Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 411
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0417
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusaiMerallici Lib.IU.
'■& lariinosti-ainteMstreccnsercillas Suecinispecics, quaspertra&auiinus. Imc
Dumetatur'Succiniimaurereolorisinibrmamanndircdafluii)jCxsiniTCodano,Chry-
sckstrumdiftr!tn,3lijsIyncuriun),&AigLirium pcrpcr.-im inJ;piph;.nio kgitur,Lei
schen Hcbrcis, scu Lesieii nuncupatum.Hcc iitiabtiJa piimo loco apparer .Sccundo
loeodeJineanirSuccinumfabricatuni adfi>rmamglobuliprccarij,'mquoCule»con^.
jMiituriTertioIbtofsguraturSuecinumcolorisaurcifiguranvcordisreprKscntarfrf,
'- InsupereonspicatilumusSuccinumOrientale, prors'ssaIbum,necnoiiFa'crnum_j
paleasnonattsalicns.&aiiudmelkicoloiisnonpeilLiciduma^oachiiiio Camcrario
cominunicatum.IrcniobscniauimusiLiccimmiiuluur.i^diiiuunii&pcJJuckiiim.&iiliud
i)iaculssvai-icgarum,nimiruin Aauis,Aiblii[cis,atqiCaitancicok)ris,di.iphaniim,&
«aieasattrahensi VidimuscjuocijportionemSucciniinmonteFlojisi^iRnrljvbi c:,tut
^ssaAsdnibaIis,'quodprogcinii(iai^yri-!ij-!i]iiibLiidamvcn-ditumfuit. Hinccrcdcn- '
dumcst, huiusmodicadaiier,locoMumia-,Succinocondiiiim,&praparatumsiij(rc. (

. L O C V S.

D

E 10ci5,&regionib*;s,inquibus,SiiCciiiuinoriatur,varieAutiioiuinopJiiiones
cirannicruntur. Nammulri Grjcorutu ,!n Italia , snicrsri ;i.;tiidcrunt,&

prascitimPoct*,<iuorui)ia]ij,ii:SLalJ;!tiuui liiiiucii,ali]in jnsiiljs,qtiasvocaii
Eleclridos,alijincxt:cmissii)us Adriatici rupib^s,pi-t.mcniec pituiuiiciarunt.Thcoine-
nes,iuxta Syrrhim,amarnum,&ampJum Hcsperidumliorium esse scrihir,inquoBitu-
inengenitiiin,;:: iragnuni vici.iuiti , caditjqucd p«itt;i in Kkiirniin couadticnsa Vir-
ginibus Hcspciidutncolliginu-.PJinitiscsmcnrc&iiis de Succini locoscribciC vidctur:
cum JlIud,inIiisuIisscptentnona]ibus,OccanoproxiniJ3iiaJci reicrat, earutncj; vnam
(quiaGlelTumgcrji!3nicoidiomatcSuccii)un)i]gnificaOGkil"«riam,ii)iiitiaGctmani-
ciCa;sarisibiremgciente,appcllatanifui(Tc. Inueiiittirquotrjin slijsgermaniciOcea- Gltjpuialn
nilitoribuSj&potiirimuminiilis,qua;interSueuianiiiis,& VistuIxoitiasitasunt-lHoc/^c/J/,^
Cinloco paruaquantitas inucnicur,ii comparetur ad illud,quod in clara ilia peninsula cur Jic <ti-
colligitur. Pariter Succinu,quodest foililc, paslim inGcnnania eruitur,vt inSaxonlaj ffat
propcqucmdamPagumjCjuiOberbircanominatur.Iicm in Misenir cclcbri carbonum
inontc,&propcDrcsdatnciuidcn)Pro!ii;u:;j.' ciunatciri.perspicuiiiiiSuccinuiiiestbdi-
tur, Spmilitcr mtribusElbogani Iocis,circa Satelumpagum, nonlongeab oppido,
«juod nomcnex illoaccipitrumgencre,quos vocant Falcones,inuenir; inJoco tamcnj
altiori,quic.ollisardensappellatur;cumolimarserit. InLiguriactiamThcophrastus
Succinumprouenirc scripsit.Prcccrea mulra alia Succini loca natalia abAuthoribusre-
seruntur, qua,- leuiter tant Uiiiattinpci c, alphabetico ordine non ciit absurdtun.
. AbaluminsulaniiiimarigermanicoPI(niusme[norat,qii6Siiccintimconcietumma-
rispurgamcntumprotruditur;&Incola?nonsoliun prolignis ad ignemseruiic, verum
quoq;proximisTerritorijsvciidtint. Alijcxantiqiiis AuthoribusinActhiopia, slijiri
^gypconascitraduntjCum verotSuccini natakslocosigiioraucriiit. InAfrica Cra-
timssuuiumCalepinuscolloc3t,iustaquem,F.lccl[Uiiiproueiiiieperhibct.
P-- InBalticomariSiiccinumalbumcolliglriir.DiodorusautcmSicuIusiiieinoratinsuIa
nomine Easiliam Scythie oppositam supra Galatiam in Occano.in quain tCir.pestas plu- zi.6. u. 8.
rimmn Eledtrumtiudit,nu]laiiialiaOrbispartcrepercum,sed idfabulosumesseopi-
nacur. Eitqaidcinvcric-tti'.t>ni'o',niiii,quodBoru(rici MarisAccolas nobilcniSiiccini
speciem cxpiscanrar, cum alisispccics opacs, & varijs coloribus fcdatte, iri agris, pas-
£m inueniantur.Sotacuscredidit Succinum inBritannia ab arboribus ssuere,quasE-
Icctridasminclipant.Id(loqtiendo de arboribus) a veritate rcccditicum tamcn ficri pos-
sit,vtibiSuccinumjmorealiorumioc«rum,&gignatur,&'colligattir.
• CedfosinsulainGeiinaiiia;]itoiibiisconspicua,aibori[!Mq;Cc<;:-;gci:L*:Lsvliiosaest,
vndcElectiumiu pettas siueredicitur,vtCakpinusiiidictioiicCedrosastrcit. Hoc
autemessefaisumcrediimis;CumSuccinuimicq;gU!nmi,neq;rcsiiiaincssciiarratUtn_»
(nciit.Ccplnitiin cslelacmnyiujttainareAtJanticum,iammanifestauimus,<!|ueinMai.
uriEk^innuiitiiait^.i-utiiiianiacjuaSoleexcalfaistacliinossuitansElcSrtimprs-bcat. Tar, i. rc-
Patitcre-<Cii;:.iLicci[ui::agnaquafititascxtrahitut;cumrescratAiuarusIesiiita,Io- ht.Cia.cx.
Mm J quens z.
loading ...