Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 676
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0682
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
V Wssis A clrouandi

Gypsophy-
sin htrfo

iec.cap.i3.

tih%.tru.
n-cts.iSn-

Gypsimin
empUJlm.

676
i. quargypscanuncupatur. Hanc Fcriieliussa*pcin pnlmonibus ,& irj articulis dieito
rumrcpcrtamfuissescribit. f
SecundamspecicmSymphitipetreiloannesTIialiusJnHirciniasiiaSasonotliu-
ringica,>t.w^we<swvocat,<iuoniamradicesua(aKa,equibiisat][ioC;\-jii'(im |a,;-[>■-■-
ade6arcleampIec"tatur,vtciicascnihiIfercti:]'ra:obtineat.
A Gyplo dcduciturgypsattts: ideoqiapud Ciccronem in EpistoJa ad Trebatium
huiusmcdi nomen lcgimus. HincPetrus Viclorius huiusuiodi verbmuexMedea l
Enni;dcpromptumfuiiTearbitratur:ibienimha^kgimnir. Haforq,.-./«,■ UUmmibns
gypft,issi,,.isftr/,,./li,ric/ili'i:ii,o,iL^rierc.^ Ncc],quidr|ua'in 1,
apudEuripidemreperiturjvndcfabulaexprcssaestjquodostendatmanuSjVcspar.
temvIJamcorporisMedt£hoc,vellIlocoIoresiii(se tinclam. Quamobrem Pctrus
Vicsorius cx iliis verbis Ennij colligcndu cise putat, cum indicalse piilchritudihcm
&caiidorein,corpori.si'[!Co,& mdustriaucqtiisitLMijLiam Gypsicandorest eximius ij
docetetiamPIatoinPhccdonCjvbiinducitSocratcmfabulaeKponcntem.Ca-teriim
l3CobusGrcuJnusCicctoiic',promanibusgypsati/simis,vcr.eiia:asinccllexi:Tcscribit. p
VSVS IN MEDICINA.
AVICENNAS GypsumlapidcmIaminosnm,aibura:,&transparcutemes-
sedixit. Qiiinimdinha-renssententia-Dioscoridis.&ijjkiiijiiaturafrioidu,
&siccumesTeconstituit:qiiocirca proprktarem ^&opcratioiiemoJutinan-
di,&iiccandiinipsovigcrcretulir,&commciidat illucTinasieclibusa Diostoritle,
& Galcno mcmoratis. Hcnim DiolcoridcsGypsimiprarki-ibitkispLiro Janguinis,& "
In copiososudorccohibedojscdpotiiliu.uniiin-jiisiair;;,', qiioniam inmcdkamen-
tis internis viscera obstruens mirandum in modumla-dit. Idem repctit Galenus :de-
indcadditGypsumcombustumnonsquccmpJarticstvimpolIideiejscdtcnuiuima.
rumessepartium,&vaJentiusexsiccarc:nain, propteiadustioncm, Qiaiorcmviines-
ilccandi acquirit. Pariter in IibroGalenoaitributodc siniplicibus mcdicamcntis ad G
Paternianum,Iegunturha:cverba.%<A'« i.ria.s^tnsinvttlcvnrc.ciiwsriptmmmcd,
qtioatiaiss hsk-t L„:is,&~ Uictc,,c hs'. r.itioiscfirstin 1;, dyh.-r.ie ».'i[sttm,>!/im,vt ctitx.siicX- '
dMttm^&vircstienttirii.qiisiS&rcrrsl.wiUM
srimt,jki.^t'.:Msss::.\'it niira.gn,poin/rt vcre;..■ I.;,;c;s:rrii.-<,&Cji.-.cts^eiin.-cprr.siismujiiiit.
VSVS 1N VARilS.

CVNCTIS noiissimumesiccicdimusfabrosmurariosadfabricasKdificio-
ruinGypsovti.PliniusinalbarJjsiigillisxdi cioruma<!hibitumfuisfc,&co-
rortisgratisiunu diuulgauitseum tamen Virruuiusin his Gypiimi piohibear.
a4- Legimuscnim Antiquosntercnd riiiii.&gtstandariimcoionariuiKuko fuhlccurio-
sos,vt, quo tcmporc terra ncgat ssortSji-amcma wnirum in lEoru-ii ipcckmGypso,
&alijscoloribus tmgtTcm:qiiemadn.v>[iun;,nostjr> ttmporibus,rCaisaiiiuroJigno- H
rum ramcutis, chartis,&scrico artincksc dilstcns, atq; variocolorc tiiriis^vernos
slorcsirientiantnr. Laudaturetiam Gypiumpropccrrtnacirateinad vaporariacon-
Clauium. DiodoiiisSicuIusnarrataquodamSyro B,ii>;lotnj?rcgc hoKtimpensilcm
i/.j.M/wj* jngratiampellicissua? fabricassCjCiiiuslatcrtscofti dupljciordinegyploerat con-
slruCti. Romanicratesluto, ipatiotridui,contuioobiinibar,&posteacalce,&g;'p-
so vtstkbanr, varijsq;pi<3urisexornabaiit. Gypium puriusadiabncam statuarum,
&aliorum albissimorum ornametorum confcrt. LysistratusSicyonius Frater Lysip-
pifuit primus,annOtaiitc Plinio, rjui Gypso imagincm hoininise facicipsa c\prime-
ret. Fuit ctiamapnd Vetercs Gypsi viusiiifabrkisdcsignandis,hocq;m3nifestum
cstapudStrabontindcAkxandroRcgtjnamq^cumAithittiiliambituravrbisAlc-
xandria? Gypso designarcnt, &, aducntanteRegc, defccisiet, qui farinam operarijs
dispcnsabant ,paneniillispra-buctunt,qua viasinpluresdiuiieruut,atq;idiiibu-
num omcn acceptum fuit.
Pr*-
loading ...