Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 653
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0659
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
MufeiMetallici Lib.IV.

<?5J

■Ii

A InchirurgicisetiamoperationibusTheophrastus Paracclscis mirabilc pt-esidium c
Ha-matiic parat hunc in modum. Hawatitcm cum bolo armeno luteo 01 ien tali,addi-
toarqualiaceto,&gummi TragacanthcK in pastilloscogit,quosreucrberat in calcenj,
■CxquaAlkaliextrahit, peraquamplanEagi^iSjrciicticistaicinatJoiiibiis.&iliytiVio-^,^^
nibusad libitum. Ad finem Conciliatormonct scriptumesse in libroRegiiniPenn-j.« „it
'rum, Ha>matiEemhabcntcm sculptam iconetn hominis gcnulkxi serpente cincci, cuius eM .
'caput dextra,& caudamsinistra tencat,gestatuminannulo aureo,cum radiceserpen.
tariajjesseprjEstantiiTunumaduersusvcncnaprKihuniensmcdicameiitum. Cauerutn,
Haimatitem absq; tot imaginibus naturalitcr id prajstare polle opinamur.
VSVS W VARIIS.
rSlD'OR VS narratMagosdehoc lapide aliquid promittere adcoarguendas
Barbatoruminsrdias. MyIiusquoq;affirmathuiKlapidemgestantesafetuore__» £/.,_,(._■,
nlardi. Itcm,cxMatthiolo, suffitu liuiuslapidis, sicuti,& myricat viridis,
murcstug3ntur.SimiIitercodemfrugesaduerlusCicadas,&grandinemcuslodiritra-
duntur. Attificesilli,quiferrumauro exornant ,'id sine Ha;matiteprastarcnonpos-
sunt.Quandoquidem i!Io priusaurcas brastcas isi ferro firmat, deinde poliunr,quem-
admodumlnauratoreslupimtm,vcl caninumdetitemadhibenc,sed HaMmtitem du-
riorem tanquam praistanriorem cligunr, & ex illo coticulas formant, qciai, instar fcrri
perpoliti, nitent, & sialteri coti duriori asfr iccntur.colorem sanguineu edunt. Metal-
larij hunc lapidem cum reliqua materia ci adnata iri serrum excoquunt. Piclores, &
quidamfabrilignarijHsmatite vtuntut-3d delignandum, quiabipsis appellatur la-
pis. Matthiolus tamen hunc esse legitimum Hgmatitemncgat, asfcritq; cJse faclicium
cxboIoArmcnavtilgari, & alijs imposturis.
3 DESMYRIDE.
CaP. xxw.
/BQ.VIVOCA.

V M Smyris tanquam durj/Timus Hcmaritcsconspiciatur,& ad cotem
aquariamaliqucm succum sanguineumrcddat,itautapudPliniuin—»
tcrtiumHsmatitisgenuscsse dicatur,quod Arabicufuitnuncupatum,
postHajmatitis historiam,dehoc vetba facercopcrapretiumessedu-
ximus. Primo' igitur, quoad nominisajquiuocarionem,Smiris voca-
quajdam Acthiopia.'regioarcnosa,cuiusAnscImusBoetius Li.i.deU-


lit, quando locos natales Magnctis recensebat. Illius vcrba sunt hax
D £/t,nimirumMagnes ,in AuhiopixSmiji^iia-vocasurregioaremjii, Neq; mirandum est,
fihoc vocabulum absq; y scribatur, quoniam apudcumdcmAuthorcm nomen etiam
lapidis, dequomprssentiaagitur.sine y legitur: cumautem Itali lapidem hunc
SmeriIiumnuncupenr,hocquoq; nomen a;quiuocuessecomperimus:quandoquidem,
apudBiringiitiumj,aliquodtorinenti nianuarijgcnusSmeriliumcogBominatur,for-
tassis aduritia materiar, cx qua intcgratur.
SYNONIMA. ET ETYMVM.
SMYRIS Latinis vocatur, quoniamgraicedicitur wtwsw,*$apoQssvi *'$<><, vela
tr«i;*(8,attcro,quoniam co gemma;atterantur ,&poliantur, velar^a» deter-
goihincSmcgmatadicunturpulueressicci, quibus mulieres cuti inspersis, fiu _
ciem detcrgunt. HunclapidemQfficina: Smirium nuneupant. Quidam Japidcm Smy- ^,
I i i i rilium
loading ...