Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 645
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0651
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib. IV. 645
A Hincsortassis hodienobilcs Italorum matrona: sucumexMinio,veI Cinnabari sibi
comparares,adaugendammaicstartm, f.icicm iJ]ii;unt,vci vt tr.Joia: i.jc»(n5rubcdi-
iitm vuItuspiilcritudinisumma.'Iraliadscribunt)&nibi£ui](ijo;iis vsris snis a;;parcat«
DcinummtamsingularihonoreapudPiiscoserathocpigmcntigenus,& iuramenta ._
Imperatorisminio snbitt ibcrcntur; sie C^.ui.ici/enusrcfcrenteNouarinOjtccitat.Si-
iriilitcrnota; iIIa.-IibrorumfueruntM]i)iatiiIa',quasparagraphos coronidas,&aste- 't'1?'
riscosappcllant.QninimrJJibrorum titulihocpra?cipui>honorc afridebantur,vcmi-
nxodccoraicmur. Quocirca Ouidius alJocjucns suum libellumtristiumailoquiormn, ,
eiim miiiio indignum rcputauit, dum cccini t hunc in modum.
Nec tisulus mimo, rtee eedro e/triha notelur.
CIimetiamlegumtituIi,&prima;Iittera;riibrica,velpotiusMiniopingcbantur.Vn-
deIuuenalisMaiorumlcges 1 ubrasappellabat. Miniumquoq;in scriptura Volumi-
num Antiquorum, iuxta Plinij sentcntiam, vsurpabattir, quoniam clariorcslitteias,
vel in auio, vcl in marmore, vd etiam in scpulchiis rcddat.
B
DE LAPIDE SABVLI.
Cap. XXI.
'OSTEAQ^VAM delapide exarcnisminiaccis integrato egimus,
reliquumest.vtdealijsetiamcxmateriasabulosacSstanribus verba
faciamus. Lapisnicmediocritcrestpondcrosus,coloresubcinereo,&
in tenuissimum puluerem,ferreotamenaliquoinstiumento teritur.
Linguaradmotus, more pluriumterrarum,adhserereconatuv,scd suo
pondcre subito aucllitur.Tcrra; Crctensi est valde similis, & rameiu
multodutior ,quippcquiestlapis. Colorequoq;discrcpat,i)am in Cretacstcandi-
C dissimus, &inhoclapidesubcincreusconspicitur. Lapishic procuidubio simillimus
cst sabuloso lapididescripto aThoma Erasto, quieleganrissimum traflatumde illo
composuit. Ettnimomni ex parte illi rcspondct, cuius niarcriam Sabuluin minutum, Mattriala*
tenue, purum,&acalido pingui,& craiTo vaporeconglurinatumesTe tradidir.Idcir- pidis.
c6 Sabulum abhuiusmodi lapidibus impmi aquarum, qui saxa, & Iapidesfrangir,&
comminuir, pcr llumina dcfcrri, vna cum Gcorgio Agricola existimamus.
GENVS, NATVRA, ET LOCVS.
VNIC V M tantnm huius lapidis genus haflenus obseruauimus,neque aliud
abalijsobscruatumcompcrimus. CommendaturaThcma Erastoalbidior,
&durior. Scd huiusmodi lapidesralemnatura"adipiscinequeunt, nisi Sosi
exponantur, quoniam tunc duriorcs, &candidiores cuadunt. Inueniuntur tales
Dlapidesinlocis sabuiosis, neque vsquam alibi. Thomas Erastus prope Francfot- iotsJWi.
diammagnam essecopiam scnbit, & apudPagum, quem Ripam altam nominant t^ls
eis Rhenum, additq; se intellexisse non procul i Villa Schuuazingen, & prope^j
IgeJseim, & Latinoburgumcamposesse,qui plutimoshuiusgeneris lapillosprodu-
cunt.Nos in Sapina Bononiensis Agri ssuuio duosobseruauimtis ex Montibusnostris
atenati ;s ed delatos.

■w.as»,-w
loading ...