Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 540
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0546
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
540 - Vlyssis Aldrouandi
saccrdote illumculrro attingeiice ,multa indc sanguinis eopia manauit;& dcineei» .
rcmsacramfachiriciarnoribus :ul aram:Kccdcb;uic Jspilhim in rimplotcdc.ii.i,.^,' '£
DcrotiminGoaapudlndos Japiscstnominc J;,://j,ii-as(ivaI<si:t]onorariis,vti!i n:si(,"
rijslndiarccitatur.
ItisuperPrilci ivonsolim saxacokbant, vertim quoq; in rebussacrislaprdcsaclbibe
bani.NamccrcmoniarfadcrisetanttaleSjintjiiibiisI^ci^IisPorctiinsaiokii.Li.i-c;
interimpronunciansverba..^«//>f^^/'^''/.«/r^;.-J'''/«/'.-',/.v,^.'<-''r.w/,w/::, :,■;.-./i..^;,
Pwcum Upiathcstrrt. Erat& iuramenri genuspcrkipidtir. si;i:;Jid[cr,qi]o Athenicn-
£(*. I. /esiuraresolcbant. HuiusmorisCiceroiiiEpilfolis f.utiili.tiibusir.eminir.
Zsi/i.i. Hacsenus delapidibus simplicibus,&rudibus dicltiin(it,qui ab Antiquitarcm vj.
rijs hononbus ciimuJati fucrunt. Iam acccdendum cstadilloshpjdcsNuminisIoco
h3bi»siquialjquamfigpram,&r>r*sertiinhtimanamhabuerutit. Pharisoppidutned
Achai.-r,inctiiusfoiotst statua Mercmij topidta ,& |--cntsiilair! lapideskrcii;;-;Viti,
ereeli visunttir, fii;Uratctra^cna.itrtisii^irii!iib!is;p];t(';s!iJ&abili!Spo|uiliiadr',;,-t:.
cuiiiolimGra-cifcreomncsrudcstopidesproDijs colerent,-vtp3usaniavinAcbaicis p
prodidit. Statuam quoq,Mercuti;ex)apide formatam sokbanr in Triuijs colloeare
quasiquodviatoribusviammonltrare.poilctiquaproprcrtrauscuntcs.gratianimiei:.
go ,lapides sccuspcdcs stattia'proijcitbai)t: vndc Piciorcs pysica ;;d hanc Piiictuiim
COnsuetudinuiiallutitTC.s, iconemMercurijIiipra cumtiltim lapidii el!igiarec;rpttiiiiT.
Sokbat etiam Antiquiras quadratum Iapjdem,cum char.iit.cre Meicuiijmigcrc.vt
gratiit3tcm,rtabilitatcm,&constantiam inlermonc d cn.cn strarcnt. IdcircdRspaqt
prima IconoJcgixparre,iconem Decoris pingir,cum quadraiolapide,criaracrcic^,
Mcrcurijinsigiiitoinmanudcxrr.i simulacrijVtiniinuaretjiuxtaprarccpcmn Ciccronis,
moderationetri inscrmoncicruandamelse.
AptUitiU Praterca solcbant Vctcres Apollinis limulacrum daodecim Iapidibuscore;iarc,vt
jinsuUcru qUatuorannitempora,siiritilci;duodetmi iitt:isc-sli!>it;iic:>icn:,quilins Apollo,nimirum
tasidibus Solannuumcirculummctitur. Iiciii.ad fiqurarukmi .'F.iaihpiimi, Piilei riideui lapi
tris4titm._ dcm cum humano capiteostendebanr,addito anguissimtiiacro ad caputiUtusscscj
etigentis. G
Infinjtahuius gencris simulacrareccnscrepcsiemuSjqua? ccnsulro omittinins.yt
accedamusadcxaminanda Indoruin varia Idola.qua-pro Dij^scuCcmiscotunt.Me-
mjnimusvidisicldolmn exJapide \iiestcnic, rigura Scarafcer,lnagiiiiudinc nncislu-
glandis,maculis iiigricantibus,&alijs iuxta parrem infcriorcm albkantibusrhpcjit
JoCO damus tabcJlam varijs Indorum Idolis figuracam.
Primo loco deJineatur Idorom figuta Vetula: ,ca?totum in petranatura? tnarmorra,
hoc varijsrugiscircamaxiUas,& propemcntum erar insignicum.
Secundoloco figuraturldoluni luibcns t iput unini■ilisaciiiatici, vcl, vtnoitraserc
OpiniOj caput Deiphiiii,:lculptum crat in lapide viridi,& obsctlro,cum maculislortgc
obscurioribus.
Tertioloco monlrr.itur crfigies alteriusldoii indici parati ex quodamlapidcleuco-
phaicoloiis,in quononnulla Jineamenta conlpiciuntur sa:mulaiitii capreolos.rel
sarmentaviti:im:ideoq;hotlditlum, vcICcmusC aprcolirtscrir .ippillaiidus.
Quartolocorcprcseiir^turicon Ccmi,scuIdoli liidici,Cjpttenonrocuiid",scdqitiilIH
plano,ocuiis magnis,naso valdecrasso ,&longo ,quinirri6, vc vcricactintaceaintir>
abhocIdoioriciiusbclluinusreprisentaturjqucniadmodumL.cctorpotcritdJligeiiecr
intueri.
KursusaliamtabellamLectoribus spccfandamprebemus^vbialiasdoiorumvsric-
tasconspici sur, quar tx Japidc fot ma ta erant.
Primoloco esfigiatur Idolum Isidis litreris.hieroglyphicis-mratum ex Iap'de vire-
scenre.HuiusmodisimuIacruin non soluminsuistemplis, sed ctiaminsepulchtisvcrl'
locabant, in qmbus cadaucra,more/Egyptiorum, conditaseruabatitiir. Alij volire-
runthocsimutocrumcxargiUaquoq,fabricarum!&infornacecocH.imfiiJsfc.
Secusido,&rcniolocodtsigt!attiraIjudIdoJuminlapidesculptum,habcnsligtir3in
Iridi^kuTcrminijquodiuxtap rtemaritica^&postkamUKerishieroglyph'C!?'ci<M'''
Idolum lfi. natum conspicitur; propeerca pione,&supme fuit piclum. nam in Idolo priina fton e
4isqit&k, delincatohuiusmodiliccct*hkroglyphicariuaHteriori tancuui parteerant Mi»w- i
■■'* ..... Cmn
loading ...