Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 414
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0420
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
tdoralxSuc

414 yiyfeisAldrouandi
. SVCCIKO AFFINIA. \
MAGNAMcumSuccinocognationem habcrcdicuntiir jltegemirer.qutesn-.u-.
spirant odorem ; vt Myrrhitesgemma colore Myrrha- rctcrta,cdorcm vn.
guciitifnndenSjimmdattritaodorcmnardiiiumvibrar.Myilinittseltcolorts
meJJci, & odorem habet Myrthi. Liparis esl gemma,cuius suftitu omncsbtstia; fogantuj
JtafortassisappclIataobegregiasdoteSjCsi^wapo^arudGt^cos^insignisevponatur'
Antachatesconslagransmyrrhaceumodoicm tcscrt. Aromatites pra-dicta geinmac^,
Iore,&odorea:mulatur. Zanthenes Eledri colore refcrta tst, instarcerakritcscii &
miramodoiissiLauitatcmfunditjfortassisitanucupata^uiaisjsswvaldcdiuiiiunisign].
ficet.Baptesgcmmain/tgniexce!]eteodoretraditur,sortenominata,c]uo!iianii,^;.'{
Gtmta* tjnclusalicjUocoIoredieaturiVndeBapteSjquasigemacolorata.Libanochrostliurisco-
•r&tSuc Joremrefcteusc.xponipotestj&fottassisetiamodoremiCiiingracislitteris^^aiwihusj,
■0 fim- dcsigtiet.Anmoissplendercinitarargenti.&odorisesltiuadiscrtditurjfotsanabiiijI
Utrts. ' (juod verbiimincompositionea?qualitatc%nificat,&s«cilvita,ciua(iha:tgemmavi. '
tirsityquiparada.Cumautemomnes^iiiiiusn-ocligemma-Jnrerumnatuiatstiiqu,^
nonconstctjproptereajAnseln.tisBoetiusmvJtimumcaput Jibripoitrcmidejapjdibte
casreiecit^vbimuItasaliasgemmasabAiithoribusnommatas^sedignciisreccnsuji,
MYSTICA, ET IvlORALlA.
C&i, "¥"'LECTRVM, insacro Codice,eVpra:sertimapud Fz.echielem nominatur,quati.
"' ' W~4 dokgitur. DtnediatiitsqtM/i/pctitsEitsir/. Rupertus Abbas,pcrElcCtrum.ChrL
A—< stum Dominumintelligit,in quodn« natura;,nimirum aurea Diuir.iratts,&argc-
tea Humanitatis coniscant ,Elecirum enim ex auro, & atgento (loqucndo dc metaJloj
'integratur,&pari[er Elcstrum fuhium(IoquendQdesuccoconcrcto)aun,&arget]ii 5
C.l^.csitjl colorempraise ferre vidctur. SimiliicrEk-otnim , ::pud Dit!umDK/i:v!i'.:m,qua[Cnus
Hitrarch. aurumrefert,inuiolabiltm in Angelis spkndorsmdesignat,qui ncq;conlumi,neq; itn.
minui, neq; vlla ratione inquinari potest.
AtviridoiSrinamorali insigncs primo Elcc3rum,quoadprimum suiortum,molle,
«Jeinde aestu, vel frigorc durcsccns in pellucidum lapidem contcmplantur. Naicqihu-
JUSLonditionishominesiustoscsscdiuulgant,qui,ad Deumduniconuenuntur,pistaic
tenelli, & timore molks esie vidcnrur; sed deinceps ardore charitatis, pellucidam coi-
dismund.tkmadcpti,indits magis, atq; magisinopcrihusrecrissolidantut. luxta il-
Cap.%, Jud,quodrecitaturapud Er.tciikkm. Ab ssiitiinin„.iirum,iin, <y- doirjninigms,Od/«».*
bistws,& ji,rfi»:,ijii--.i!3i'v.uas //lin/hns.cr ■:■'.'/■" i-ltilri. Vnde intelli^imusSanclosin-
seriuSjscilicetdikiSione proximi ardescere ,& supcrius,ncmpe DeicontcnpliirMnt,
tanquamEIccttumrefuIgcrc.PraitcreahumanacaromollemSuccini ortinu,dtinc!e_a
eiusetiamduritiam,&Ipkndorema;mulabitur :quandoquidtminsuo ortu ,nimitum
duminhis mundi vanitaiibus versatur,molliriedeluiarumnon caret, scd tcinpore tc-H
surrecfionis,dJuinodiiratacalorerudlans,mstjrEketri,appaiebit. Aut dicendnmtiit,
<judd,]icethominciaprimordiosintmolles,&adqi)a;l!hetcriminapcrpetrandapioni,
nihilominusfiigorediuini timoris, velcalorehumanarum caiamitatumpercuIsi,con.
stantia,& perscuerantia durescunt. Nisi veiimusaslererc hanc similitudintin imerSuc-
cinum,&hominemcadcrt;proptervariasSuccinimuta[iones;cum interdum sit molle,
aliquando dutum,&attritudigitorum qiiarlibet leuiaad se traliat;aslimiliter liomocst
EukM.t. var-us>cun-'n sacrispaginis lcgatur,qnod homostultusmutaturvt Luna. Namq; h_o-
"' mo terum mundanarum calorcfotus,oinnia bona temporalia, qua- nulhus sunt vatoris,
ad se trahit, &ampleaitur.
ArapJiusSuccinumadhucm©IIc,&tenax multasanimantes implicat,qua; indcse
explicarc minimeposiunt:huiusnatura-sunt Ha;rcrici, qui incautas niultorum animas
criminumlentoreimplicatasfacileopprjmunr. Item Succinum nonnisi c«;i!U'-lliU
leuiaqua;q;corpotaad sctrahit:paritcr Chriflus Dominus charitatis cst u ardetes
loading ...