Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 618
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0624
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
iji8 VlyssisAIdrouandi

NATVRA, ET LOCVS.

•37'■ • ^^ rauniassunteiusdemnaturaeiquapropter casdem assoftiones patiuntur ,&eos-
l*J dcmene&uspariunr.Quinimdexiiliu$lententia,siarisaddatur Jibamenta non
aduritradunrur.

Quoad locurnna ta Jem, ncmini dubium esse putamus,hos iapidcs inueniriin illjs lo-

Lib, $■ dt cis,inquibus sbdina? similium Japidumeruuntur. Encellius tamenprodit,in vcteri

remtt.eap, MarchiajadostiumTangra-jesTescaturiginemcuiusdam fontisinssuuiumAlbimirruc-

43, tiSjlocumqiesscamssiniuimum^&varijslapillisfecundumivbiChclonitesvatiarurrLj

specierumreperitur.QrjinimdfateturseibiquoqsobseruasteChelonitcm Cochlearma-

rina; omninci similem,interdum alios huius generis lapillos tam pcrfectos,quam imper-

fectos, identidemmaioreSj & quandoq; ita paruos, vt visionem fcre essugcrent.

VIRES, ET VSVS.D!

k IVVLGANT Authores de CheIonite,Bronria,& Ombria illas facultatcs,quas
" Japis Bufonis, Bclemnites,&onum anguinum possident.Idcirco.si hoc verita-
Eiacceditjprohibebir,nequisfu!mrncl$datur,autvenenoinliciatur. Namq;
venenopra?sente,!apisBufoni5sudare,&veiienuprodere,Bclemnitem ver^somnum,
&vidoriamconciliaregestantidicitur. Encelliusnarrat Chelonitem participareillam
virtutem,quaGstracitespotitur. Marbodeusdc Cbclonite crad.it,Magoscredercj,
hoc Japide sub Jingua varijs temporibuscollocato, se fu tura prasagire polTejdum canit.
gjtem sisitb twgtta tsto qmsgest.it ere,
PttfieMagi iredttm hnmdini/itre futtira.
iiigi qnt. ^aS' iuittjannotante Strabone ,quos Aegyptij Prophetas, Latini Sapicntes,Persa> G
. MagosjGrjrciPhilosophos, Indi Gymnosopbistas,& Astyrij Chaldsos indigitant.
Veriim hic Poetadegemma loquitunvndeCausinus sumpsit otcasionem sctibendi,
CheJonitc,lucemprouidentia?rcferii,qua;futuraintuccur. Imm6.si Chcloriites gem-
Sjmsolum ma„est ocuJusIndicarTcstudinis,& sublingua i-ositusfuturadiuinare facit :patiier,ad
frndemia mentemciusdemCausini,oculiisinlingualocatus,symbolum prudeittia: in Joqucndo
tn loquen~ esie cradeeur.
ie. '', >. '...-,

DE BELEMNITE.'
XIII.

H

Cap.
^QVI VOCA.

* ELEMNITES deberetptonunciariBeJenitesicumGrsceR^w^cscri-

\ batur. Hoc vocabriJuminprimolimineinambiguitatem incurrit:qua-

I doquidemhoccodcmnomineinsignitnrJapisartefactus figura sagitta;,

' quo vereresRomaniinbellisvrcbantur. Discrepatautema Bclemnite

1 Dioscoridis, dequoinpra;sentiCapitesermohabetur;quoniamiIle_i)

fignramtrigonamabarteacquirebatjhicaNaturateretiformageneratur. Prretcreu

hiclapis,cumdacfylusctiamldaus,nuncupetur,nonpotuitambsguit3temeuitarequo-

. _ niamapud Dioscoridcm, in antiquissimpliciumnomcclaturis,pa;oi)iafa:miiia Dafty-

""li ,"sIda'uscoSnomina["i'.quiabulfosa-eiusradicesf7guramhuiuslapidisreferunt.Cuin

tababtt ao[em jn ](ja monte vrplurimumplanra:salutiferarnascantur: quaptopterhaic pceonia

no~ nomenaformaradiciSj&cognomenaJoconataiiinuenit.
r* Insuperdaclyli Idarinonmodohi Japides, de quibusin prrssencia agendum ess,seo

ctiam
loading ...