Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 624
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0630
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
<s 24 _ Vlyssis Aldrouandi

D E T R O C H 1 T E.

Cap. XIV.

SYNONIMA, EORVMQVE
ETYMVM.

OSTEAQVAM inanteccdenti capite meminimusTrocIiitis, & Entrcv

chi,opcr£pretiumelTedu_imus dehuiiismodilapideinprssentiser-

monem habere.ltaq; appclia tur Trochites a rotundirate; nam Jst^ej

currOjcVK--.-»-' rotam significat. Etcnim ex ampla basiccrra:Iin._:,seu p

radijdi-currunt,cum ]euore,mediuiii ]apidcm,vtssriatusappareac,&

aliquandoa:mulaturpuerilci!Judligncuminstrumeninm,quodmtur-

binemdesinlt. Hacdecaula GeorgiusAgricolahtinc cumlapide ludaico maxiroam

Jiaberecognationemprodidit. Hanc configurationcm natura Ioci,inquo nascitur,

causa esficiens, nimirumcaIorsubterraneus,& materia ad huiusmodilapidemforman.

dumdispositaproducunt. Idqjinqua-ipIurimisaJijsJapjdibusintuerilicet. Germa.

Entra sies n's>ex GesnetOj&BoetiOjdiciturSpangcstcin.&Radersteinjquoniamrot^cVtympa-

amlis niformamreferat. Entrochosveronominatur, quasiintushabensrotamiqiiandoqui-

" * demexTrochitjsnondumsepatatisintegratur. Quareablnuicemdiscrcpant,quia__

Trochites vnus tantummodo(itlapis, Entrochos autem modoexbinisTrochitis,mo.

de> ternis, modrjquaternis,& tandcm ex pluribusconstat: cum viceniinterdum copu-

. iatiinueniantur. DcindeTro-hiieseparatuseffigiemrotarumrepra>sencat.

DESCRIPTIO, ET NATVRA. °

PARS rotundahuius]apidisestleuis;vtraqiver6planahabetmodiolum,aq--,vt
contingitinrotis,radijeminentesad extimam orbis partem ita procedunt,vt
interillosstria; fiant. FraSrus hiclapisnitet,&lcuisest, vt Japisludaicus, &,in-
flarilli_s,inquasuispartesfrangitur. ExTrochitis non separatis constatEntrachos.
Coniungunturauteminuicemsuperpositi it_eleganter, vtaliquoarriiiciocopuJ-ttes-
se videantur. Nam radij vnius aJterius strigis inseruntur: vcJuti in commisTuris humani
cranijconfpicarilicet. DumarqualiterEntrocbosestteres, radios habet eminentes,&
cingulum. Dum verdinarqnalitate rotunda est fbrmatus, iraut media pars tumsat >_.
srgbrietn- extrcma sintangusta,simileshabet radios,ve]nullos, & tunccingulocarct, Pra.crea__
uslapidis. noc'"' iiisitum est anatura, vt in aeeto positus, instar Ajtroitis,bullasattollat,&inter-
dum obseruatus est, qui pariter, more Astrokis, de loco sc moueac.

DIFFERgNTI^, ET LOCVS.

VARIAT mirandumjnmodumqnantitate,sedminimusade6paruusert,refe-
renteGesnero, vt maximusdccuplpmaior sit. Maximusautem latusest digi-
tum transcursuro, crassus tertiam cius partem, & amplins. Dcindc discrcpant
coiore; namvelcinercus est,i'cl nigricat,vcl]_tcscit.QuiautemIuteiisest,talcmco-
lorem _ contagione terra; acquirit,nam iuxta partem intcriorem cartcris candrdior
esse solet.

Amplius Entrochos, vcl cxdupiiciTrochitc integratur, veJ ex pluribus, vt superi us
in descriptioncc?:arauimus.Huiusauienidu_-assignaiirurspccies-Etcnimvclcsts'lua.-
literteres,auriercsquidcm,scdcumpartenicdiatumida,&capitevtroqi(rriilo.Ges-
'nerusiiatratsevidisTeTrochitemtumsinguJarem,tumternoscopulatos,niinJrumfcn-
loading ...