Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 660
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0666
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
55o - VlyssisAIdrouandi

GENER.ATIO. ET LOCVS.

AMIANT VS, rctercntc Agricola, exsuccosuigenerisresulrar: idcdq; vna.
qua;q;pars Amianti cst Amiantus, vcluri vnaqusq,- parsauri est aurum ,Pjc-
riusautem inter vcnasaluminisnasciscripsit, &densiorem veluti quemdam
carriIagincmintcri'pcigi,tanquammalorumgranatoruminrersepimcntum.

Circanatalcmlocum, Pliiiiusnarrar,ex mcnte Anaxilai.oriri indcsertisAadustis

India? Iocis,qua; ab imbribus nunquam madefiunt. Dioscorides in Cypro insula produ-

*',I^'s'I'ciaircruit,vbietiamhodiepropcAmiantuinmontemeruitur.SoiinusinArcadiainue.

niriprodidit. Langiusquoqucin Epistolismedicinalibus.hLmeJapidem inlocisau-

straiibus.&ininiuIisoriEtalibusnouiorbisminimcgcnerariasiciicrauit.PaulusVenc-

L.i.n<a<ig. tus authorest.in quodam montc regionis Chynchitalc, quc iuxta Aqtiilonem dcserto

M/.47. estfiiiitima^&magnoCamsubdita.eruiAmiantumlapidcmj&mincram^quamlnco- F

Ia?SaIamandramappti]antdiuisamiiicapiIlamenta,ii)staraiuminisschisticancscen-

da, vna cum terra , quam ampleclitur, & propterea Grici Gcodcm nuncupant. No-

stris tcmporibus,inucnitur in fcdinisSaxoma:, ite in Gcrmania Suaci ,in Noricime-

ta!lis,vtGcorgiusAgricola,&Encelliustcstificantur.IoaiineseriamBoterusrefcrt,pe-

nesCarystium vrbemlitorakm Euboea:, inora austraii (iram,obscruari Japidc, quem

vocant Amiantum,ex quouetoPrisci tclas texcb3nr. In Italia quoquereperitur,sed

adeoest. breuis, & fragilis, vt neri ncqueat; hinc fit, vt proaluminc lciOili, vel plum<e

vendaturproellychnisadiucernasformantlis.

DiFFERENTl£

11C lapis,ratione coioris, & loci natalis, est varius, namdelatusc Cypto fu-
sciest coloris; quamuis fila ab iilocxtracta aibiccnt, alibi veroeit altcriusco-
■ loris; veluti cst frustulum,cuiusiconcmdamus.Itaq; prima fronteduaspoiui- **
musailignaredisfercntias. PrimasreiictAmiantusinCyproerutus,queiiiabsq;nimio
Amnmtns ^QK f;|ant, Eienim vcnai longislima: ibi obseruantur,qua- Ianugines,instar Gossypij,
cJtn' emittunt. Ad alteram dinerentiam rcduci tur Amiantus noster communis, ab omnibus
flospetra; nuncupatus,& in illius iragmeiuis aiiqua capillamenta colJiguntur,quKad
fiIumrrahipoiruiit.Quaiidoquidcmvbiiuntminereiio(tratisAmianti,ibiquoqimate-
riainstar Bombacisobseruatur, quar proculdubio netiiis cst. Ideononcst mirandum,
ii Antiqnitashuius filaudi rationemnon docuerit,cum manirestarium euaserit, ipsum
neriad modumlini. Sed iiuiusmodiAmiantusinuortris pbarmacopolijsseruatus,est
adcdexsuccusj&inpuluercmferercdactusjvtadhuiuiiiiodiopusminimeidoneusesse
vidcatur. Hoc in locofrustum Amianti lapidisdelineatu damus,Cyprio valdesimilis,
&diuisibilis jncapillamcnta,moieaIuminisiciinlis. Erarhiclapiscoloris argentei
insplendorcradiansj&fibrisjinstarligni^densisconstabatjitautlignumlapidcumvi-
deretur.Piiigiunquoqiincadcunabi.llasubnLimcroi.namsubnumeroi.oIt;e[iditur H
icon Stcatitis,de quo in subsequcnri capite vcrba fienr,

Anonnuilisassignaturqua-damAmiaiitidiiierentiajquamEntaliumvocantj&Col-

F ,. ligitur in Sabaudia sub nomine Auienti dulcis,corrupto nomine,ab Amianro ;Est au-

• tcm,stnon Amiantus,saltcmAmiantocongci)er;aJbicatenin),&nitetinstarpo!iticbu-

Amtnsnm. rJs> £st a(J[em frjabilis, & in fila soiubilis,qua; admodum Junt fragiiia. Encellius quoq;

narratlapidem Aniianto congcnerem in iodinis Germania; obseruasscj quemGerma-

nilingua vernacula, argentumidium nuncupant, vcl quia, moreoculorum telis,ra-

Li.2-t.tg. dietjvel quia prorsus sit imuilis : putant enimigiic consumi. Encellius tamen inflam-

mis, instar lapidis Amianti,minimeconsumi tradidit, sed rautunioddpurgari,&alium

coloreinassumere.

Nos quoq;duos lapides Amianto congcneres pcrtra&iuimus, quos in hac tabella
delineatosrepra-seniamus. Subnumcro i. cstlapisAmiantoalbo,&nigro congcner.
Hic enim Amianto legitimo maximcaiiimil abatur, sed, proptcr intignem duritiam-»,

Jina-

Hi
loading ...