Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 666
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0672
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
(555 - ViyfsisAldrouandi
Arabibus,vtIegitur,apiKi 13c!luncnscm,vocatur HeginoIebeni.LconardusPisau-
Knsiss'atcrurarmnnullisGraphitcm,Galbareiii:&Anadiiiemnommari, sedha-cno-
minabarbara, &corruptaesit;videntur. Germanicognominant Milchstciii,nempc
,_, 3apidcmlaclis,noirriiartorcs,in deiignandii vcstibus,supra pannosilloir.uur.ur lin-
guamadcfaclo, &lineasalbassupra pannos ducunt, &perram Romanam appel-
Jant.
DESCRIPTIO, ET NATVRA.

G

\ ALACTITES cxDiosconde,&GaIcno,vtrcipsae(sedignoscitur,cinc.
reiesicoloris,&fepeeiiatnnigiiisaporbnicinestdulcis,quinon iiaatfatim
inmorod.dir. peri'en.titl>r»cjttCrpautejduIccdosescofscnin Melitire lapide,
esttamcrHactmenrcmGaknijOalaiitiicduUiorinanibicIapiSjcliequoagimus.tiiO'
ratur, succij albuni ad 1-clr's s.iporcmreddit.Quod Marbodeus exprimit his vcrlibus. f
Hti/ieUjiiaiH, liinret simiUm,GaUelidadteitnt.
Et.pauloinferius.
i.atlisdaifitteumtristshBifLfafmm.
Aerius,scrmonprimo,Ga!aSire!!i vrorochrhoconsirnilemcolorcm, subuiridem
habere,Iaitcumq;succumremittcrc,& kucographidealbioremelseicribit. Pra:te-
Cnp.i2. reaSolimis inPolyhistorc,atrum scrupulum lucci albielsctradit.GeorgiusAgrico-
la,quiinhaccoguitioncma:(imeexcc'iir,voJuite/reIapidC-, quiex saxocalcariona-
sc.uur; colore cincrco,& attritnsihccumhdeum, & dulcem rcddar. Habet insuper
hjc lapislioc a natura insitum,vt nxrcm pcrturber,ii diu in orc dctineatur, euiuspro-
,. -. prietatisnonfuir ie^aru-sM^rb j.xu.i.iiiimcccji.iihuncinmodum.
rbt scriti-1 ,=■ , . '
Sed titrbat m »11 ■■■■.. /■" '■>/ is in ere l/qxejeat.
Dcmum trituscum aqua custoditur in pyxide pltimbea, propter vimglutinosam, qu*
potitur;vndecognoicjmusmtximamcjjmplumbohabereconuenientiara.ltemtem-
pcrarashabciprimasqualit;Ui-s,propr.cr dulccdineni^vtauthor cst Gaicnus. Q
DlFFERENTljE,
Lae Lunx «r fj noc ]apidis gcnere nonnulli rcponunr illum lapidcm.quem Gesneruslac lun*
quidfa. . | appe!lauit,& JD alriiliinorum quorunidum montium Hclueticorum speluncis re-
JL pcriri asseinit, vt Stochomij, in Ditionc Bernenlium,& Palarini Liiccrnensium,
Nam in ipccu quodani per iummum monrem, tornici adluTensnascirur. Subitanria
t& quxdaiii ti!n;:o!a,fri;.-.bil:s, ;ilb:i lcuisJlina., q.;iam fungum petrcuvn, vel agaricum
saxatileappellatEoetius. Incola:linguagcriuanica Monmilch, riempe lacLunarco-
gnominant. Est cnim substantia a-lba, & fungosa,:en qu.i raiis lapis concretus eiTe_»
videtur: ii taoicii nomen lapidis merctur. In aqualocitus ei colorem iaciis imperti-
tur, insipidiisisi,&a!>sqiMorsusia-:i.r. Ni.llain cd iiHiciiiuiralpci-k.iSjsed rotuscum
saliuamandcniis liquclcit,pra:scnim si fucritmollis; namaliquan !o crastuieciani, H
&asperinucniiiir;icdtimciin.naturus,'S;crudusest;ideo.:i; odorcctiam caretmamq;
coclionem,&pcrfec>ionemadcprus, aspcritatemamiiilt.&eolorcaJbus, pondere_j
leuis.&odoiegratusredditur.Videturauteiiinaturamlapidum Holoiicorum imita-
ri,quiinPalatiiiatueffodiuntur, dequibusin capitcde OsteocoIIo vcrba fecimus.
Quonra«iatitcmGcsnerushuicattribuitillasfacultates,qua.'Gala:titicompctuntiid-
circoGalaAirts Vcterumappeilaripotuit, quando ramcn Jypideamduritjcmadipi-
Marga i». scitur,namsiinollior(it, potiiisad speciemmargerefcrenduscisct. PutarenimAniel-
ititrataeiiia mus Boetijs Morochthum, Galaciitem,& Mclititenilapidesnihil aliad cITl-, niii mar-
gaminduratam,qua:lapidisspecieniprarsefcrat.
Iam nostra intcrcit breuiter examinare ilias Gala.litis disfcrvcnrias, quasdiuturno
temporistracfuobseruauimus.Primusfuir GalaAirescin
cophai,ctim (inibusdam maculrs albicantibus, qui pannpaiFricat^rXlineas albas du-
cebat.Secundusfuit.Iapiskucopi:,vuiui.il;;uii;i!^iis,.i libii.&iuccmajaacuinred-
dc-

r-
loading ...