Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 425
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0431
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

Mufei Metallici Lib.III. 42j
D E C A P H V R A.
Cap. XX.
^QVIVOCA, SYNONJMA, ETYMVM.
!XPLICATA inpraicedcntibuscapjtibus succorum bituminosorum
historia, nunc.pranerrationein, noneuVarbitramur,sipr£di&iscaput
deCaphuraaddidcrimusjquoniammccumpotiiis concretum,quam
gummi,veliacryniam(vc nonnulii sentiunt:)ciTcopinamur,dequom
praisentiagendumclTcdecreuimusidummodo^mnishuiusvocisarqui-
uocatiodemcdiotollatuicumvariassortiatursignificationes. Primo
apud NicoJaum,in descriptione vngoemi Martiati, Camphura est licrba(quamus alij
Camphuratamlcgantjqua-nilaliud cst ,quam Abrotanum mas.BarbariAmbrosiam
sylueitrcm vocant..Dio(coiidi quoq.Caniphorata dicituiherba Achillea,iicuti quat
Agcratonappellatur.A]ioquinCaphura,admenttAetij,&Aiauarij,esta[borIndica :
rantsmagnitudmiSjVtsubilliusviiibijhoniinumccnturi.T.aradijssoJaribiiscutaquie.
sccrepcint,dci:idciniTiontibiisMari proximis crescere,&gummieiusdem nominis
exsudareperhibet.DemumCaphura,Caphcrt,velCaphara,apudIosephum,suicoiim
oppidum Iudca: Hicrosolymis proxiinum.
Quoad nomenclaturam, tradis AgricoJa, Caphuram videri vocem indicamfa<5tam CtmphnrA
Maurisfamiliarem, ad significandum (uccum concrctum , dequoin prjsentia sermo oppidnm*
habetur. Omncs Arabcs Capui, ku C.ifunio^in^iir.cumapudipsoshajduarJiteraiP.
&F. maximamaffinitatem iiuersehabeant Habieisvocatur Caphur,namapU(Iipsps
Chopharbitumcndenotat^averboCaphariqiiobituminadcsign^mur^umBiiuminis
Cpotius,quamalteriusieinaturamCa^phoianostraparticipct. Grecis rcccntioribus,
vt Aauario,PsclIo, Scihio,«on autcmActio, Caphuradicitur.IoannesManardusau- jaanmt
thore(t,SimconemScthiCaphuram appellareAmpar,sed valde crrat,cumSimeon itne-p_Mt£
ScthiduocapitadiuersaneinpedeCapnura,&deAmpar habcat. Pandcctarius,qui
stepe nominibusbarbarisvtitur,Alcanfur,Anagir,&Alieirnominat. Scplasiarij in Of- '
fidnis Camphuram diamr. Itali Canfora, Galli Camphte, Hispani liafor , Kamfora,
& Alcamphor,Germani Canphar.
GENERATIO, ET NATVRA. I
INTER Amiquos,&nossri a?ui Authores, dc ortu Caphurar.maxima vcttiturdi-
sceptatio.Quaudoquidcmmaiotpais Vttetum.&NeutericorumCamphoranu
gumini arbotum csTeopinanrur,inter qiiosreccnsctur Serapio ,qui lacrymam,si-
Duegummiesieasseiuit .Auiccnnasquoqueciukkiii liiitleiKcnti.tcum Serapionc,qui
arboi'iscuiuidaingi!mini(e-;aliorumtamtMseiitentia)cI1ecsiItimauit,&arborcm,in
xjnagigniiur.niagiiainvii lir;:iiircddcreproiiunciauit,subquaAlnemur,seuAJnetncr Alntmer.
velutaJijdicunt, Leopaidi habitaiesolcntjVtl vi SimconSetlii,proditinlibrodeCi-
bariortimfactiltatibus, arborhsst tanta;t(tamplitudmis,vtcenturiamhoniinuadum-
bratepossit.MiuliioJuSj inrer ;iartcricosau,thotes,scntentia? Vctcrumaditipukrivi-
dctur:namq^!i:i"iiiii sjborimi tnccredeiis,Vi!c!isimii rcp:-ar]icndir,cum poriusipsere-
pnchflndcndusesse.videarur.IuliusetiamScaligerinCardanum.lacrymamarborises-
se,&abarboribusgiiii--.;.v;(i^ f:i;ciH;.m.idlitoradeferrivoluit. Nupcriquoq;Indiana- ' - "
tumnauigatiomunAuthorts, vt ()il<iai[i(isB,iibosa,NicolausdcComitibus,&Anto-. I0*'
niusPig.ifcct;;,C^iiii;Mio;,i;i:-:ilii:iis;;uiiiii;()sil:iL:yi;ameireicripserunt.Ludonicust3'
menRomaiiu^u;Kiiiiiico:;iii>iii;K-iiii;iik;iilin.iiiui;ibinasciCamphoram,quamgiiin--
rai arbotumtlli; Jn;;ui!;ciiiiHji!icnipscidasi]imarenonaudeat,namproprijs oculis
idobseruatenonpotuit. Horum AuUiomm ,dcortuCamphora;j recitata; opinioncs
Nn 3 nobis
loading ...