Aldrovandi, Ulisse ; Ambrosini, Bartolomeo [Hrsg.]
Vlyssis Aldrovandi Patricii Bononiensis Mvsaevm Metallicvm In Libros IIII Distribvtvm — Bologna, 1648

Seite: 690
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aldrovandi1648/0696
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
6po V lyssis Adrouandi

VSVS IN MEDICINA,
&alys.

H;

TACTENVS maximo errore ducti sunt illi Medki, qui Phrygio lapidc^s,
proLyncurio, scu Lyncis lapide vsi fuerunt,ad calcitlos confringendos:
• quadoquidemDioscorideshuiusfaculrarisnonniemiriitjquilapidcm hunc
tarn crudum, quam vstum astringentc, & expurgante facultatepotiriretulit.-qua-
propter in vlceribuscommendauir.&ambtistiscum ceratomederi yoluit. Erranter-
go,qui httnc lapidem ad vrinam cliciendam,&ad lapidcs in rcnibus ,& vesica com-
minuendos, vrilcm esse opinanjur.Pariter in vnguentoaureo Nicolai Myrepsici,quod
inLirhiasimaximecommendatur5proLapatho,vtre>Ltus gra.*cu? habct.cuiusradi-
ces, in lapillis vcsica;,commendanrur, ad mentem Dioscoridis,latinicodiccslegunt E
lapidemLyncis. Hiciorrelapisab impcrito Librario,obsimilmtdinemlirrerarum,
Litbiajis cumvoceLiipathi,autaScio]oquodamiii{errusest,quiacaIciilosismiriiiceconfer-
rcmcdia, recrediderint.Quapiopter quando incomposicionibus Lithia,'ivtilibus,l„pidisLyn-
cis »t mentio,non est sumendus iapis Lyncis,qui re vera est Phrygius,sed Lyncrurum
Dioscoridis^&aliorumGra^ortim^quodcirciuccJnumjsuperius demonstrainmus:
namq;miiirkarn, inattcnendis lapillls, virtntcmobtinct, vt Vetctes tcstantur,& Nu.
perorum experimento comprobatur.
Li.i6.tap. PHniusscriptum reliqnit tingendistantumvestibus lapidemPhrj'gium essevri.
ig, Iem,sect non rcctc id traderc videtur,dtim,ad hocperagendum opus,lapidem vrere^
Ltb. g. dc &vinoextinguercopuseiTc voluit: quandoquidem Galcnus id inhoclapideessene-
jimp. med. cessariumiudicat,quandoadvsummedicumtrahitur, illiusvcrbaiunthax. Phrygjo
sac. lapidejemper vter vlto, & adstttrccssitaja quidcm vtecra, aHtifJepersi, ant cum aceio, am vino
nitrtsi,autposia.Adccuios4iitem aridiimfi;ciomedicamei.ttim,>jiie:i mitlii i.:>,i a me mccperunt,
raisceo adipfium etism slta qiaedsm ,/ed dehoi m compositomm /birmacornm iratlatunedice-
tu>,nuncjatisett hocdeviribttsetttt dtxtjjh,qtttdf htmemcr (iccat, habcnscnamqmdastri-
clionisciira mordncitaielontunsfum. Modtisautcm adurendi huiuslapidisprovsumedi- G
Lih.A.cap. codescribituralibiaGalenohisverbis./^/(j^/'/j/v^./,,J-/,/M,,,(«ij^OTsj(w^c2HX,
5. -vi maior tamensil nnie,qu<z Poi/tls tt qittvitjja»., ei/ alijs >,ti\ t>,i'i:r. riiitii csi. Modusvredt idem,
xaiti ii- ani in sljseH, lapidc in ollam r.ottam io/iaiitj,,,: ■,.;.-'( ,:i::i.: s,,r/,,/,ins lnn,nb'.;r,ua, opereiilnm
7t"i. persoratiim.velin Jolovertne,vd ,,/,:.„! >,,dt:n■■:.:.,:.'.',.rn circa .tii.,s/ttn; sp,rr/,s ,in:ponimus,
qtfo peripfasoraminasiiiigimsii.&s"ir.»i>/c cortim, qu.e vrtintur, c.vb.tlstionesfacrtiiisesseraliir,
pottqiiamvero totus lapis tg»itt:s srtas fuirn, m»c jmsc oi/itl.,»: />, puritm quoddam v sjcultim
ettacmreoportet,butyruii//J;ufitxatrc „or/ vciuitnm, & ti>; r,»..g:i..reparies vtti Lpidts,doncc
omnCSexlingiianttir,a!ri,!ti»t tc//,nc,C.-sit 'irrfits c./Ucm i>/ otini.,/,/ toutrctas vrere ,rursi:[tjuc
Fssio lapi.P"":'i ''■''■ fisdin i-.b tpic MiLuu t»,t,,:„e>,:it>, %-t >,ihiiJn>,i:,/ti/>, /,. /,: /j.:b:.a/i, ■z.snut/snenc—i
dis Phry. Clian* easdem escitare cnnuentt, vt ciaiis vlliopcrsncatnr .■ deiade ciim iam ignutfuertnl, lasi.
?„. 4es,&>>ii/!''ampliiisfrtigoeffertiir,rii:siiscosaeme.\imereopoi'iet,rJ--vir/of-ilermei:ii»giitre,
aw altqiio alioftilati, & tdarein, r.s.att lii Aiiiisinm, & Lesbium. Deindcriirsns in ollulaln con- fj
Utlos tertio vrcre, 6' /■t.fit/i'.:.:,: ririniis Jiitrit i.ipn , rurfiis cxti/jguerc meltc Atttco non mutto.
Reddetur enli/t p/;.:.>'>/.:.t.i!>i,»::» .:rtd:u», sidv.'srs'.:-dc.:itqii,ip>:c.itiiim. Csliriim ptiirtbus die-
bustrtta, drpr.dctn■■>.-:!.1 i» i-romptn habere Oportet, itaitt m ic!,ins . ,/,u,»J/i,i reaaHaptducrcvu
Jitbsirista,nrisv/li,piperisalbi.maUljirris>j.:v>,c.i.tnb:jdr.uij.i.s.i/t. uusi,-Upidisvililib.i.
drpoiieattuam omntajiterini Uuigsia,& rcponere medicsmeniiim vdis, adijtc opobot/amijyrtsci
vnc. l.J.si: v,ytji>pr>ii:iis:>/iii»: :•:>■ n? , & /iciiiittiat to/jii/.ig,, /,t„, ir.j/:::/, ,,jin/>/adiitodum jollt
invasis cina sunduin to/.//do ■:, 6' iiiij/.iit: qn»d' chi„> !:-n,:■//■„// ,1/,artdii/:ttmpbarmaci im-
fediet. porro 'ij/its tj/i::s.id sAr.sj':i/,i>>:.s to.i/pciil itii/. s/:c,illt> rridrch ,vt/iiiirimiimtamtit-'
jtis/icit eirta/ohmtifcrnampalpebrttmspeciUummdiicerc . Haciin.ii Galenus. Breuiorem
tamenvrendirationem assignat Djoscorides dicens vrcnaumelie vino optimoper-
^wss^fusum viuiscarbonibus, quiassidiieiollibus periientur.tioneemuratocolorerutcicat.
memem-, Kursns docet lapidem cfcnachim codem vino ciie reitinguendum, idq; ter elserepe-
Diejc. ■ tendum,icddiiigemermoiictobstruandumeisc,neiapisminutimcontringatur,&
in luliginem abcat. Pl*ter

r-
loading ...