Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 436
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0442
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
435 Viyssis Aldrouandi
Zl Lapis hsc tutis, tjr non Lnpis, aui atiis hac cS.
' Hic tapiscJ/ »i»ki,sst7ps,v Sittnrm<<l>rsks, ,
lltpiMhkLnfistit, M.-irs, Se!,Vcr.::s, 6~LnpishkCli
Aligcr,6~ I.iiii.-./iKniisr snindwvnt.
QuocucanomiiiftndoLapidcinantonomastictsempcrphilosopliicumj&chymiciisa
z^^_Xapidcm;mtelligHnc)qum,obdignitatem,&cxceIUndam)BulinSeciusa'thereumhB
reus veriibus appellauit.
Expcrti niutti, & non paruisfiimptibusilltim
Inucncrc mcm, qna non ars djgnitrvili ess
Fisgendi Lapidta nlhereitm, tjuem /circ prophams
Hiuidyii.ii/n.<»i <'::■!, 6~s-ijiii ■■!■/•<n/<prela tjiisrit.
DehocL3pidenmltiinternuperosAmhorcsegerunc,vtMy]ius,FabiusGliiTentu{
.&pIurcsai]jabcodemFabiocirati,vtGeLer, Pythagoras.HcrmcSjEosmusjGilgilidcj'
Auiccnas,IoannesAureliusAugurel!us,qiiiCl]iysop,Tiamcarmjnibusconi"Q'ipsit;^
bertusMagnus,Arnoldus,Raymundus,Siknus,Akhinus,IoanncsderupckiiTa,Bia. \
cescus, Pannenides, ToludanuSjLucasRhodianuSjRkliardusAnglicuSjFcrnelius.Li.
ber trium vcrborum de secreto Lapidis,Tuba Philofophorum,scmitascmit£,Corrc(iio
Fatuorum,CIangorbuccin«;,Aurora coniurgcns,summaria Lapidis consideratio, Libcr
inscriptus, Mirabilis Philoscphus, Thesaurus Philosophia;, Epilogus de Formation^
Cap.i. LapidisArcanumPhilosophorunij&aliimulti^quosFabiusinTraftatudcLapide^)
philosophko memorat.
isnias tap. InsuperapudClialdaroSj&HsbreosjLapis horarurocxponirurhorologiumSolarc;
s0i namquando insacroCodiccha^cverbalcguntur. Eccc ego reumisatim^mhrmiwtt-
rimi. Chaldarus vertit. 1'mbraiu Lapidis horarurn.
Pariterapud Gracos Aifci{ ess vox Lapidcmsignificans,&;equiuocationemnonef.
sugiens: quandoquidem non solum Lapidcm simplicitcr indicat; sedetiamapud Ari.
stotekm cakuluni vesica\)& rhenum denotat,Imind,apud Eustatbiutn,pro Anchoraj
accipjtur: cum olimLapides vsumanehor* Vctcribi]s'pra:ssitcrint. Eadcmvox,apiid
Anehora PoIIucem,non modd Lapidem JimpJkjtcr, scd Distum quoq;, stulocuvo dcinonurat.iii g
Veterum quomancipia venaiiaexponebantur. Altcrapud Aristophantm^jsJwnotnjtianttirno-
s«*/n. minesstupidi,dequibusinAdagijsvcrbafitnt. Similiter apud Gra-ccs Aa'«s,asM,Sr,
Ji»a« vocaturLapis,sed Aaot appellatur populus: hinc sortassis Poeta fabulatisunrre
lapidibuspopulum fiiisse procreatum,quiaforteexistimarunt Lapidcs in populnsum
facileesseuansmutandos,quamparuoniomento^vocabulum Aoot paroxytonumiru
AaoVoxyconum traniire potest.
RuriumPetra non solum Lapidis, sed multorum locorum nomen cise perhibetur.
EtenimPetradeserti,insacrispagiiiis,estRegiaMaobicarum,qua;etiamMon$n'galis
,, , nuncupatur. PetraincjsacstoppidumPalcstina;,quodapud V uigumCaSeiPe/egniit ii-
lib. i6.de cjtUs> Apud stntjonem,Petra esl vrbs Arabia?, MctropolisNabatheorum;yndeillaj
Jititorbis. ArabiajparsPetreaappcllamr. ItemPetrae!tOjpidum.multiplexitiMacedonia,circa
OrasmarisIonij,apudDyi'achium,velutiuucaniismeminit.Perra;auteminagns,&Pe-
tra; parue sunt portus in Marmarka.At Petra Syrenum cst Promomorium Lucanit olim
iniidijs^yrenum/nlamejquod VirgiliusmtmorauitjVrinLeKJcnGeographicolcgiwr-H
AmpliusPctraestSkiliatppidumpropeHyblam.cuiusIncokPetrinicognominaiiir,
Lib.-t.tep. dequibusPiiniusvejba fccit.Peira Maricorum, testcMcrula ,est oppidulumLiguris
j}. apudTanarumssumcn.TandemPctraHonorijestvrbsEpiscopaIisAemilia,qusvul-
gd Bertinere noinsnattir.
'ScrupusparuumLapidemindkat,sedapudGeHmm,Acnigmadenotat;quemad*
Strnpi 6- racdumiiomendiminutiuuinjstiupulus, paruumLapillum aipcrum in oalccis laten-
Strupidis- ttmj&P^desla^denrcmiignirlcatraliquandotamenprosollicitudinejduhitatione.S:
tmiuoca. dissicultaeesumitur. Est quinctiammcnsura: gcnus,(juo terrarum mcniores vtiwtur,
* necnon gcnuspondcris,quod Medicamenrarijadhibenr; nam trts krupulidrachmani
constiruunt. Demiimcaiculus est Lapisparuus, tcrr*permistus ;quiinrerdum,obpa-
ruicatem,sine mokiria premitur, & calcatur,std quandoque Lapillum inanimalibas
Ctiamgenitumindicat.AdfincincalculiprorationibussumunturiCumolimPriki"1"
culis,siue lapillisrariones iiiassubducere sokrent.Quinimd caiculi apud Anriqi"^tcm
cranr,quibiissusiragiafci'ebantur. -'K
loading ...