Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 612
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0618
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
C!

5n ^ Vlyssis Aldrouandi
H:sadderepoiTiimusIapidesCeraunios;Uk"meromemoraros,sed non dclineatos
quoseCalocccidiiTcprodidit. P;imus fiiitrbrmaperfeCr.icunei ,inparce latiori pCr'
forarus , longitudinis digitorum noucm ,latitudiuis quatuot, ponderis libracum trium
cumdimidia, qui, anrto quadragcsimo qu.trto postsesquimiI!csimii,Vienna' in dornum
pcrcel!am,vinariam impetu fuIminis,duodecim vlats in terram adailus fuit.Aliuspa-
lircr forma mallci in nigro carukus.quinq; digitos lor:gus;duos Jatus, in latereangu"
siioripciforatus,aimoie.\agcsimopoit kiquimi!lcsiniri,Torgececidit,vtrccitauitGcsI
Iierus;qiiiparitcra!iumcunciformcmii:nigrovir:dcm,iiinH'diopeiforat[im;&,iLima.
gnitiidiiie,(uperiorisimikmelTerctiiIit:quaiidoquidcmpropeI!ebuigumjviolentissi,
moimpetu,annosamqucrcumdiuisir.
M O R A L I A.
lERAVNIVS !apisinmora1idodrina,mysticum rnundanKcalamitaiistv
>umpra> se fcrre videtur. Nam quen,; dmodum fulmen quicquid inuenic
ntcrrisobuium,ferit,pra;tcr Laurum, vtPiinius, &aiij Aurhoresprodide.
runt . Sic humana calamitas omnia cuertere potcst , pneter virtutem.
ejuar tauquam Laurus semper viicns conspicitur, nulio vnquam fulminis irutn*
naium impctu labcfacianda. Amplius G Ceraunias in locis tonitru vexaris inue.
Virtus Latt nitur, & domicilia , in quibus scruatur, tura a violcnto fulminum icf.u reddit"
re fimiiis. ptocuIditbio asTcrendumcrit,simulacro huins!apidis,Patieiiciam, vcl Perseucran-
tiam indicari, qua? w loco srumnoso mundana: calamitatis gencratur, sedaduer.
stisfulmiiiaajtcm^mojstiti.c&contia fulgurtentamentorumcommunis hostisvaJerc
pcrhibctur. Etenim quando vir chiistianxpictath cultor patientia? constantiam, &
perscucrantiam habu<TJt,vio!enria'pra;di&orumfuimii]umreIucl.ibitur, &pra;miiim
.. ^temar gloria; assequetur. Aut diccndum erir,quod veluti Ceraunias in regionibus to-
nitruisubicitisproducitur:icavitiintonitruciiminumarsidueversantes,siabipsopa'.
nitentia;duiaiegrediantur,tuncoptimiadiRrsusconitrua,&fuIguravitiorumeuadunti1'
idqi in Paulo Apostolo niamftstarium euasit.
VSVS I N VARHS.
MASBODEVS GalIuspoeraantiquus;&cdcbcrrimus,quicarminibusvircU-
tesomniumferelapidumcxarauic, multas vi esCeraunispra-dicauic: cum
lamcnnonsatisconstct, numlapidcmhuncCeraunium.vcJpotiusgemmain
inteHeserit. Narratigirurgcstatibushunc lapidem nulsafulmininoccie,neq,-nauigia,
in quibus fneric hit lapis,fulminum i<itu submeigi possc. AmpJius ad lupcrandaslires,
Jiditmi& &ad vincendapravlia,multumconferrepcihibet.Dcniq;viocuIissuauissomnusob-
prslti. repat,&somniaiucunda no&u suctcdant gestarionemuuiuslapidiscommendar,car-
mina igitur iunc huius tenoris.
S«i sQigtnt iuiiitj i/ii/ntme non sirittnr, "
'Necdowts^aiit-c.lLi. /j;:i!/ttsajfiieritlnpisille,
Scd neq;>iaaigto pirsi m:iis,iie/mire •uecttts
Tttrbi>.cm:tgai!i,/,u s:.i:iiir. fnrtatietur,
Adcttii/..Siti m,irin&ndiiq;prs/kprodcss,
Etdttlccssi,nins,6~- t!ittii.-!j.mi:iaprits!at.
TandemopinanturGermani,ann''taiitcGesiiero,Jai5tentespueros, sicorripianturher-
mi s,lapide hoccunisimposico ,liberari ;& si in hanc aflcCtioiiem nondom incurrcrinti.
hunciapidemtaiiquampia-muniensmcdicamciitumoptimum csse cxistimanc.
loading ...