Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 418
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0424
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4i 8 -Vlylsis Aldrouandi


illaltatua? ca-Iaripolknt. Cumrradidcrit Pauianias,inEliacis,statuam Augustj^
tkclrofuissesabricntam. Pra?rerqnamquodin rcmplolouis,cuius ianua scmdtaa.
lumsingulisannisicseiabatur.trcsstatua-jnimiiumlouis, Mincru^.&IimonisexElc!
ctrofaCTa-conspicicbanttir. Id coliigiturcx A&isSan&ilulianiMartyris,vbi hxcvtt',
ba lcguntur. Ali.i dk r.y.-/.-a,:;'/.< Nn/t;;>///i -■.■' J. {xcrtUitsttri/jiU, ttixit .idcss .■ orrt&tt %tnt.
ra>iditmImmUK/plmn,rjttedfrocmsitetiiii.i.-. simdmaiBit filel paiefleri,<di ndem^rveritr^.
d/i Nurnisn.id'eitIowstMir,trit.iL& Iit!/oi.t.<,t\- r.kil/c ftm tc;/<<<v.vraj?/;,rj. Vetum,vtveri.
tatem fateamur,pcr Ekcirum, hocin !oco; credimus metallum potitis, quam Succiniim
eisc intelligendum; cum huius tanta moks non iniicniatur,vt indc kalpcllornagniesla.
tua:eIJcipossint.
D E G A G A T E.
Cap. XiX. '
SYNONIMA, ET ETYMVM.
■ ANTAM cumSuccino Gagateshabecaffciitatcm,&conuenientiam,vt
'idGagateSuccinuninigruniindigitaiierint. Hu-
s autem ctymologiam intelligctc polTtunuscx Galeno,qui scriptij
iandauit,aliumcsielapidcni colorcatro refcrium,quiigni;idmou]S
pcrsimikmbituminicdorcmspargitjqucmpostca Dioscorides.&alij
multiin Lj>ciajnuenlritradidcrui]t,ad ssuuium nominc Gagitem,qui
Z-3tf.r.ap. hnic sapjdi nomenclaturam indiciit. Plinius qucq;hunc lapidem innenissenomena'
ssuuioprodidit,&GagatisamnisLycia: meminit. Alij,Nicandtumcitantes, Engan-
gin,&Gangitinappellarunt, aut aGange Lycia>ciaitatc,atit a Gagatc sluuio lapidtm (j
Jiuncseupotiiisconcretum durum nominantessuccum. Agricola Gagatcm putauit
esTeobsidiaiium!apidem,alijSamothtaciamgcmmam,quiecbsoIampolituram,aGa.
gate discrepat. Sunt, qui inter Gagatem, & Thracium lapidem ntillum discrimen co-
gnoscunt. ApudSyluaticum,Lithocia;mon;quasi]apisDa:monjsnuncupatur,velquia
Lithodt- Jitnigerrimus,velquiaeiussussumigio, Da?monesfugatiperhibeantur. ApudGracos
roo» qmd dicitur jajcTilsj&apud Vulguni, ciim prjcstct omr.esSucciniopcrationcs,Ambra ni-
sii. granominatur. Etcnimardescit,instarSuccini,palcas trahit,c:<hocetiam globuli
prccarijpulchcrrimiparantur. Dicitur pmereaGangetisapud Solinum,&Gangitit
apud Strabonem, jErites perperain apud Plinium, cui & Samothracia gemma appei-
latur,Ambra vulgri apud Cardanum,Obsidianus lapis apud AgricoIam,& deniq;Iapis
thraciusapud Nicandrunncumeiatcribtunt omnesjllasdotes.quasalij Authores Am-
braenigr#,scuGagaiiastignarunt.
N&TVR.A, ET AFFECTIONES. "
QVAMVIS duritiesuatiuiGagatr5iitlapidc,i,nihiiominusadsticcosconcreto!
rcducendusestjquoniamconstatcxBituminc, cjuodpauiatiinduritwlapiilis
adipiscitur.QuaproptetnonestmirancIum,iiAgricolaGagateminterlapicies
,. reccnsens,Juccumappellauerit:quandoquidcmhicexultusbitumenrcdo-
let: quemadmodum Dioscorides ,Galcnus, Matthiolus, & alij Authorcs non proJeta-
rijtradiderunc. Namqurebituminosa:iinaturainparticipanr,fadalcuiattritionc,bt-
tuminosumodoremrefcrunt,vr Gagates , qui cclcritcr accenditur, &odorem bitnmi-
nisvibratjdcinde Jcuisestj&secundum Pliniurn, ab aliquo ligno denso non multtic
discrepac.ItemGagatesnigerri!-,ius,pIanus,leuis,&politus, testeAgricolajinilatsP^ ',
culiimaginesreddit,& Jeuia qtia-q;eiapplicata,instar Succini,detinet. Diose°ride
additjqu6dardescensJokoaffuso,faciIiusquamatiuacxtiiiguitur.Siquidcmoleum^j
velu-
loading ...