Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 660
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0666
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
55o - VlyssisAIdrouandi
GENER.ATIO. ET LOCVS.
AMIANT VS, rctercntc Agricola, exsuccosuigenerisresulrar: idcdq; vna.
qua;q;pars Amianti cst Amiantus, vcluri vnaqusq,- parsauri est aurum ,Pjc-
riusautem inter vcnasaluminisnasciscripsit, &densiorem veluti quemdam
carriIagincmintcri'pcigi,tanquammalorumgranatoruminrersepimcntum.
Circanatalcmlocum, Pliiiiusnarrar,ex mcnte Anaxilai.oriri indcsertisAadustis
India? Iocis,qua; ab imbribus nunquam madefiunt. Dioscorides in Cypro insula produ-
*',I^'s'I'ciaircruit,vbietiamhodiepropcAmiantuinmontemeruitur.SoiinusinArcadiainue.
niriprodidit. Langiusquoqucin Epistolismedicinalibus.hLmeJapidem inlocisau-
straiibus.&ininiuIisoriEtalibusnouiorbisminimcgcnerariasiciicrauit.PaulusVenc-
L.i.n<a<ig. tus authorest.in quodam montc regionis Chynchitalc, quc iuxta Aqtiilonem dcserto
M/.47. estfiiiitima^&magnoCamsubdita.eruiAmiantumlapidcmj&mincram^quamlnco- F
Ia?SaIamandramappti]antdiuisamiiicapiIlamenta,ii)staraiuminisschisticancscen-
da, vna cum terra , quam ampleclitur, & propterea Grici Gcodcm nuncupant. No-
stris tcmporibus,inucnitur in fcdinisSaxoma:, ite in Gcrmania Suaci ,in Noricime-
ta!lis,vtGcorgiusAgricola,&Encelliustcstificantur.IoaiineseriamBoterusrefcrt,pe-
nesCarystium vrbemlitorakm Euboea:, inora austraii (iram,obscruari Japidc, quem
vocant Amiantum,ex quouetoPrisci tclas texcb3nr. In Italia quoquereperitur,sed
adeoest. breuis, & fragilis, vt neri ncqueat; hinc fit, vt proaluminc lciOili, vel plum<e
vendaturproellychnisadiucernasformantlis.
DiFFERENTl£
11C lapis,ratione coioris, & loci natalis, est varius, namdelatusc Cypto fu-
sciest coloris; quamuis fila ab iilocxtracta aibiccnt, alibi veroeit altcriusco-
■ loris; veluti cst frustulum,cuiusiconcmdamus.Itaq; prima fronteduaspoiui- **
musailignaredisfercntias. PrimasreiictAmiantusinCyproerutus,queiiiabsq;nimio
Amnmtns ^QK f;|ant, Eienim vcnai longislima: ibi obseruantur,qua- Ianugines,instar Gossypij,
cJtn' emittunt. Ad alteram dinerentiam rcduci tur Amiantus noster communis, ab omnibus
flospetra; nuncupatus,& in illius iragmeiuis aiiqua capillamenta colJiguntur,quKad
fiIumrrahipoiruiit.Quaiidoquidcmvbiiuntminereiio(tratisAmianti,ibiquoqimate-
riainstar Bombacisobseruatur, quar proculdubio netiiis cst. Ideononcst mirandum,
ii Antiqnitashuius filaudi rationemnon docuerit,cum manirestarium euaserit, ipsum
neriad modumlini. Sed iiuiusmodiAmiantusinuortris pbarmacopolijsseruatus,est
adcdexsuccusj&inpuluercmferercdactusjvtadhuiuiiiiodiopusminimeidoneusesse
vidcatur. Hoc in locofrustum Amianti lapidisdelineatu damus,Cyprio valdesimilis,
&diuisibilis jncapillamcnta,moieaIuminisiciinlis. Erarhiclapiscoloris argentei
insplendorcradiansj&fibrisjinstarligni^densisconstabatjitautlignumlapidcumvi-
deretur.Piiigiunquoqiincadcunabi.llasubnLimcroi.namsubnumeroi.oIt;e[iditur H
icon Stcatitis,de quo in subsequcnri capite vcrba fienr,
Anonnuilisassignaturqua-damAmiaiitidiiierentiajquamEntaliumvocantj&Col-
F ,. ligitur in Sabaudia sub nomine Auienti dulcis,corrupto nomine,ab Amianro ;Est au-
• tcm,stnon Amiantus,saltcmAmiantocongci)er;aJbicatenin),&nitetinstarpo!iticbu-
Amtnsnm. rJs> £st a(J[em frjabilis, & in fila soiubilis,qua; admodum Junt fragiiia. Encellius quoq;
narratlapidem Aniianto congcnerem in iodinis Germania; obseruasscj quemGerma-
nilingua vernacula, argentumidium nuncupant, vcl quia, moreoculorum telis,ra-
Li.2-t.tg. dietjvel quia prorsus sit imuilis : putant enimigiic consumi. Encellius tamen inflam-
mis, instar lapidis Amianti,minimeconsumi tradidit, sed rautunioddpurgari,&alium
coloreinassumere.
Nos quoq;duos lapides Amianto congcneres pcrtra&iuimus, quos in hac tabella
delineatosrepra-seniamus. Subnumcro i. cstlapisAmiantoalbo,&nigro congcner.
Hic enim Amianto legitimo maximcaiiimil abatur, sed, proptcr intignem duritiam-»,
Jina-

Hi
loading ...