior,&obscurus,qoo

postremdcolore refertum Succinum potiusad Gagatem, quam ad aliamspeciemSut-

cjnireferendumest. Ratione odoris, Succinum myrham ferc redolet, sed Agricola_j

, aJiqU3m4ift"crentiamin odoribus Succinianiniaduertit:namcumomnesspeciesodo-

'' temmyrrhsspirareferantur,candidum vero prarstantissimiodoris prardieat. Demom

;'rationesaporis,SuccinumetiatnaSuceinodiscrepat;quoniam candidum inpitiguiest

dulce,&minusdulceest, quod reliquis cdoribus tst iusrgnitum. At gemroamPenrau.

ram ,cjuam dicunt ad /e trahere alios lapides pretiolos ,a specitbus Succini remouen-

dam esse ceniemus;cum tame vetus GraxiaSuccinum, vel Succini speciem appeUaue-

riticaret enim illis dotibus,qua; in gcnuino Succmo obseruantur.

SuccinivariajdificrentiiF.

I Succinum co-
lore vini fa-
letniin sormS
aonuli icda-
stum.

»Succin5 auresi
pelluciiiu, ia
quo culex cc-
spicitur.

3 Succinu sulug
iigura coidis.
loading ...