Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 592
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0598
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
5p2 "ViyssisAIdrouandi
VSVS IN MEDICINA.

D;


iIOSCORIDES huic iapidi vir tutcm astringctcms& siccantenrasffli
■ ••ir:quapropterillum,indiscuticndaocu!orumcaligine,commendauit.Dc"
.ldecum aqita pulutrcm Gtodi.s pcruiisctt,vt rcstium,&niamaruminsssnt,
mationestollat ■ Hoc idcmGalenus agensde tacultatibus iimplicium rnedic 101 V
Lik$. torumrcpetit. An verdhiclapis eadem polleat faculratc, in custodicndo concepm"
&accderandopartu)qu*jEtitilupetiiisfuitattributa,vaIdcambigimiis. Sudih.
mennonntilliAuthoresjquiidaffirmareaudenrjhacpotillimumratioiKduai.quij
Aetitas^&GeodesijsdcmnatalibusconstentiCumambointcrraglutiiiosa^&plcrum
«jueincommisturismarmoruminueniami.NihilominusapudprobatilTimosAutho.
res dc virtutibuslapidum verbafacientessnbndumhancpeculiaremGeodi prarom.
liuam assienatam lcgimus.
F
D E ENHYDRO. Cap. VI.
^QVIVOCA, SYNONIMA, ETYMVM.
. N primis Enhydrusssiiieapud Gra-COSiniJjM cxponit:iridsc|uod
aquaminsecontinctjcumha-c voxtJJopaquam /ignisiccr. Immd,
'locnomincjdesignaturaquisabiindans, & locus aquarum copia
rriguus,parirerinaquisdegens:erenimsru^0(>aapiid Arillote-
lemleguntur. Alioquin Enhydros.itixta nonnuilorum ientcutiarn,
i cst bestiola it.i nuncupatasqnoniam in aqua/cd prxsetrim in Nilo,.
vetsetur. Vcrinnlsidoronon Enhydros.scdEnhydrisappellatur. Atha-C cost»?sii,
seu mso< Lutramquoq;apudLcxicographos,ii)dicat: eltcnim Lutraanimalam-
phibium,quod partimin rerris,partiminaq'uisdegit. His igitur cmnibusommissis,
lutrtqM- deEnhydro tantumlapide in pratsentia agendum cst,& potissimum post hiitoriam-»
Ua/iimal. Geodis,cumabillosnonnisicontcntodiscrcpcr. NamvcIntiGeodesinsuacatiitatc
terramsvel arcnam comprehendit;similiter EnhydrosIapisaquaminsuovcntK_j
cotttinetjquapropterhiclapispropriumnoinen, &etymumabaquadeducit,qua(i
aqueus]apiscognominetur:humiditatcmenimquadamcxsiidarcpcrliibetur .Apud
aliquosAuthoresinuehiturharc voxEIydrus,quaprocuklu!)i^hunclapidcmir)telli-
gunt,sed hanc vocemell'ecorruptaincrediinussnam<]ipro Elydro Enhydrumpro-
nunciare volunt.
DESCRIPTIO, ET NATVRA. „
L.vlu.-ii yjLINIVS monimciitis mandauit EnhydrumesselapidemabsolutsrotMdi-
m-^ tatis, &candorcleuem,i)ccnoiiagiratiim slucluarcsvcluti in ouo agitato li-
■K. quor obseruatur. Solinusctiam retulit lapidem hune naruralirer itaexsudarc,
vt in eoclausam fontisscaturiginem csfc asserendum sir. Quamobrcm aliqui fuerunt
huiusopinioniSjportioncinnicciaqueijinpsiiiiordioortus, adgenerationcmhuitis
lapidisconcurrete, qui postea,cumnequcat acalore exsiecari^cxjjafrigoredewaWj
necessarid incauirare iapidis remanet,&ad motutti illius facile ssiivtuat. Albcrtus
Magnusex Euace,Syluatico tcstc, hanc sibiscntentiamcirca humoremhuiuslapidts,,.
^?*f £*-vindieaQir:vidclkcthoncesseC>unicxntmiaIapidi.ansiditatcdimanare. Bartho-
kydriviide lomatus Anglicus verba facicns deproprictate rerum, causam inquirit,cur hicHPB
froteda. aqUamessudct;idcdq;sicarguit. Siguttadelapidissubstanria ssucrct, proctildubio
ha;c substantiadiminuerctur.vcl omnind liqueficrct isin ros, vel aiius huntormgtc-
1 derc-
loading ...