Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 566
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0572
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5<g<S Vlyssis Aldrouandi

VSVS 1N MEDICINA.

Mv
:

I VLTOS ad vsusin mcdicina Magnes oonitucerc potest,sed amcuuam ad

hibeatur sex multorum authoridte, pratparatione indigct. Idciicd rwj

. .1 «tanus,inruoSclopctariD^rccipitviiciasquatuorsucciAristoli.th^i',,!

rundiE,&taiitumdemSabina;, vnciasduasSerpcniiirh , & libramspirJtirsvitii^M

c.Tnnia,spatiodictnaruraIjs,eirculatadistiIlat: postrrwdmnlibram iuitusatjtrceum

VticijsquatuorpuluerisMagnetis circuht,dcindca^'arcibusdistilJationcscparat,ct

hancoperatiohemrer rcpctit,vtMagu['s |>ra'p;;:-m;s hiL;t.-arur. Itaejtic si arscaio.

neseapitis respiciamus,scripsit Hollerius seabantiquissimis Commctarijsimdlcxis.

seMagnetemjabstjucpra-paratiotiCjcapitiadmotnni,Dinnes jl 1 iusdotores,&qUe-

,, ■■. rimonias tolierc. Item Martellus Empyricus, in ijsdem asse^ihus Magnetcmdtj

, * collosiispensnmcommendat.PmcrcahielapisiiKdicaminibus ophthalmicis addi. P

' "'' ' tur,& prarsertim quandocpiphora: tollcnda-sunr.Delnde, jn laxanda asuo,alijsnoa

cedit medicamentis,quoniam, ex scntcntia Mylij, erassos humorescducit. Sed id

icripsit Dioscorides ante ipsum diccns Magnetem, pondcre ttiuniobulorum, porutii

cumaquaerassossuccoseuacuare. AuicennasquoqueprodiditMAghctemfacultate

. absterltua potiri: hacdc causa vtiliter cum i« potu iilis pra-scribit ,quilirnaturaau

jerrihauserunt. Quiriimd,vt Porta, &alij Autliores rescrunt,Magnes Hydropicis

datusjhydragogumciiaditmcdicamenwm. HincMarbodcushucrcspicienstccinil

hutitinmodum.*.

Csm mflsi daixs hjdreptm /ntrganiiv resifai\

ErquamuisGa!cnus,mlibrisdefacultatibuslimplieium medicamehtorum,vires

^•9- med:c;;iM.ic:ittiiir;HlcsviribusHa;matitispra7dicatietit:nihiIoniinusinIibrodi^

sitnplici mcdiciha diuuigauit vireSpurgatiuasMagnetis ,nccnon Hydropicisinpo.

tu prodclse .quoiiiam hnmores aqueos pcr sccellum educit. Non dchierunt, quisir.

perioribusannis in iiclgio herniss,Magnetisopc,ctirarc prositerentur. Prirasim ra-0

Himititt. mentaferriin tciiuisumuinpulueiErcd.^riP.itiOti t\hib(.-b;int,extrinsecusvCiopat-

nvw. " affecta: emplaltrum ex Magnete contntbjftradieibus Consolida-inaioris parattinl

appIicabant,&Paticntcm,spatiooctiilui,siipi[iunisanabant, Hoc eniplalr.ro nia.

gneticoRusticuinqucmdnhiBobcu>siPm:,;':!aiiiinc Mitthcuni, prodigiosbquodatn

morbocuratumOsualdusCrolIiits,iii|ir.tfurorK Ji,iIilii.sC:iiym!Ca>;\titJt. Hippo-

crates & ipse, in libro de sterilita tc, Magne tcm non inirugif cram iudicat inmulien.

buSiquajgenituraineontinertnequctmt.Sunt quirefcruntpariiamquantitatcmMa-

ghetisperossumptaro,3dconimiandsmiuuentutcmvalerc:quapr<iptcr annotan.

teMyiio,RexZeilan vasa ex Magnetc conrici iussit,in quibus cibaria,& obibnii

coquercntur, vt perpettia iuuentutc frueretur.

InmedicametitisctiamejstrinsecisMagnrs habcrfe locumtraditur ictenim pulul'
Magnctisaspcisussuperparttsambustasjiliassanareperhibctur. VndeMarbodeui
adremsiccetinit.

PirUsaKbutlasptpcrtsptrsRs-maiKStm: - H

Deinde ferrovenenato saucijs pra-scniissimo est rcmcdio. Qymim6,atttstinB

Porta,Medici,proprcrsynipathiam,ine!itrahcndoferro sagitta; cxhumanocorpo-

Vngueium re ,iieliciterMagnete vtuntur. Prodijt nupcr cx quadam Congcrronum oificinaj

Hagneii— vnguentum coghoincnto.Magnctieum ,non cjuia Magnetem recipiat, scd ab acliont

tnm, itanominatum,quia vulneratosdistantes sanarcfalsd credatur. Armariuin nuoqi

Cognominarur,quoniamarmisinungisoleat.CoinponiturexvarijsIitriplicibus,qiW |
apud Vuccher ium lcgi poslunt.
loading ...