Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 529
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0535
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MusanMecallici Lib. IV. 52p
({cnfcmibes totum obscurarunt Ca,lum,qua?,locoa<]ua-', copiamlapidum maenitudi-
neouigalIinacei,fuderunt,taIisque imber lapideus scgctes, hortos,&omniaviri-
daria dissipauil ,rouitis eriamhominibuspercmpris,qui inloco aptrtoversabantur.
Quamobrem tunc ksuita-ibi movantcs, ob tanram lapidum confusiontm, & sti cpitum,
nouilsimumdiemacceslissecredebant. Intcrea Tausi,locopra-mij,fustibus diligen-
tcrcaisifueninr.
SYMBOLA.
VIRl inIitterawrapoIitioriinsign«,&potiliiiiiuClaiidiusParadinus,Jn!ibr<>
symbolorum Hcroicoriim jfi^urjiiitlapidi;mquadratum,in qucm emiuV*
sagtttainfrmgirur,cuinhocbicTo. INFRINGITVR SOLIDO. Sic enlm
designatur calumnia invirumcoidariimillata,qua" aduersuscalumniatorem reuerti-
B tur- Solebanrctiam Antiquidclinearclapidcm rotundum, in quo Sol,Temo,&PatU
nacum igneconspicicbatur; vt mfinitatem G%nificarent,quonia:.i, Sule ,Omnipotert-
tiam,Tcmone,vniucrsa!empi<;uiduitiam,&l^itinaardente,amoremostendtbant.
Cartarius et:am in sualtonolgia scriptismandauit ,quod Iapisrorundus,cVconi-
prcssus, instar placenta?,.insummitate virg*«iIlocatus Soltm apud Priscos designat. Sslisiymh
QuinJm6,exeodemauthote,apud JT-a-niccs!apisn;gL-i-acurninatusculatabasi pin-/**».
gcbatur ,&hunce< a-iohabiiisit dicTiiabant. Hoclymb<;Io,So)emindicabant. Ea-
demp:i9uraapud Megaiensesvistbatur,qua Apollodcsignariferebatur.
ApudCtstaliunieiiioi3<ur,&figui-aiuriapis,quiintcgcrmaiinisa<]uissupernatat,
fractusverosubmergitur. Hoesymbolo, humanaconcordiadenoratur, qua homine*
munitiomniasuperantistdjipiisinterse d iTidentibus,otnnia collabuntur. Tandem
dclineaturlapis.quichalybepercursusscintillassundit, cumhocDicTo. NON SINE '
MOTV. quosymbclo postumus ostendere hominern, quipropterOtiumvirtutem ii-
bi innatamnon dcmortstrat.
H 1 S T O R I C A.
QVAM VIS, spirante Minerua, buiusmodi historia: non erunt clucubrata:: nihi-
lominushisquodamriidimodoeKaratis,LecTordelecTari|;oterit. Inprimls
Aristotelesnanauitpetram cssequaindauiinloci monranisApoiloniatidis, inlikJc^
exquaienisdimana! snoncernimrJedoIcopciiiisaJllicdssammamfundir.-Huicnon Adn.tr.cap.
niukunrcstabsimi]t,<]iicdki-ipIii]1!iiiJiisniinirum,inAgn'Sabino,&Scdicino>vn-34.
<5lumssagras]elapidem. Scdmaioii admir:u:i,iHdigi:um cst,quod rccolit Ortelius, Ul.rs,
HempeinScotia,& Agadia naicilapidein,qui ii iiiaii.cntis.atit stupa> supponatur, 107.
statim incendjum parit. liun in icotiacst ,& praiertimin Coy Prouincia, sitxumj,
quod aproprieuielurdumnuncupatur jallitudiiic cst ptdumduodecim,amplitudi-
neadtrigimatiiatsttenditur. ltacjuesiinvnolatticfiaifragor,&sonitus ctiam,in-
D star strepitus Bon ibardK,is,testeOrteiio,inaIteroiatercnonauditur,niiTquisrem"o-
tislimeabsitalapidc. Caidanusqiioquereciratlapidcmiuissc in01ympia,qui itu
perterrcfackbat cquos,vt,mi>.:is, &veiberibiis Aurigarumcomcmpris,ciirrustrange- Lib.j.d'-^'
rent,&scsIorescxcuierent. Quapr<>ptertalissapis,abIiocefl'ecTu,Taraxippiis,quasiy2*"^-
equorum conturbator, & formido vocabatur. Quare Cardanus id contingcre poise
tradidit.quia lapis tile iuberet,autsplendorem flammeumemitrerct, vel equormn
imago ibiie!uccret:viidcequi,vcligncmimaginati,veIptopriaspecie dtccpti iru
fugam vcittbaniur ■. csim cciui ijjntni ii-iaxiisis.-ncrt tormidtnt. Nonnulli eiiammoni.
mcntismandaruntinueniiilapidtii^qtiialiqtiaiutiuigntmj&inteidumaqiiafundat,
& hac ratione aqua in igncm, & ignis in aquam verii videatur. In hoc igitur 0didius
suitveridicus.quandoceciiiithuiicinmodum.
Vt./!.::-. ■■i./i. :..!;i. i & dobitignis.iujuas.
Quocirca in montc Gonio Ditione Carthagincnsi,hi»:ta quemdam fontem,nascitur
pctramagnitudinc non sxigua, qu* tempore sstiuo quid igneura. emittiti Hyeme vc-
Yy rori-
loading ...