Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 674
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0680
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
674 „ VJyssis Aldrouandi
Quoad%ur3m,Gypsumaliasort]"turdiscrimina.Namq;aliudestgIobosum,qua- E
fcest Miscnumsubiufuirjj-ixiiK-rt^iiiijnigvisiiiacuJisinsi^nitumatitConstatesjcrtistis
qualecst cincrcum,quod Nonhusa;cruitur. Aut, instar Salis Ammoniaci,fistumesse
f videtur,quaIeMisenum,candidum,atq;viride obsemarur.
Quatuor Gypsigenera rcpeiiunturinltaJia, scilicetduodiaphana ,& totidcnu»
opaca.Priniumgenustransparcntiumestsimilefragmentisalumiiiis, autpotiiisala-
bastri^&vuIgdvocatnrO>o//^i),quasi,ca-paruminstar,conglobatum.Constatenirn
ex subtilissimis squamis: (ibs inuiccmcopulatis. Alterum genus cst squamosum,&ni-
gtosali)atq;albo alumini limilitiselTe videtur.
Hla verd Gypsiduogcnera,qua?non sunt diaphana,sed opaca,similiasunt Creta",
valdeq,serrara, vnum tamenalbicat jatq;paliescit,aJiud quemdam ruboreincum
pallore admixrumhabet:Quod rubrumest, tenacitatem partiapat,& in Agro Ari-
minensipotissimumproucnit jestq;adeo durum, vt marmor, aut quoddam Alabastri
genuselte videatur. CumauicmomneGypsumplerumq; duriIlimun](it,nihi)oniinus
jnThuringiajinterNorthusapij&Eldericumoppidumj&inSaxonia^intraiauHil.
desemioreperitur molle,&saccharo simile,& potiiis speciem rerra?, quim hpidis
pra;seferre videtur.Quandoquidem ita est iriabilcj vt digitisficile in pulueremre-
ducatur. Est etiam in Gypso, quod ssosappellatur. VeiercsChymista-argentumvi-
'' uumgeluconstricl:um,ncmpespisiatum,ctiamconder.satumGypsumvocabant.
L O C V S.
IN Apennino!taIiiemontepassimmult3?Gypsi vena? obseruantur,sedpra?sertim
inAgro(JononiensiinCoI!ibusSaniftiHaphaclisvuIgddic3:is,necnoninvniuer-
saHctruria. PliniusexJapidecoquiin Syria,&Phcenice, acThurijs retulit,
Dcmdeexterra,&quidcmsinnma eiuscuieparariinCypro idem Authordiuulgat.
Copiosaest Gypsi Aetolja circaThymphem, vnde jTymphaciu Gypsum appellaiur,
Nascirurpia?tereainmuIti$Germania?Iocis,vtGcorgiusAgricolatestificatur,&
potissimiim in montibus Misenar, qui sunt ad Salam, a pud Saxoncs, in Heldcshemio
vltra tnontem Mauritij, in Hircinia SyJuaStoJbergi. Itcm apud Chattos,inter Alde- G
dorphum,&Eschuegamoppida,nonproculabarccPilsteino.Rursus apudTurrin-
gos Northusa?, vbimuki Gypsei monics conspiciuntur,& apud eosdem ad Gotham,
vbicruituramontc, quemScbergumcognominant.ReperituretiamapudGallccos
citerioris Hispania? populos Rursus in Tharsalia, inMauritania Cesariensi, vbipos*
tusabeonoiiieiigypsariajinuenit. , . ,
TEMPERATVRA, , ,
&pra;parandifat-io.
s
a eft, & sicca, haberq; naturam conglutinandi, con-
'iiproptcrea Authorcsndnsine ratione venenosuiii
sj' ' qua? desiccandi virtuiem postident, hoeadiuiidljm,scribit habere Gypsum,qudd fa-
cultatissitemplastica?, quiaJapidesdtinaccratum. Quocirca commiscet i;smedica~
minibus, qua?sanguiniseruptioniaccommodantur. Deustuinnonajqucemplasticam
virtutem habet. Ca?teriim tennioruincst paitiumj&vakntiusdesiccatdmmdreper-
cussiuum facit Galcnus medicamentum, pra?sertimsioxicraro maceretur.
Gypsum fa&iciuro sic pia?paran t. Partes integrasmontium perforantterebra,ad
crassitiembrachijhunianijJougitiidiiiequmque cubitorumj quibus pcrfdratispu-
Gypsumsi- iuetem pyrjum inciudunt , & foramjna obstruunt, rursusquc aliud forainen ex-
Sicium. struUnt,sjguraquadrata,rres dodrajitcs, longum , & Jaium vnum; quodiigno ro-
tundo ocdudunt,ne pyriusilJepuJtiis venro aufcraiui-, deincepsapposiioigi:e_J,

NA T V R A Gypsi frigida eft,
stringendi,&pr.i?focandi1p:
,.,„,„ esscarbitrantur.Galcmis.rat

r-
loading ...