Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 554
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0560
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5 54 Vlyssis Aldrouandi
pr£tereaobseruamusJapudPlinium,nomincMagnetis>Haimatitcm,& prsse-iiw
specicm Aethiopici Hemutitisintclligi. Dcmum noiaicoporter, quod Mngnes, mi s
aliquos AuthoiCsJvoc3tutIapisHcrtu]isJvcIHerciiiius,\c.'Hi.Hii!iiJs,itdhnc)|iCmt
aquiuocationelabrarisiquidcmpra-cipuespe&at ad illumlapidemlydiunijquo^,;
&argenti bonitaseKploratur:cumThcophrastusieicratlapidcmquciridauui>c- j_^
diuiiij sme HcrcuJeum cognominatum, cjui auro, vel atgcnto attritus, cuius conditjo"
#,37.08. nis(int,taciledciiionstrat.ItemPiiniusidmanif'estcostcnditinquicnsCotieulainau!
rij&argentiesselapidcmjqucmpaiiiinHcracliLtirijliue Lydium indigitant.
Magnctes autcm i.i numero multiiudinis multos lapidcs natura; niagnciica-deno
tant. Sed hsc vox,iuata aliquorum mentcm,est ambigua,quoniaro Magnaics.nimpj
Optimates,&Dynastasiignircat:namqihimaximamcutiiMagneteconin:iiii.ini:;|.^
bent:cum Magnetcs Fcrrum,& Magnatcs aurum artrahant,iuxra liocdistichon.
CnnlsA trnhnnt adje CWagaates atirca, Scut
AdseUMagnetessirreatitnlsatriLiint.
Po(tremocumhiclapisvOceturctiam3pudGra'cosssns»pW,5duertctidumesthocvo. j
tabulunvequiuocatione laborare. NamqjSideiitis artem ferrariam tcrram in todinis
ferri colIessam,&hcrbaroglutinantcmvulnera ferroracla significat.

SYNONlMA, ET ETYMVM:

V

' ARIANT AuthoressenienrijscircaMagnetiserymologiamiquandoquidcm
muJtihocetymumderiuantaquodampassore,noniinc,Magncte,quihuius.
modilapidem,prirousinucnisiepcrhiberur. AlijdcducuntnonicnaMagne.
liaregione,inquaMagnctiscopiaprouenitedicj[ur,cuiusPopuliMagnctcsnuntu-
pantur. Lucretius huius mcminit his vcrsibus.
Jgucm Magncta -veamt patrk dc nomine Grst/
Msgmtitm, (juiastlpatrp iir Mentitus Orlut.
> InteraJiosAuthoreSjIoannesEaptisiaPoitaopinatijseslMaonetemamagnitudins q
*& coenoniinarum fuissc;non tationemoliSjscdrationevirtutisiqucmadinoduiii Heiots,
magi.ituai- gj v|r| prasstances^ob virtutismcritam^TnAgni appcJlarur. 6c<J pi-it cartcris contcnrtcri-
*c"'* mus lola commcmorationc Alexandri Magni Maccdonum Regis,qui,propter resdo.
Hii, forisquepra-elarigcstasnomcnMagniprometuit ; quamuis statura corporises»
setpusillusivnde versus.
Magnus jticxnndir, ccrpcreptruuserat.
Insuper hiclapisabaliquibus AuthoribnsvclutiaMatrhioJodiclusfuit Hcrculeus,&
fortassisab Hcrculc, qui sicuri viribussuisauimantcs erieras doinuit; pariteriMagnej
ferrumomniumrerumdomirorcmad sctrahit. NonnullinommantiapideniBticii-
laptsber*. teumabHeracIiaLydia?ciuitate, vbiprobatissimusMagnesgcneraiui: nisiveliniuj
tttuicurdi ai-sci.crc cum.Nicandro.huiusmodi lapidem ab Heradconc quodam in Hilpaniain.
*»• uentumfuisse. ^
In scholisGrarcorum lapis hic nuncupaiur iiayi»-,iremitaymi,nccnon ingcnc-
refaminino «ajiSTi., proptereaquod in Magncsianoagio,huiusmagnacopis rcpcr- A
tafuerit.AIitervocaturss^piTii!, proptcrformamjquamhabetcuftrio.quodGsici!
oiJnVit dicitur,aut quonramillud tiahatj velquiain fodinis fcrrisa'pissimeinucniaturi
Li.ii Je AlijcognoroinantMagnetcmlapidem natiuum, quiamaximum nauigantibii'vsuui
Ctuit. JJwpra-stet.DiuusAugultinushuncindigitatkpidemmirabikmfcrriraptoreiii.Iiidc-rus
"/.4. Vulgofcrrum viuumdiciasseuerar.
£.H>.i6.0- ApudRabinosIapisairrahcsnominatur.ArabibusHagcrAnagritosj&MagantnJS,
rig. Gallis AimanrjGerroanisMagnct Siein,BelgisSeylStecn, HiipanisPicdray Man-
cetecdcHieruaAimanto,ItalisCalamira,quovoc3buloRlmsisetiamvsuscst,i<""-
tanacalamisnempesagitrisinficiendis,cQscripserirPliniusvuInetasagittijniaSn^
teinfeflisfast:',rcddialperiora,autpoiius,quiaMagnescaIamos^nimirunisagi»^
corpori infixasextrahar .Barbari Magneiero,corrupto vocabulo, vocant Agnct^
quemadmodum loco dicendi Tecolitham, dicunt Acolithum, & pro Sappby»,'
fytumsctibunt.
loading ...