Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 526
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0532
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
526 -VlyssisAldrouandi

1
Ecenim hoc atc&mteimrMnli&farlt/tJixij tst /SiwW*.Qi«muis alij cradant, mu]ic
rembarbatamcminiiscssesalutandam ,quiaoIin)eredidcruntoccursumfa;niinBp.,
tcrnaturambaibararominosumsuiuejautpotiuscxfaminea barba,praua>n)cnti5jii
sjjciumeliciendtimesse. Ad'enmdtmlapidcm osscsdcrc, Pi-om-]gaturd-iiliss<j_j.nits0j
,eundemincurrtinterrorcm;qiiaridoijuidem|>rim[iS(;iTO]-vL-nJamprO!TiC'Kri vifctm
sedculpamitcranti vcriia dariminimesokr. Quarc Ouidiushucrespiciens cecinit, '
tib, 2. s*xa metnor r/sro rnr/ns .:/.''/i/.i pcdtm.
Trist. Quapropter in liuiussententia:ccniirniationcm vulgo dici solet. StuUmUs<tdlm
dcmIspidtm. Insuperdegraui periculo capitiimmincnte hoc adagiumrecitatut.i,^
Tmtnli. Vndc VirgiJius id iadra t in Lapithas, Ixionem, & Perithoum, quando caniL
_y£ gt $jt?d mtmertm /apnhas, Ixiena, Pcrithottmq;
v&Uld. Ssosfrpcr ntrsstlcx im W* lapfur* cadcmi,
Imtniiittsssimilis ?
Ia-tarur quoq; in aiiquem versantem in angustijs hoc proucrbium. /nterftxm&/b,
xum, NamTyndarus apudPIaur.uma]tcrc-captiuis,cum proditis doliseiset deprc-F
hensu5,ncchaberetattcm,quac)abipo(Tet, tandcminhax verba prorupit. Ntmctm
| imerjsxiim,&sixumfto: Hocnonmultum recedit abalio,quandodiciturlntermd.
itum,&lneudem,3XKi>>ttr tdceos,,&murtim . Huicsuecedicaliud huiustenoris/.t&ii,
j/idemsnnmtegere. Nimirum,aculeo infixo, fugere. Esferttir deillis,quicommiiTumj
erroremtegcrcconantur.Ftj^.-w.^/^v^^
pius jnconiulteloquuntur.HincFIaccus in Epistolis scriptum rcliquit,
Etfimetiri/i/j/r,// voi.it irramesbiU^ttbum, ■
Refliits autcm in Poetica cccinit.
------Besiisvoxmijsireiicrti.
Idemquoqidelapidcpronunciandumcsseconstat. Ltpidema/teramawtstrrt,dm
panem tsteiitsrc. Attinet ad illos, qtii coram,amicos agunt,& clanculum noccnt Ptouer.
bium boctranllatum videtur abillis, qui, panc poiTCito,canesalliciunt ,dcindeacce-
dcntibus saxism iiiidisnt. l'.-i:i<iiJ,/aojus. Pronunciattirde bencfitio dato,cnm asperita.
teorationis,cumossentationen)olesia,&tumtoruitatevultus. Eteuimsiinilcbenefi-G
,., - , cium a Sentca tali r.omine insignitur.77//?// lapidtm A cam tntrfiim. Isctari potcst in ho.
_ ' s minem conuitiatorem,&rixosum;Cum vulguscredidcrit hominem caJcantcmlapidein
acanemorsum, fieri iracundiorem. Deindt:,i.diiilo aiordcre,dicaniar, qui sussragiote-
dunt, aut vlciscuimir: quandoquidem, hac rationc oiim Plcbei vindicabant.si quides.
sent offcnsi:nam refragabantur in concione,dumcakulumnempe votumsuiimpr.be-
bant,&hoc modo, non dcnte,sedcaIcuIo mordcre dictbantur.
Dcnicjue]apisadoperadiiestus,adagijsquoq;occasionempra;buit.Piimddicitur.
Lspisadsiiniiiiiim/. Hoc proiicibitim pronunciatur,quando alkiuisreereoperatunu".
quidemlapisadamussimestaccominodanduSjiionautcmamuuisadhpideiii.Sicdo-
ccmur,qu6dhnnianavita >itixta]eges,estconigcnda,nonautcmlcges,iuxtahuma-
hosmoressuntaccommodanda;. ParnrtsIspisnnegmtmiiirriimniticrtit.iioceSetmi.iSs
gnificandum,quddvirtusnon consistit in mokcorporca. QuamobrentOuidius-d
rem cecinit hunc in modum.
Libli,. de ACstcntmmagnosiipitcnetitrApcr. . H
remcd. A~ Prouerbium quoq;vctcrumsapientumHa-breorumesl talcNi/ttietislsemUsiAm.nw
""/• inuenUsttissttMargariuJubct. Hocquadrat inillos,quiabaliquoncgOtiodif5cultatenl
tollunr,vtponnicdumceteiiabsqiv]lolaborcvtilitarcsrnantnr. Cicero,i:ioratione
proPlancio,meminitl)uius;i(bj;:j ./..;/.-,',mifip,//i/^:.,v/(>-,:i-//«_>cn.HoctionvaIde
. discrepat abalio,quod idcmAurhcralibirccitatiithuncmmodum. Arcemsicereix
cleaia,Sicenimindicanturil]i,quiremnuiIiuSvaiorisplurimifaciunt, anipfc,a-ntBr'
&admirantur.Abhisadagijsnonmulttimrcccdirhcc. Omnemnittdiimkpii"nads"''
spcelatadilluin, quimulierem quamcumq;depcrit,quamconspicatur. Poltremoioco
recitaturhoc >'/^'//i/^«.Proscrturq;dercva!deacerba,&rristi,&prouerbiumdu-
«stum traditura saKoquodamin Attica, in quo Cetcs consediisc scrtur,quando,rcli-
£toC3slo,succen(isi'at!bt]s,Pro/eipinamaPltitonc raptamqua;ntabat,qua:cumvc-
nilset Elcusincm, ibi masta in saxo quodam coscdit, &hac decausa id iyiWtncDJ*
j). irtisibile nuncuparunt.
pRO-
loading ...