Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 651
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0657
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.IV. 551
A titis quodamsnodo rotundi. Etenim natura, in procrcando Jiocgenerc Japidum, mi-
randum in modum ludit, vt Leitor in propositis iconibus conspkari potest.
L O C V S.
IN MetallisfetrariJ5,sopiusaureminproprijsHjmatitesinueniturino;uocumq!
autcm loconascatur,ibidem quoq;saxa rubra, & tcrraeiusdem coloris obser-
uantur.Idcirco Dioscorides in Rubrica Siuopide inuenirr tcstificatur. Locictia
natales Magnetis liabent Hamatitem, cum inter hos duos Japides maxima cadatasn-
nitasjhocqucindedignoscitur.quoniam cxMagnctc cornbusio Haruiatites resultat. Llkl6-°-
NasciturquinctiaminvltimaAegypto,&Babylonia, vt scribitlsidorus. Hndie,ex "£'■%■
PliniOjfodina;Africana;,Hispanica',&Gcrmanka;copjosumhabcnt Hsmatiremj,
B quamuiscoIorediscrepet:nigcrcnimcsl,quiexGermaniatransportatur.Matbodeus
quoq;locosnatalesHa;maritjscnumeranscanirhuncinrnodum.
Asrks miltts &m,/id& Arthtopcs, Arabcsijnc.
DeindeManhiolusinterhicIocamemoratpra.'cipueHirciniamsyluamtanquam_j
huius lapidis fctacilsimami prctcrea in Italia Agrum Brixicnscm recensct.Nos aureiTt
non debemus omitrcre Iluam Italia; insii!am,ctim ibi in mctallis fcrri huiusmodi lapi-
des producantur. Veriim quidem est,qudd pcregrinisbonitate cedunt. Sunt ctiam_j
qua;dam iocaapudGermanospeailiaria, qua;lioclapidercdundaiit. Quamobrem
ConradusGcsneius, & AnseJmusBoctiusscripscruntnasciin Cheruscis Norrhusia;,
in Saxonia GosseilariSjjn Sudetis montibus, Anucbergio Salueldia;, Salburgia;,
&Sena;. «
DENOMlNATA.
c
OCCASIONE Hsematitisnobisscseossertconsiderandus alius iapis,qui
intergcneravitrinaturaiisaPlinioreccnserur,&abeo Ha?matinus nuncu- _H&naii-
cuparur. Nomenautemhocinuenir,atitquia Harmatiti sir similis ,autquia >!»sl<>pi$.
totussitsanguineocoloreresertus, !jncis,seufibrismaioriexparter.clis,colQr.atro.
Huiusanguiii»slarvitiisunracuri:quapropter,iuxtasententiamPIinij,intervitraj ■C'**.&M
fuii repositus. Verba autem PJjnij Awt ha-c. Ht cx tinctura: gcnere Obsidianum ad es- l6~
caria vasa, & totum rubcns vitrum, non translticclis Hxmatioumappeilatum. Hicma-
tinumhunc AlphonsusPansaFerrarieniisMcdicus celcberrimus, & letum natura-
liumdiligensinucstigator doclissimo Vlj'stiAldiouandoolim impertituscst.
M O R A L I A.
D
NE morum intcgritare priui videamur,qu« de Hxmatite ad morajcm do(st,ri-
namspeistarepoisunt,adderchuichistoria'staruimus:quandoquidemHa;ma-
titesadcoteniattritussanguineumcolorcniicddit,demdcdoloresoculorum
sanat, ssuMHiivcntrrscohiUr, i;tii)u>Scrpen(Uii]occurrir,S:omnemsangtiinissiuxumC^.lj.
coercet. Hiclapis, indo&rinaniorali,tanquamChristisymbolumsummipotest.Hic
enimadcotempau"ionisattiitus,sanguincm fudit:cum in primo passionis exordio
apudLucamlegaturi&sudorciusfacluscstsicur gutta;sanguinisdecurrentis inter-
ram. Primitits fluxuni ventris, ncmpc morbum libidinis plurcs in exkium trabentcm
ianatjdolorcmocnlorumlnuidia; toltitjclus serpcntinosdetracfionhcurat, &Su-
xumsaQguinis,nempefa.'dami!lamvoluptatisirioineiitajttCae titillationcmcorpusin-
dignismodtspo!]uentcm^ppriinit,&eJiminat; pmeati,e
Aiiter Hamatitcspatienti^&abslinentioicritasiimilandusj&fadavoluptasper^Wo/Bj».
lii a ssu-
loading ...