Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 436
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0442
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
435 Viyssis Aldrouandi

Zl Lapis hsc tutis, tjr non Lnpis, aui atiis hac cS.
' Hic tapiscJ/ »i»ki,sst7ps,v Sittnrm<<l>rsks, ,

lltpiMhkLnfistit, M.-irs, Se!,Vcr.::s, 6~LnpishkCli

Aligcr,6~ I.iiii.-./iKniisr snindwvnt.
QuocucanomiiiftndoLapidcinantonomastictsempcrphilosopliicumj&chymiciisa
z^^_Xapidcm;mtelligHnc)qum,obdignitatem,&cxceIUndam)BulinSeciusa'thereumhB
reus veriibus appellauit.

Expcrti niutti, & non paruisfiimptibusilltim

Inucncrc mcm, qna non ars djgnitrvili ess

Fisgendi Lapidta nlhereitm, tjuem /circ prophams

Hiuidyii.ii/n.<»i <'::■!, 6~s-ijiii ■■!■/•<n/<prela tjiisrit.

DehocL3pidenmltiinternuperosAmhorcsegerunc,vtMy]ius,FabiusGliiTentu{
.&pIurcsai]jabcodemFabiocirati,vtGeLer, Pythagoras.HcrmcSjEosmusjGilgilidcj'
Auiccnas,IoannesAureliusAugurel!us,qiiiCl]iysop,Tiamcarmjnibusconi"Q'ipsit;^
bertusMagnus,Arnoldus,Raymundus,Siknus,Akhinus,IoanncsderupckiiTa,Bia. \
cescus, Pannenides, ToludanuSjLucasRhodianuSjRkliardusAnglicuSjFcrnelius.Li.
ber trium vcrborum de secreto Lapidis,Tuba Philofophorum,scmitascmit£,Corrc(iio
Fatuorum,CIangorbuccin«;,Aurora coniurgcns,summaria Lapidis consideratio, Libcr
inscriptus, Mirabilis Philoscphus, Thesaurus Philosophia;, Epilogus de Formation^
Cap.i. LapidisArcanumPhilosophorunij&aliimulti^quosFabiusinTraftatudcLapide^)

philosophko memorat.
isnias tap. InsuperapudClialdaroSj&HsbreosjLapis horarurocxponirurhorologiumSolarc;
s0i namquando insacroCodiccha^cverbalcguntur. Eccc ego reumisatim^mhrmiwtt-

rimi. Chaldarus vertit. 1'mbraiu Lapidis horarurn.

Pariterapud Gracos Aifci{ ess vox Lapidcmsignificans,&;equiuocationemnonef.

sugiens: quandoquidem non solum Lapidcm simplicitcr indicat; sedetiamapud Ari.

stotekm cakuluni vesica\)& rhenum denotat,Imind,apud Eustatbiutn,pro Anchoraj

accipjtur: cum olimLapides vsumanehor* Vctcribi]s'pra:ssitcrint. Eadcmvox,apiid

Anehora PoIIucem,non modd Lapidem JimpJkjtcr, scd Distum quoq;, stulocuvo dcinonurat.iii g

Veterum quomancipia venaiiaexponebantur. Altcrapud Aristophantm^jsJwnotnjtianttirno-

s«*/n. minesstupidi,dequibusinAdagijsvcrbafitnt. Similiter apud Gra-ccs Aa'«s,asM,Sr,

Ji»a« vocaturLapis,sed Aaot appellatur populus: hinc sortassis Poeta fabulatisunrre

lapidibuspopulum fiiisse procreatum,quiaforteexistimarunt Lapidcs in populnsum

facileesseuansmutandos,quamparuoniomento^vocabulum Aoot paroxytonumiru

AaoVoxyconum traniire potest.

RuriumPetra non solum Lapidis, sed multorum locorum nomen cise perhibetur.

EtenimPetradeserti,insacrispagiiiis,estRegiaMaobicarum,qua;etiamMon$n'galis

,, , nuncupatur. PetraincjsacstoppidumPalcstina;,quodapud V uigumCaSeiPe/egniit ii-

lib. i6.de cjtUs> Apud stntjonem,Petra esl vrbs Arabia?, MctropolisNabatheorum;yndeillaj

Jititorbis. ArabiajparsPetreaappcllamr. ItemPetrae!tOjpidum.multiplexitiMacedonia,circa

OrasmarisIonij,apudDyi'achium,velutiuucaniismeminit.Perra;auteminagns,&Pe-

tra; parue sunt portus in Marmarka.At Petra Syrenum cst Promomorium Lucanit olim

iniidijs^yrenum/nlamejquod VirgiliusmtmorauitjVrinLeKJcnGeographicolcgiwr-H

AmpliusPctraestSkiliatppidumpropeHyblam.cuiusIncokPetrinicognominaiiir,

Lib.-t.tep. dequibusPiiniusvejba fccit.Peira Maricorum, testcMcrula ,est oppidulumLiguris

j}. apudTanarumssumcn.TandemPctraHonorijestvrbsEpiscopaIisAemilia,qusvul-

gd Bertinere noinsnattir.

'ScrupusparuumLapidemindkat,sedapudGeHmm,Acnigmadenotat;quemad*

Strnpi 6- racdumiiomendiminutiuuinjstiupulus, paruumLapillum aipcrum in oalccis laten-

Strupidis- ttmj&P^desla^denrcmiignirlcatraliquandotamenprosollicitudinejduhitatione.S:

tmiuoca. dissicultaeesumitur. Est quinctiammcnsura: gcnus,(juo terrarum mcniores vtiwtur,

* necnon gcnuspondcris,quod Medicamenrarijadhibenr; nam trts krupulidrachmani

constiruunt. Demiimcaiculus est Lapisparuus, tcrr*permistus ;quiinrerdum,obpa-

ruicatem,sine mokiria premitur, & calcatur,std quandoque Lapillum inanimalibas

Ctiamgenitumindicat.AdfincincalculiprorationibussumunturiCumolimPriki"1"

culis,siue lapillisrariones iiiassubducere sokrent.Quinimd caiculi apud Anriqi"^tcm

cranr,quibiissusiragiafci'ebantur. -'K
loading ...