Aldrovandi, Ulisse  ; Ambrosini, Bartolomeo   [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 675
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0681
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Mufei Metallici Lib.1V. 675

inquocanaliculusclteopuluerc plenus.maxiuiestwpitirjat^,.
-eacccnditur,&tUncmontiumpartcsdcssruuntur,&rnmpumur,quorufrag-
fornacibusimposita,spariodicinatmaliscoquuncur,&deindeinGypsum_j
ruu;ui,&scruacurad vsum, namdumrecenscst aqu„immersum sacilelapi-
iklciCjsciiicriiaramad diiituriiutii tcmpus vixcoir, &vnicur.

VENENVM, ET MEDELA.
DIOSCORIDESj&AtiicennassciiprcruntGypsumrcpoiicndumcssejn
gcncre venenarorum praifocantiuin;idedqueproprcr hanc vimpra?focan-
tcm,& admodumcKsiccantem.humidum cordis humani ablumerc tradttur.
Hinc aqua- thermales mincrain gypsi lambentes tanquam vencnata: a potu arcenrur.
Pratcrqiurruniikl vaicn.tnim clscgypsummulta Antiqtioru txunph dumonstrant.
g Inpiimis tcltisicatur Plinius C.PiocuIeiii AuguiliCaisarisfaniiliaritare subtiixum,
vrgentelfom.ithi dol-jie.petatd (".v|){"ji:iort(.-m iibi cousciuilk.Kiis-JusA-lanucl Ita-sjs gyffi
pciator Constantinopolitsniis.Cuspiano authuie,Conrado tcrtlo Imperatori cxer- ventfya,
citum duccnti pcr Bosphorum inuidcns, coinmcatus susiicientcspolljcitus,Gypsum
inpollinemredaclumfarinaipcrmisciiit; vude Conradus,rc iuseiia, domuin reuerti
coa~tus elt.Simili fraudc Ludouico Francoruiu Regi persuasit pcrdescrta Syria; co-
pias duccre; itacji inopia rerum affeetus est cxcrcitus, & rc infceta, perSeieuciam_»
Antiochiam petcns,tandem Palestinam ingrcssusess,it!aguo labore,& damno, mu!-
iisfame,*tq,moiboconsumptis. Inrc igirurolim lcgelancituinest, vtGypsariusa"
vicinisardibus distaret vnius te&j,fcncstris in gypsarium caminum prospicien tibus,
ad ortum vergcntibusivelSeptcnttioncmccsocubitiSj&quatuor ad Occasum,vel
Mcridiem,tantacniminGypsoqualitasvenelicafuitconstituta.
HaustoigiturGypso, taliasequuntursymptomata, ncmpelabiorum,Iingua?,to-
tiusqjcorporis pallor, tuslis vchcmcns, tingultus frequens, partium principum Ia;sio,
C scilicctamciitia,&obliuto,deindeinHmi!iiiatio,nccnoncertbri,&totiuscorporjs
cxsiccatio.Stibsequiturctiamlingua;aspcriras,dolorstomachi,teniiohypocoridrio-
rum,coIicadifficuk3S,angustiaanhclitus,aiuiitipticitas,&tandemsyncope. Ha?c
aurcmsignanonscniperomniajsedaliquacx prardietisin Patienribusobseruantur.
Harcaftei5fiodirsicilemadmittitcurationem,quandoaltascgit radices. Quapro-
pteriiGypsumreccntcrfucritsumptum,&adhuctunicis ventriculiharear, vomitus-V^c/u
cstp*rouocandus..Siiiadintestinadescendcrit,clystereIl pra-scribcndus. Ha-cta-£y//.
nienmedicaminaparenturtxbutyio,olco,u;iicii.^iin:, pingucdine,atq,ajijsrj0(us
gencris,t]ua-adcaliditatcm,&humiditatcm dcclmant. Alioqtiin paranda erunt
cncmataexdiagridio,&coIocyutidcpr,rpaia;j, li.ibita taincn ratbiiclyinptonia-
tum,qua;cardi3ca medicamcnta expostulant. Dioscoridesorigamihs, & eiusdem_>
dccocttimprobat. Pliniuslaudatokuminaqua muisa,&lac alininuin.cjuod vcnc-
numGypsihcbetaretcstatur. Rhaiisdecoctioncmma]ua;ciimmelle,&cxigua oiei
portione piima viccpraiscribit,postea aquam cincris vitis,& ficuum, cumdulei vU
j) no,&aquam hordei pcrmultosdies idcmpra-start dniulj;at. Coiiciliator^inTra*
ctatude Veuenis,Gypsirie?.aarsfatuiteiIe itercus muris tritui!i,&pondere vniUs
drachmaspotum,quodMuicerdamappeI!arcsolcnt.
DENOMiNATA.
.tita: dissttentiassupcruacanearMedici consiituunt,qua-
;eit,&aquca,qualisplcrunq;admodumaqua-enaribul
. Altcramuco eit simihs,quamcaiorcorporis cx tenuiadmodicum
toremreducitjVtmuciconsiltentiamacquirat. Ha;cii,virtutecaIo-
ris,tantamcraisitudincmadipiscatur,vtinpartibusconclusapo(litadna;rcre,'jitrca
appellatur.&hiccstpituita-tertiadincrentia. Atsiexconcretione,&concoerionc
itadurescat,vt indu!'KiamIapidis,velgypsivcrtati!r,quartacmcrgitspecicspituit*,
L11 ; cjuk

QVATV-OR ;
rumpnmattc
stillat. Altcra
B lcntorcmre
loading ...