Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 654
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0660
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
6$? ^VlyssisAldrouandi

, rilumvoeant, MarcellusPalingeniusSroerillium indigitauit. AiijOstraeitim Plinij t

* csse dicunr, Quamuiseadem voxapud eumdem Authorem, Cadmie etiamspecierosi,
gnisicetnigram,&ca?terarumsordidim"mam,necnonvulneribusvtilcm.

ArabibusdiciturSanbadegi,Alsciibadegi\SmerigiapudBeIlunenrem,Asasenben-
degjPandci2ario;Sembcdegi, &SmergiumSerapioni cognominatur. Italisdicitur
Smetiglio non sblu lapis, sed etiam puluis ille subtilior, quogemmarpoliuntur. Nam
quando aqua mistus, post politiicam gemmaram, colligirur, Spulcia nominatur, (]uia
sitinstarpuJtis,&tuncvendiniriIIisOpificibus,quijacraapoliun^GaIlisvocamcEs.
meris,&Esmeril,GermanisSmirgeI,

DESCRIPTIO, NATVRA,

&Lotus,

s

LAPIS hicferrugineusestJadnigredinemvergens.Estautem,reserenteIsido-
ro, lapisasper, & indomitus,omniaatterens, tanta;q,duriciei, vtetiamAda-
BUnti comparetur Omhibusautcmestnocislrmus,proprerciuocidianumapud
AnmiUatios,& Vitrariosvsum.IJlienimgemmassuas,quamuisduras,hoclapidepur'-

• gant,&deterguntiHivcr6vicreasiaminaseodemdiuidunt.Porr6smyrislapis,serro,
duritia, pondere, & colorenon est absimilis.

Quoad locumnatalem, Myiius scriprum reliquit hunc in Sarnia terra inueniri.
;Gcorgius Agricolain MetallisMisenorum argentarijs,Annebergi,&in alijsetia pro.
duciasseiuir, Leander, in historijs, memorar Iluam insulam,vbi pcnes radicemcuius-
dammontis, Smyrisadnatusbcrillistflbciitur.

VSVS IN MEDICINA.

6

i ALENVS huicIapMimagnamvimsbstergentemattribnitiidqiindecoIIi-

- gcrevidetur,quoniamDaOyIiogIyphi,idcstannuloriimscalptoresedfa!lici-

■ rervtancur.Quamobremaddentcsj uiosreddendos,huncpulueremextollitj

Cimitntru ^am mqnit:Smyris habet qu;d acre,& propcerea nonnulli ipsum miscent vrencibus,

remedmm &"ccantibuscompositionibus,&:potjllimum ijs,qua;gingiuashumiditate flaccidas

curant.HscautemomniaGalenusaDioscoridemucuacume/recredimusicumieKCUS

vtiiusq; Auchoris sitmanifestus.

V S V S I N V A R I I S.

AD omnearmorumgcnus,&ad vitra SmyrispalTimadhibecur, Primitusin
poliendisgemmiscoArcificesvtuncur. IdemPJiniusrepetit,quinon Smy-
. ,... ridem,sed Ostracitim vocauit: ha-c enim veibahabcc. Osirat'w,siucosiracites H

*8tesiattttditrior.tltera Athatx sin.ihs,>,:(/q:tid aJmhspt./tinr.i pi..gut(it-,dttriortsmeitei
mffvh,vt4i*pm.mxfr4gmtmKeiHssiaIpar>twAi&tyh'^hpi$zbA^
inpuluerem,instarseminisPapaueris, &etiamminijtiorem,&,additooleo:vc!aqu3
ad opus trahitur. Sic enimomnesgemmasfcalpunc, vno Adamante exccpto,quiada-
«".antino tantumcs India a Lusitanis allaioscalpi potest. Quando igiiur Opiscx Ia-
spidi, vel Crystallo plurcs angnlosad 01 natii impertiri desiderar,puluci emSmyridis
orbi a?neo in plumbei locum posito inspcrgit, modo hanc,modo iilamgcmma;sacienv.
eiadmouct, donecangulata euadat.

Postmoduminpoliruraatmorumcuiuscumq>generisSmyrisc5mendatur,&pra?-

sertim ad loricas annularas emundandas,& ab omniiubigine liberandas.Etenim-*

puluis Smyridis vna cum loricis in vase rotundo imponitur ,quod srequemi roiatio-

Loriuqup. necommouetur:sicenim hincinde iaclata lori'ca,&Smyridis puluere ptraimulos

modottrgt, skpiusdecideiitc^pattesqiilliusanricantejicaloricaabstergicur,vcnouaessevidta-

G

k
loading ...