Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 433
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0439
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musasi Metallici Lib.IlI. 433
Amagn.iAmbracopiaeijcitiircMaldiuismsulitOrJcntemspeaaTitibus^tFaiioriijsrpi-
rantibus copioia inuenitur in inlmis, qua» vulgode Maldiuanunciip.-iritur,corrupto
vocabulo, cumde Naicdiua pronunciandum (It. NairijIiiigiM Mahbarrca, Nak ligni-
jicatquaruor,&Diuainwla: vndeemcrgit vocabulum Nalediua,quasi quatuorinsu-
sasdixerimus. QuaproptcrChristophorus Acosta Ambram cinereaminlul^Nalcdi-
ii{l"uinmopereeommcn(iat,quamadRcs;Lmlii:)Lii (htitiKolic^unidcferunt. Liuiusin
suaGeographia,regnum Maroehi Ambiam perfciftiilimama(lignat,<]uam spcrma Ccti
eiTcpronunciat, quoniamin huiusmodiiitoribusMarocchi, & Fcz , Balcna"sa-pius
tennjcstatibusafssiftara-appelluntur adMesam iilorum vrbem litoralcm, vbiquoq;
-Ambre maxima quantitas inuenirur.
. Ex Seienich India?reg:one, optima Ambra sublutei coloris baberur.Ambra vero al-
bicans ex Scnchri Arabia- fa:licis loco, vt iuiius Sealiger monimcnris mandauit. Item
LiuiusSanutusscriptumtcliquit in Geographiamagnam quatitatemoptimi Ambra-
canisrcpcririiiilnsuiaVuique.quain ^mbiamMauricolIigcntcsalicnispopuIisvcn-
B dunt, DeniqiZine(relocum,mquitOrtcliuSjCuitisincoia.-Miiicra;vocantur,vbiAm-
fera in marinascitur.
DENOMINATA.APVD Nicoiaum Monardem memoratur rcsinaquardamnomine Liquidam- inhiff.^-
bar, &exhacrecentercolledta,&repo/it3 tenuiorparsstilht,quaLnpostca ram.cap.%
oleumdeLiquidambarapiiclJant, exHispanianouaasFcriurvtrumqiodora-
tiiiimum, &prarscrtim oIeum,cum iucuudioris,& gratioris iir odoris.Fortallis hcc resi-
naitavocatur,quoniam,obodorc™,&f'acultatcm,ctimAmbraconueniat:propterca,
quod"idemMoriardesicfcrr,IncoIas, vt maiorcm huiusolciodorarislimi quantitatem
habcant,exprelTionc ctiam illud cliccre, cum, in chirothecis imbuendis, huiuspiuri-
mum absumarur. Ambra quoq;ad vsumfimilem vstirpatur. Deihde tanquam Ambrar
C medicamentumsimile in plerisq; morbis frigidis commendatur; cumcalcfaciat, re-
so!uit,&omnemtumoreniemolliat. Vndein vteri tumoribus, in obstrucr.ionibus, &
in pronocandis menlibus, instar Ambraf, adhibetur.
Itemapud Mcsnem describirur compoiitio cuiusdamcleituarij ,qudd appellatur .
Diainbra,quoniamoptima;,&gen'iina; Ambra-portionemreeipiar. HocautemMe.
sue incorporisimbecillitate co.nmcndat,quia cerebrum, & cor roborat, ventricuium D'"»tirs
calefacit,coctioneniiuuat,&deniq;omnibus asscclionibus frigidisprodest,quetnad- ?"''*'•
modum mfcritis de Ambta promulgabimus.
VSVS IN MEDICINA
& in vanjs.
D X "f 0 N parum vtilitatis Ambra humano corport est allarura, si in medicinis in-
1^1 teidumadhibeatur. CJjiandoquidemmixtacumoIeossorum Aurantiorum,&
JL. ^l capiti illisac*pha!algiameurat:eiusfrcqucnti olfaduccrebrumroboratur, &
memoria augetur. Hanc auteiri caput respicere Inde coiligendum eir.,qnon iam vinuin
inquo fuerit infusa, potantes ebriosreddit. Hinc Epilepticisconucnire dicitur,nam
illius tumo naribus excepto, a paroxismo excitantur: quinimo frequens huius odora-
tnen euadit pranmunicns medicamentum, ne Patientcs frequens .Epilcpsia; paroxismii
incurrant. Prstcreavirescordisconserua^&spiritus vitatcsinstaurat. Hinc nonnulli
Ambramccra;flaua?permisccr,&rcgionicordisimponunt. NicolausMonardes,adar-
cendumpestis contagium,Ambrs odoramentum comendat.Crato quinetiam in affeCli.
bus,nonsolum puImonueammagnificat,veLUmquoq;iniebribuspe(UIentibus,pra;-
stantissimurcmcdiuelTelcribit. Proptereandemrationemmagnoeitadminiculome-
lacholicis.Deindeobstruiaioqesancrit,5;prarsertimvteri,quare,mmensibusprouoca-
dis,^Iurimumprodeil:ItcmAmbraca]oiemiiatiuu,&visceraomniaroborat,coCtio-
loading ...