Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 642
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0648
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

542 Vlyssis AlcVouandi

Nupetoruroappellatur. Hodie etiam aliud emcrgit Cinnabrium,nouum Cbymiuu. g
rurn 'nucntum,quod a superioriMinio, ratiohe mareriar, facu'Itatis*,atquilnotn'.
nis,maximc discrepat. Hoc enim non Minium dkirar,sed ab ipsis Cinnaprium,
& Cinnabrium.vice Cmnabaris, & arte fit adeo pulchrum, &naturali Cinnabari si,
mikj vtdiJficultervnumabalterodignoscarur. Nihilominus Vitruuius docuitra.
tionemcognoscendi Cinnabaris facticija natural i, cuiusin Rubricaantecedenri me.
minimus,
L O C V S.
EX Hispania solereMinium deferri Dioscoiides retubt. Itcm lustinus Minium^
MinioHispaniajssuuio nuncupatum voluit: cuin, testibus Plinio, &Trogo,
Hispania,nu'laregioMinijfcracjormueniatur.Vimiuiu3exColchoafferridi-
uulgauir. Pr#stantilsimum tamcn est.,quod cx Sisaponensi rcgione Bctictfaduehitur. p
Quapropterkgiturapud Cakpinum , quod Sisapusest oppidum Hispania: lieticx
MiniarijsiVlctaIIisceIcbcrrimun],EtenitnMinium,testePlinio,ibinonej:coquebatur,
. ___ veJpersiciebatur;scd,venasignata,Romamalkrrebatur.IubanasciinCarmam'apr&.
Mm st- didit,&Hermogencs, inAethiopia, sed neutroexJocoadnosaduehitur, necfere
aliundequamexHispania. In supcriotiGermania,vtnotat Encellius,exauthorita-
te Cordi,ad Rhcnum Ebeiborgi, & Schombachi, magna Minijcopia reperitur. In_j
Mismensibus antem fodinisvcnailliusgenerisMinijobseruatur, quod olim apud
Romanos tanti pretij fuit. Tandem inHydria monte,Matthioio authore,exHydrar.
girijfodinisMiniumeruitur.LocaatitemMinioredtmdantia.temporeiiiiiiuinfaciie
cognoJcuntur,dum niues huiusmodilocategentcs, ruborc inficiunrur.Quocirca, ce.
lebrisiJIe Homeriinterpres Eustathius,qnibusdam in locis niucsobieruarirubrasas.
seruit:ideoq;iIlaJoca^7wJicognominarivoiuir.
FACTICI^ CINNABARIS °
conficiendi ratio.

QJ

>V IDAM partemaiquakmargentiviui.&sulphuris igni commiscent: sic
cnimillicoHydtargyiumexringuitur. Alijrecipiuntnoucmvnciasargcn-
"viui,&vncias duasiulphuris citiini ,exqtiibus in vase simul permixtis,
vioictia ignis,ad pattem iuperiorem vasis iublimatori' ascendit materia,
qua: vocatur Cinnaprium. Aiij vncias tressnlpliuris nouenaiio ponderi argentiviui
addunt;hocqspondusvtplurimum obscrnatnr. Pratetea alijextinguuntljbrain_j
argenti viuicum vncia sulphuris: Quemadmodum alij vtuntur alijs nie
variaseorum intentiones. Id autem quocunq; morio concinnatum, vi i^
Attns '«m- Pra;terDiodortimEuchiuiireu], quiverbafackiisdelapidcphilosophko,diucr
dus «j«s- a'J a,iJs>& etiam absque igne,aisignauit rationemconfkkndi Cinnaprij, immoc
ciendi Ci- dosiingredkntiumabalijsdiueiia. Etenim recipit librasdtiassiilphurisrriti,&
Baprj/, bramargenti viui,omm'aq;supra tahularomarmoreamseorsim coiiteri jubet,doncc
ita extinguatur Hydiargyrum, vt nil,prartcr puluerem, appareat ; quem inampulla
luto diligentcrobiita claudit ,& Soli exponit, vt scptem dkrum Ipatio cxsiccctur.
Demum ,apetta ampuila, cinei cm in fundo, & Cinna prium parietibus adhwrens in-
ucnir.Nihilominuspotiorsuccedit Cinnaprijconfkkndimodtis, quicunq;iubiima-
tione ignifacta proccdir. Quiuimo vaiia?Cinnaprijopcrationesex varijs ponden-
busiiigredkntiumdeducuntur. Nam quando maiorsulphuris quantitasadditur,
Cinnabriumcoloremagis/anguineo accenditur,pistutisqsmagisconducit,& qtian-
do minor eiusdem quantitas (umitur, & argentum viuum superat, tutic ciiicacius ad
mcdicinaseuadit.
Nostris autem temporibns dnplex modusconsickndi Cinnaprij in vsu habetur.
Priraus est, quado Hydrargyrum in Catinum vitriatum, & sabtiiocjrcumdatum pro-
ijciunt,
loading ...