Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 560
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0566
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5do -Vlyssis Aldrouandi
*; / „Ji nonvideantur.Sinmagnesaliadiirarc^iiiiiirsimKre^velsimillpercutiatur^uncA
A"rAhen!l! co ,ulu\ af iluir: siquidtrr: milla cst m;iC^tN.aim i!i-.s matt.-i-s ^initas. HincCUW *
*■•*"*■ . Akxandrinus hac forta/iisraEkmc motus voluit . rrcptu-iiai;c magnceiscumrcrro
cognarioncnijrakrnartraclionenicclcbrari^ciumliklapisspirittisk-rriinsccoiiclii.
sostcncat.
DlFFERENTIi
VTsormonemhtincciiffcrentiaruni.ir<stemusadbrcuitatem,prJmurncxp|j[alli
da-crunrc!irfereiitia.-abHalcheniia;prot'esi'oribusproposiw;,vtcunctisma,
nifestarium euadat, hasad rem nostrom nihiJ arrincre. Hi primumoHgne;
tisgenusvocantAimagritum, cuiustastumaiTciunttrtbuerc vimferroseverttndiad
Austrum. Secuno^mgessuscognominantTheomedem, cuivirtutemassigna "rendiinBoream sixtifcrtassissentenriaPIinij,guiTheamediIapidi)jmi]etnvir£aKui,
. aitribuit.TertiumgenusnominantAlmasLargont, (iuod vocabul^mricliciumj&ta.
Dijfertntnt DU]0sumcisc credimus.huicq; tribuunt virturemse vertcndiin OrienteuvQuanunus
aptid Ckf- gCnus indsgjjant Calamitrum, non Calamitam, quoniam metuunt,nc notonimisvo-
wi™; cabulo fraus detegatur. Vnde in dcclrina Chymiltarum quot suut voces, tot mcnda.
cia, & imposturas cue obseruamus.
ItaqiomissisChymicorumnugamcntis.adseriasMugnetisciiitercntiasaccedcrniis,
quKacolorCjsubstantiajloconatalij&virttitedcsiimipoiTuiit. Quoad primum,Pia
niusquadruple!(Magnetisgenusconstituit,nempcrufEim, nigrum^caTtileatn^can.
didum. GeorgiusAgricola tresdilscrentias ciiLimci-atr, nimii-nni M^aucicm fcttugi.
neum,album,necnonaIbum quibusdammaculisdistincrum. At satiuserithuitismo-
dicoJoresvnaeumsubstantiaeKaminare. Magnes candidus conspieitur stMatitia
leuilineis nigri-: m.iailatus, rcmim nij attrahit, & Imguar admotus tenacitcr udlmct:
hunciapidem Aiirhoresrefcninr ad tertiugenus Calamita:,de qua Pliuius fuiiuscair.
Z.37-s-ii5. MagnesnigricolorisinueniturinTroade,sub!tantia; pariter haudqtiaquara denfe,g
& aPlinio fitminetis ajipcllaturjquoniam in attrahendo nullius iit valotis. Aliuscst
MagnescolorissubiufijCuius substantiauitcrior punftrs nigricar,-&ad c.vmleumco.
loreminclinatjsubstantiedenfe&inattrahcndovaldcefflcax, AbusMagnesdensus
similisIapidiSmiridi, colorepariterad ca-rukum vcrgcnte, absque iniignigrauitatc,
exOrientaliclimate defertur. Hicexvna parrcfcmimauidiumic-trahitj&exaltcta
illud respuit. Optimus tamen Magncs, in traIieiido> ferro, dum percutitur, pcrhone.
scit, laiiugiiiequadaoborta,quaradferrumadmottimctansmjgrat.Libuithocinloco
piCturamMagnetisreponerc,qucciimperseexprimireclenonposlit,scobemfcrtii:i
adharentem, nccnon acum expi essimusvQuohiam autem ad nostras pctucnit mamis
1 fragmenrum Magnctisin crustasina-qualcs sci/iilis; ideoillius etiam iconcmante_j
kgentiumoculosrcprarsentarcvoluimus.
RationelociPlinius,cxscntcutiaSotaci, quinq;Magnetisgeneraconstituit. Pri-
mum genusreperiri ait in Regione arenosa £thiopia>, vnd cum Hamatitc,qucra h-
pidcm ipsc voca t Magnetem coloris sanguinej. Hinc Si[jus Italicus cecinit, fi
Vencre^lilacHt.,^/:th.:::aiiii!^,tiils Niso
gusMagxua sit..:t?< ,!*!/: !;;,;:!,? Uit meliillt
lecuiitni <i;.i!y!:t;,: iit?;/c tiuttre jhxo.
Secundum genus ex Macedonia tufum, & nigrum es!e dicit. TertiumL
fescens,quamnigticans in Echio Boctia;nasci prominciat. Quartum geuusMagne-
KmcircaAk^andriam,&Troademniyri colorss .&flvmmc: kjais,comcqLL<:riii.'r<];
nuIliusvaloriserTepcrfiibct. Qaintum geniisnakiin Magncsia Aiis candicans,<S'
jgnauum prardkat, quoniam ferrumnon attrahat.
Quoad virtutcm, kripsit Albertus inueniri Magnetes in diuerlislocis, qui variaad
se trahunr, nimii uni as.iilumbum, carncm ,piIos ,pisces cx aqua ,oleum,acetum,&
iimilia.kdhtc-cfabulosaporiiis,qu:i;u vcr.i clk ccnlcmus.
I»l,deVAT. RefertquidemHieronynuisI-racasior:usscvidi71cgciiusMagiictis,qiiod3rgciu™
"P-J9- trahcbat,&idctiamCardanusassirmauit.Lconardiisquoq;l)ilaurcnlistriaMa3l":-

rti- - -,J
1
loading ...