Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 566
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0572
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5<g<S Vlyssis Aldrouandi
VSVS 1N MEDICINA.

Mv
:

I VLTOS ad vsusin mcdicina Magnes oonitucerc potest,sed amcuuam ad
hibeatur sex multorum authoridte, pratparatione indigct. Idciicd rwj
. .1 «tanus,inruoSclopctariD^rccipitviiciasquatuorsucciAristoli.th^i',,!
rundiE,&taiitumdemSabina;, vnciasduasSerpcniiirh , & libramspirJtirsvitii^M
c.Tnnia,spatiodictnaruraIjs,eirculatadistiIlat: postrrwdmnlibram iuitusatjtrceum
VticijsquatuorpuluerisMagnetis circuht,dcindca^'arcibusdistilJationcscparat,ct
hancoperatiohemrer rcpctit,vtMagu['s |>ra'p;;:-m;s hiL;t.-arur. Itaejtic si arscaio.
neseapitis respiciamus,scripsit Hollerius seabantiquissimis Commctarijsimdlcxis.
seMagnetemjabstjucpra-paratiotiCjcapitiadmotnni,Dinnes jl 1 iusdotores,&qUe-
,, ■■. rimonias tolierc. Item Martellus Empyricus, in ijsdem asse^ihus Magnetcmdtj
, * collosiispensnmcommendat.PmcrcahielapisiiKdicaminibus ophthalmicis addi. P
' "'' ' tur,& prarsertim quandocpiphora: tollcnda-sunr.Delnde, jn laxanda asuo,alijsnoa
cedit medicamentis,quoniam, ex scntcntia Mylij, erassos humorescducit. Sed id
icripsit Dioscorides ante ipsum diccns Magnetem, pondcre ttiuniobulorum, porutii
cumaquaerassossuccoseuacuare. AuicennasquoqueprodiditMAghctemfacultate
. absterltua potiri: hacdc causa vtiliter cum i« potu iilis pra-scribit ,quilirnaturaau
jerrihauserunt. Quiriimd,vt Porta, &alij Autliores rescrunt,Magnes Hydropicis
datusjhydragogumciiaditmcdicamenwm. HincMarbodcushucrcspicienstccinil
hutitinmodum.*.
Csm mflsi daixs hjdreptm /ntrganiiv resifai\
ErquamuisGa!cnus,mlibrisdefacultatibuslimplieium medicamehtorum,vires
^•9- med:c;;iM.ic:ittiiir;HlcsviribusHa;matitispra7dicatietit:nihiIoniinusinIibrodi^
sitnplici mcdiciha diuuigauit vireSpurgatiuasMagnetis ,nccnon Hydropicisinpo.
tu prodclse .quoiiiam hnmores aqueos pcr sccellum educit. Non dchierunt, quisir.
perioribusannis in iiclgio herniss,Magnetisopc,ctirarc prositerentur. Prirasim ra-0
Himititt. mentaferriin tciiuisumuinpulueiErcd.^riP.itiOti t\hib(.-b;int,extrinsecusvCiopat-
nvw. " affecta: emplaltrum ex Magnete contntbjftradieibus Consolida-inaioris parattinl
appIicabant,&Paticntcm,spatiooctiilui,siipi[iunisanabant, Hoc eniplalr.ro nia.
gneticoRusticuinqucmdnhiBobcu>siPm:,;':!aiiiinc Mitthcuni, prodigiosbquodatn
morbocuratumOsualdusCrolIiits,iii|ir.tfurorK Ji,iIilii.sC:iiym!Ca>;\titJt. Hippo-
crates & ipse, in libro de sterilita tc, Magne tcm non inirugif cram iudicat inmulien.
buSiquajgenituraineontinertnequctmt.Sunt quirefcruntpariiamquantitatcmMa-
ghetisperossumptaro,3dconimiandsmiuuentutcmvalerc:quapr<iptcr annotan.
teMyiio,RexZeilan vasa ex Magnetc conrici iussit,in quibus cibaria,& obibnii
coquercntur, vt perpettia iuuentutc frueretur.
InmedicametitisctiamejstrinsecisMagnrs habcrfe locumtraditur ictenim pulul'
Magnctisaspcisussuperparttsambustasjiliassanareperhibctur. VndeMarbodeui
adremsiccetinit.
PirUsaKbutlasptpcrtsptrsRs-maiKStm: - H
Deinde ferrovenenato saucijs pra-scniissimo est rcmcdio. Qymim6,atttstinB
Porta,Medici,proprcrsynipathiam,ine!itrahcndoferro sagitta; cxhumanocorpo-
Vngueium re ,iieliciterMagnete vtuntur. Prodijt nupcr cx quadam Congcrronum oificinaj
Hagneii— vnguentum coghoincnto.Magnctieum ,non cjuia Magnetem recipiat, scd ab acliont
tnm, itanominatum,quia vulneratosdistantes sanarcfalsd credatur. Armariuin nuoqi
Cognominarur,quoniamarmisinungisoleat.CoinponiturexvarijsIitriplicibus,qiW |
apud Vuccher ium lcgi poslunt.
loading ...