Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 627
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0633
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Musaji Metallici Lib.1V. 527
SYNONIMA, EORVMQVE
ETYMVM.
PLERVMQVE hunclapidemAutrioresGerman;,ab e.rfc<au,Osteocol!urss,vel
Ostcoco!lam,quasiglntenossiumnuncupant:namGra^eo^0rcItos1& «M*
glmen.Hieronynius !j.un:'iiic;:i:(is, in !;m Ciiinirgia mTiii.!niccHcripi,i,Geliiero
rcfcrece,puIuercmhuiuslapidisinfracf.urisois;;! iiitriiisceuvSt cxttiiisceus ndhibitum
summopereconimendat. Potclt etiamnom:nati,&sciibi Ostcocolos pcr simplex L.
ctimwsisitoSj&itiJAj^sitnuncus^&iruncusrqu.irtdo^okicmliicriotitr lapis figu-
ramtruncatioslisostendit. Itcm Huostcos iionnu!Iis v(,catur,c|iiia pcibellc speciem EuoSets
oslisrcferat. Immodicitur eriamEriosteos;eumsubstantiam osseam cotnprehendar. em-dicaiur
B ApudAnselmumBoetium,prol;ocIitpiiic.s^i!ilr,t^us!egitur:cumpaaimapud Ger.
manosinfraclurisossiuniadhjbcatiir,iiiiTvtiimuiivoc;ircOniIr.iauin,qus>ii]am fraiii ossisragm
ossis formam ostcntet. ApudTheophiastim; (refetcnrePlitiioJIegirut Osteolithos, ksh.
. ejuasilapisolTeus. Concauuscstlapis^&iiictlull.ihabctfr abileuilinguicadhiTcntem, o/leelitbes.
ejux facile in liquorcmsoluitur; dum tamert aliqua speries huids lapidis intelligatur:
siquidemnOLiomneshanc mcdullam complect;:;!«[!■: ctcnim ;iliqii;t.'s:>li((itateiriin_*
partibusetiaminternishabent. Idcircoalicerhiclapisdicitur Holostcos,nempela-
pis totusosscus.ItemAmmolteos,nimirumossxare[!3iabricacuiT). Tandcm vocatur dmmojleQs
quoq,SteIechites,duni,suafigura, truncumarboriscxprimit.
DlFFERENTl/E, ET LOCVS.
VARIETAS animadtierlionedigna in hoc lapidum genere obseruatur.Namq;
rationecoloris,alijcandidi,nonniil!ilute],cinerei,&aliquietiamoblciiri
vistintur. Rationcsubstantia?, alijsunt solidi, &duri, alij interiorem mate-
riammol!iorem,tanquam mcdullam habcnt, Ratitine figuia: ,alij iunt fistulosi, alij
truncosarbotuma?mu!antur. Horumomnium,neciionIocinata]isGeliietusmeininir,
Siquidemrepra:!entancesspeciemoliisinrlumitK-Cracouia;repeririscripsit. Fistulo-
sos,candidos,vcl cinerei coloris.in locis arcnosis Palatinatus, HaHi;eJ& Marchia:
Btandcburgica-obseruauit. Solidosverd,&asperos,colciris \tgilla;,iii Misnia con-
spiciaiTcruit. Rationeodoris,aliquarnvarietatcmhilapidessortiuotssr. Nam Ges- odortapL
iierusprodit sevnumperrracfasse,quiod:>reinmaliCydonij spargeba't,&liiigua:ie. Ssqu»lis.
uitet adha'rebat. ldcm Autbor tradit sedonoaccepilse ;'; qiiodam l^m-niacop-LO Au-
tuerpitealioshuiusgeuciis ];ipit!<:sLr;cntcs,quoniatn fricati odoremossium adusto.
rum,vc!vriiia- veteris emltteoant. Qtiapropternone[tmiranduiTi,iiiionnuI]i suspi-
centur olim fiiiiTeossa, qua-, trac^tu temporis,in lapidcs fucrunt tiansmutata.
AnselmusBoctiusdclineatastiesproponitdirferentias. Priino monltrat lapidem
DossivstosimilemjCUinparuisforaiiii.iihiisin ruperficie,eum intusspongiosaniossiscbm- Lib.%.dt
pagemhabcre videatttr ,non sccus, ae siciscc os in lapidem connersuiri. Hic lapis at-Af*f**34:
tritusosvlcuin,velvetuslotium redolcrc dicitur. Seeundam ditferentiam ossendit
csTeformam ccuncoTUm arboris: propterea tlomen Stekchitis ptomercri asTeruitfcum
?eA5£0;Grj-;:c-;!tiuc:i.Sc,:-::>;>!:;iti;r. Propi Hesdebiiiyji n , & Lciijns $;:x!inia? ,necnort
inSileiiainucniri tradit. Cuinautcm hielapiscftieat i:i ioci.sarcnoiis, aThoma Era-
stOjBoetiorcfcrcntc , lapis labulosus nuncupatur. C:c.'eit pcr arcii.-.s iorma ComI- t,npisSabn
lij,interdumbi,achijcrr.'!;tl.:.ii;)i:,& ctmi piin;;:.:! i terra CTumpii,iri.ibiliscsi jdcin-i0rus „HJ_
! de pauIatimmagis,atqticma^!sduFclcit. Boctius similctn lapidem fotma trunci in/,s.
piciura oslcndit ;seribi;<!.;i::i;,i[;i!inioi!o in arcnssad iiishi pIanta?augeri,nomenque
abossibus conglutinandis sortiri. Quandoqtiidcm,dnm ha-c plauta erfoditur,eius
ramiosTciimieniHi!tur,quoruu]p<)stc;i ■ushiJs-osrii paucisdicbusfcrrumiuarcpcrhibe-
tuf.InsupcrAusclmusIiocuns tci-ti.-jn ;i;%i:at diifcrcnii;L:« ,&dcliiieat l;!pidcm,qui
■ neqj arenosiw, nequetcneus, autfriabilis est,scd totusossiiimilis,&solidus odorera
Ggg a conuj
loading ...