Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 665
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0671
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

Mufei Metallici Lib.IV. 66<,
D E STEATITE.
Cap. XXVI.
i VONIAM inantecedenti capite,rjgur3StcatirisIapidisvnacuBi
' Amiantofuk deIineata,consequenscrat inprxsenci, nonnullabre-
uiter dc illo in mediumafferrc. Hic enim lapis valde iimilisest Gala-
ctici,Thyiti,&Mclititi,de quibusvcrbaiicntinsiibscquentibuscapi-
tibus. Mollioresthuius.lapidissubscantia, quia scbo assimilatuwnde
cn inuenit: cum r*ar>, apud Gr£Cos,sebum exponatur. Est duriu-
iculus hic lapis1, colorislulci ad rubcdmem tendentis. Si supralignafricetur,iniiiis
albaslineasrelinquit. Adhoclapidisgenusnonnulli terramsaponisiefcrimr. . -
D E G A L A C T 1 T E.
" Cap. XXVII.
JE Q V I V O C A.
js. ON essi indubiumreuocandum, nomcn huiuslapidisesse arquiuo-
iijquoniamSmaragdumalbisvenisconspersumnomiulijGalaCli-
{ temvocant.PrseterquamquodGalactices PlinianusadMorochthura
J Leucographiam, &GaIaxiamGaleni,& Dioscoridisreducenduses-
j se vidctur,no ad enmlapidem,de quo in prsesencia agicur. NamCc-
salpinusobstruauit huncaPlinioincer gemmas rccenseri,&vnius
coloris la&ei esse: cumtamen Dioscoridescolorcmciuereueiattribuar. Quapropter Lii- ;-e
iureoptimodubicauit Hermolausllarbarus, an hunciapidcm,aii veroab hocdiuer- w&
sum intellexerir. Sunttamen,qui conanturPIinium Dioscoridihuncin modumcon- .
ciliarc, diccnees Plinium spcctassc succum lacteum, qucm dc sc lapis emitcit,aquo
nomcn inuenit,quaIi,totus (it naturie iaCica-,Dioscoridem vero indicassclapidiscolo-
Fem,quiprimafacicnobisscseoffcrt; est enimcinereus: lic cnimlapishica CKterii
dignosci potest.
SYNONIMA, EORVMQVE
ETYMVM.
lVONIAM hic lapislaaeumquemdamresudat succum, ya^affilHDio-
* scoridi,ncmpeGaIasiitcsvocatur,avocegr;eca, ?:<'Aa,qua; Jacsigniricat.
H.hjiislapiciemiaCtiJerumindigitat.Aristotei«autcin,inlapidaiio suo,Ga-
hricidem,&GaIamcr.idcmnuncupauir. Alij ]a;r.ariumiapillumdicunt.So-
Hnusscriipnlumatrurasuccialbiindigitauir. Plinius, pra?terGaIaClitem,Galaxiam,
leucoga;am,leucographiaii),&syncphytemappc!hi-i tradidi;. Quibusdamcineri- Ltismns
ciussapisdiciturjquiacxrnuiccuscmcicumcoioicn! praise krar. Ir.cini.ipis hCteus,- lipis.
proptcr succum candiduui, ijucm coti attriiusrcddit, vel quoniam huiusmodi succus
iaporemlaCtishabeat. Noudesunt , quilcthcumlapidemdixcriiir, quoniam prste- . ■ •
ritairialainobliuioncm ducat, ecymoiogiasumptaalethc rluuioapud infcmas scdes Za/"J *-
dilabente , cuius laticetn^si ejuis gustauerit, vrfabulanturPocrar,pMfteritoru'n_j ttpni-s**-
omniutnobliuisciutr. HucrelpicitLucrecianum illud. **•
■Shmb iuxw !a ii\ s: .ir c;i;s ;>;>■■ .uwiir nmais,
Sttpernissv! sr.m.x tsi) d;;;!»; ciirtsra venis. ■
.KU $ Aca-Nr-J.
loading ...