Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 430
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0436
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

4}o - - Vlyssis Aldrouandi
regiinisCamphoranonmodo in cibarijs.sed ctiam in alijs compnsitionibiisvti cir
api.d illosintantaa;flimaiione,vtaigeniipietio ad*quctur. GatidcntiusMti rl"' &
J Sulphuris puluerepurissimi,& cera- pai i p&dcrccandclam coraponi posie rradit qu **
accensam nuila aura etiam vlokntissima exringuer, quibus si addatur tantumdeiiL1
Camphorn:eamdemcadciiribus ctiam imhribus icmperlucere affirmat. Pariterri
mentem loaimis Eaprista;Porta; ,cllychnmm, quodarcta manu.conssagrct,&apcrt
extinguatur,cx Camphora parandum esse prodir. * *
D E A M B R A.
Cap. XXI.
jEQVIVOCA, SYNONJMA, ETYMVM.,
§ X AR AT A Camphor.-ehistoria,suceedit Amhra ponderanda,«im
, Aucrroes aliquandoiciipserit, Ambarinomine,Camplioramqucn;
| intelligendam esTe. Ideo hoc nomcn a-quiuocationcm vitate nonj
| potuit, &potissimirm,quiaAmbrafuitoppidumVindcleci^,cuniI)ii.
) mineeiusdSnominis,nunc eft Pagus Ampercognominatns,adsacLiu
eiusdem nominis,ejtquo Ambra ssuuiusjuxra Monachiuiiijprimariant
Bauaria:ciiMtatem,egreditur. Alioquin AinbracstnomencommuneadcmncSiiccini
genus,nanillud lutei coloris, Ambra lutea nuncupatur. Priuarim vero apud Arabei
Ainbraestmedicamentum odoratisstinum, dequoin pr*scnti capitcsermoesthabcn-
dus. Alitcr,nomincAmbra;,Salis,seuMarissiorem,& sperma Ca;tiinofiiu,iisin.
telligunt.
Si meditemur Ambra: nomen,hoc neq; est Iatinum,neq; grceum,neq; arabicummam
Caninitisilludreponit interilla vocabtila^qiislingus Syriacs acccpta refert,cum,ipud;6
jlIospopulos,Ambardicatur. C^rcrum, hac vocc simplicitcr prolata, intelligendum
Ampar el* '""^ odoram&i gcnus-quod Vulgo Ambracane appcjlatur. Pra-tcrea a multis Am.
nuiijt, i>arivei Amparcaninumdicitur. luIiusScaligetrecitat se inucnilk inhbrisMaurita-
«orum Ambanmnnominari Balenam ab Incolis Marochi,5: Fcz. Hocsi verumest,non
eritabsurdum,silncol*illariimregionumcxistimauerint Ambramcxaliqiiaparrcj
Balenaroriginem tr-ahere. CesaIpinus3gcnsdcMetalIicis,rraditaliqucmnonerrare, &
diceret Ambram vocari Aromatitcm Plinij, quam inter gemmas rcpoluit. Latinis Ani-
bra,siueAiribarumodoriftrum appelIatur,Gra:cisincognitum,IcaJisAmbiaGriiu,8:
Amb;acaiie3GallisAmbergris.
ORTVS, NATVRA, ET AFFECTIONES.
GIRCA generationem An.bra?,Authorcsscntentijrintersevariant:quandoqui-r!
dcmnonnulli stercusillarumauium essc autumant, qua-hcrbisodoiiferisiru
Maldiua insula nutriunturihocenimalluuionibus vndarum marisascopulis
abradi, vclabluij&ad litoradctcrriaffirmant. Quiiiiir.d iHopihinkniciiii.iiu liiaais
. stabiliunt.cumAmbramrostrisAuium qtiaodoqjrefertam obseruaucrinKcreriimlii1
LH>.j.Ex0t. iniocisulesaucsailidue nidulantur. Carolus Clulins, in Annotationibus ac! hanc
" historiam.aquodam meicatore fide digno intcllcxit,ha;cnon Auium,ied Sepiaruiru -
(quodmagisercdendumestjrostellaeise. Alijscriprsmandartint Ambramessefancn
horrendi,&monstrosipiscis txcetaceo gcnere cuiuseaputlapideam dutiticmrcprs-
sentat:AJijretuJcrunt Ambraminueniriinquodam piscisgcncrc,quiillain dcuorans
lahitt.Aro subitointerit. Quaproptcr Piicatoreshuiurmodipilcemmortuum, &supern^t3[:[i'111
mtu ' obscruanccsapprehcndiintj&apcrtoventrCjAmbrameximunt. NicolausMonard«
narrar,suisremporibus,cirea CanariasinsulasjquasFortunatasputaiit^ileiWiii ,L!l1;
seinterseaain,excuiusapertaaJuomagnaAmbriecopiacxempt3luitist:dpcIlcaad<iJt


loading ...